Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  Kedves Öcsém
Zsiga
Móricz Zsigmond
 
  Ma czímedre érkezett hozzánk egy csomó ujság "az Ujság". –
n
Jegyzet Az Ujság (1903–1925)
Tisza István
Tisza István
konzervatív liberális irányát követő poltikai napilap.
Gajári Ödön
Gajári Ödön
főszekesztésével működött a lap, munkatársai többek között
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
,
Mikszáth Kálmán
Mikszáth Kálmán
,
Elek Artúr
Elek Artúr
,
Herczeg Ferenc
Herczeg Ferenc
,
Kozma Andor
Kozma Andor
,
Kóbor Tamás
Kóbor Tamás
és
Kenedi Géza
Kenedi Géza
voltak. Forrás: M. Pásztor József, "(Az) Újság", in Péter László, főszerk., Új magyar irodalmi lexikon, 3 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1994), 3:2163–2164.
 
  Először azt hittem, hogy ugy járok ezzel is, mint az egyszer feladott szinlapoddal, hogy t.i. munkád van benne
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
1903 december 1-jén lett az Ujság munkatársa.
Kozma
Kozma Andor
vitte el a pályakezdő
írót
Móricz Zsigmond
az Ujság alakuló ülésére, illetve ő ajánlotta a lap munkatársai közé
Móriczot
Móricz Zsigmond
. A lap harmadik számában jelent meg a
Gyulai Pálról
Gyulai Pál
szóló írása   . Lásd: Móricz Zsigmond, "Gyulai Pál hazafias költészete", Az Ujság, 1904. jan. 3., 20–21. Forrás: Varga Pál, "Kozma Andor", in Péter László, főszerk., Új magyar irodalmi lexikon, 3 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1994), 2:1126–1127.; Móricz Zsigmond, Életem regénye, Móricz Zsigmond művei (Budapest: Athenaeum, 1939), 340.; Czine Mihály, Móricz Zsigmond útja a forradalmakig (Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1960), 145.; Elek Artúr, "Móricz Zsigmond kezdő kora", Nyugat 17 (1924): 1: 229–232.
s ilyen uton olcsóbban juttatod hozzám, de átböngésztem s nem találtam benne nekem valót.  
  Másodszor azt gondoltam, hogy hátha utban vagy s azért küldik utánnad e csomó ujságot, – de hát miért éppen 7 lapot? Talán oly régen eljöttél hazulról?  
  Azt is gondoltam, hogy jösz s kimentem a vonathoz bár honnan jött előre is örülve a szerencsének, de mind ez ideig az sem történt meg, hát már szeretném tudni, hogy mért jöttek ezek a mameluk lapok.  
  Elég az hozzá, hogy annyit sejtek belőle, hogy jól érzesz a mai kormánnyal. Hiszen én sem volnék megvetője e kormánynak, ha legalább kinevezne a
Beregszászi
Beregszász
segédvezetői állásra, mert ott bizony t. i. a törvényszéknél megüresedett egy segédvezetői állás, de biz én meg sem pályáztam, mert nem voltam, illetve nem lehetek biztos a kinevezésben, mert hát az az én mai állásomtól második lépés, mert először irnokká kell lenni s csak mint 3–5 éves írnok nyerhet segédtelekkönyvvezetői állást.  
  Igaz, hogy a jelenlegi
miniszterelnök
Tisza István
személyéhez nagy reménységem van, de bizony az is csak szegény lelkem megboldogult
testvérem
Pallagi Gyula
emléke nyomán s nagyon könnyen megeshetik, hogy ez csak az én ábrándozásom, mi ha való lenne, t. i. hogy számíthatok pártfogására, segédtelekkönyvezetővé való kineveztetésem nem ütköznék nehézségbe, mert nem volna csuda és első eset, hogy telekkönyvi átalakító azzá neveztetik ki.  
  Különben arra kérlek kedves
Zsigám
Móricz Zsigmond
, ha lehetséges puhatolózz az iránt, hogy mennyire nyerhetek pártfogást.  
  A
Beregszászi
Beregszász
a jövő hó elején jön kinevezés alá, de mondom ezt meg sem pályáztam, tehát számításom sem lehet rá, csak mint szülő
Törölt
« tte »
földembe szerettem volna oda jutni, csak nem mertem megpályázni.  
  Van a
Sabránszky
Sabránszky János
n
Jegyzet
Sabránszky János
Sabránszky János
(1863–?), mérnök,
Pallagi László
Pallagi László
sógora. Forrás: Pallagi László gyászjelentése, 1917. január 4., Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtára, hozzáférés: 2019.01.04, .
sógor utján nekem egy ismerősem – az igazságügyi minisztériumban
Szladits Károly
Szladits Károly
n
Jegyzet
Szladits Károly
Szladits Károly
(1871–1956) jogász, egyetemi tanár, az MTA tagja. 1895–1916 között az igazságügyminisztérium törvényelőkészítő osztályán dolgozott. Forrás: Kenyeres Ágnes, főszerk., Magyar Életrajzi Lexikon, 4 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1967–1994), 2:789.
codificalo bíró, az azt hiszem tudna informálni arról, hogy mit lehetne tenni. Koromnál fogva bizony jó volna egy lépcsőt kikerülni ha lehet. –  
  Egyszóval ha rá érsz próbálj egy lépést tenni a Kegyelmes
Urnál
Tisza István
, hogy minő hangulattal volna irántam ad-e bátorságot, illetve nyujt-e reményt
segédvevezetővé
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
segédvezetővé
leendő kineveztetésemhez, mert ő mindent tehet ha akar; még azt is, hogy
Beregszászba
Beregszász
kineveztessem – bár ha pályázatot nem adtam is be. –  
  Az sokba kerül, de egyáltalán nincs módomba, hogy én
pestet
Budapest
járjam és szeretném ha közvetítéstekkel valamire mehetnék. –  
  Irnoki állásra pedig egyelőre azért nem pályázom, hogy
Szilágysomlyó
Szilágysomlyó
város telekkönyvi átalakítását szeretném a forgalomnak átadni, mert többet jövedelmez – bár csak befejezéskor – mint egy irnoki állás és ez még eltart egy évig, hanem
s
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
segéd
vezetői állásért érdemes volna elhagyni ezt a munkálatot. –  
  Tehát üssük a vasat míg meleg.  
  Ha valamit hallasz az elsoroltakról, légy szives faradságod eredményéről értesíteni.  
  Édes jó
anyámat
Nyilas Katalin
, édes mindnyájatokat ölelünk csókolunk.  
  Egészségesek vagyunk hála istennek, mit ti néktek is kivánunk  
  ölel
Laczi
Pallagi László
Aláírás
bátyád és övéi  
  903. decz. 28.  
 

Útmutató:

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

 
image
image
image