Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
 
header
  Az Ujság  
  Kedves
Janka
Holics Janka
Nagysám!  
  Remélem nem becsüli tul tollamat, s nem várja tőlem, hogy ecsetelni tudjam azt az örömet, a mit éreztem végtelenül lekötelező meghivása perczében.
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
1905. január 3-án utazott
Budapestről
Budapest
Nagyrőcére
Nagyrőce
Holics Jankával
Holics Janka
1905. január 5-én kötött esküvőjére. A lakodalom ezt követően
Vashegyen
Szirkvashegy
volt. Forás: "Házasság", Magyar Nemzet, 1905. jan. 6., 8.
 
  Engedjen meg, ha zavaromban s tulcsapongó örömömben nem találok szavakat, hogy is fejezzem ki érzelmeimet. De hisz
Nagysád
Holics Janka
jól ismer engemet s tudja, hogy e földkerekségen nincs senki, a kit jobban kitüntetett volna lakodalmára való meghivásával, mint engemet és nincs senki, a ki ugy örült volna e meghivásnak mint én.  
  Pár nap mulva három éve, hogy
Nagysáddal
Holics Janka
találkozni szerencsés voltam.
n
Jegyzet
Holics Janka
Holics Janka
és
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
1902. január 4-én, a kispesti iskola által rendezett táncmulatságon találkoztak. Forrás: Móricz Virág, Anyám regénye (Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1988), 205.
Akkor is vig társaság, legvigabb és legangyalibb jelensége volt Maga, – (ne haragudjon, de három évi tiltakozása sem tudta leköszörülni nyers igazmondó kedvemet,) – és én akkor is néma, szótlan szemlélője voltam a Maga boldog mulatságának. Most is, tudom, így lesz.
Nagysád
Holics Janka
az egész diszes és gyönyörű társaság központja, és én láttatlan, szótalan csodálója a Maga lényének.  
  Ugy hogy az is a maga okos és csodás figyelmét dicséri, hogy gyöngéden nem vöfélyének hivott meg, a kinek szerepelni s tevékenykedni kell, hanem – vőlegényének, a ki szerényen a hozzá illő imádattal huzódhatik a maga üdvözítő árnyékában. De mit is beszélek, – hisz Magának nincs árnyéka, – de üdvözitő fényköre s én kis legyecske vagyok, a ki addig donog, addig zúg, míg bele nem szédül a világosságba.  
  Nem folytatom tovább. Elnémulok. Csak egy szót rebegek azt, hogy szeretlek édes, szeretni foglak halálomig, sose lesz egyéb gondom, mint hogy boldoggá tegyelek. És e méla, tréfaalaphangu levél végén boldog, boldog hittel nézek a jövőbe: te is
ép
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
épp
ugy vagy én velem, mint én te véled…  
  Szeretjük egymást, szeretni fogjuk a sirig s egymásért fogunk küzdeni, szenvedni egy életen át; és egymásban leszünk boldogok.  
  Erre esküszöm én meg néked, nem most nem pap előtt, hanem attól a pillanattól, mikor édes szép arczod először megkápráztatta szemem, –, maig minden pillanatban, mikor rád gondolok.  
  Csókollak számtalanszor  
  sírig, s azon túl is szerető  
 
Zsigád
Móricz Zsigmond
Aláírás
 
 
Budapest
Budapest
1904. január 2.  
 

Útmutató:

A levélben szereplő dátum (1904. január 2.) évszáma helyesen: 1905. A tréfás hangú levél
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
és
Holics Janka
Holics Janka
házasságkötése (1905. január 5. Forrás: Móricz Virág, Apám regénye, (Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1979), 85.) előtt három nappal íródott. A levél átvételének helye
Vashegy
Szirkvashegy
, ahol
Holics Janka
Holics Janka
1904-ben a karácsonyt és az új évet családja körében töltötte. Forrás: "Házasságok", Az Ujság, 1904. okt. 9. 2., 10.
 
image
image
image
image