Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder
  Mélyen tisztelt Nagyságos
Uram
Kozma Andor
!  
  Igen szivemre vettem azt a választ, hogy "nem jártam eléggé utána annak, a miről ítéletet nyilvánítottam".
n
Jegyzet
Kozma Andor
Kozma Andor
idézett levelét nem ismerjük.
Móricz Zsigmondnak
Móricz Zsigmond
Az Ujságban megjelent nyelvtörténeti cikkéről van szó. Lásd: Móricz Zsigmond, "Régi magyar nyelvünk és a Nyelvtörténeti Szótár", Az Ujság 1904. jan. 31., 15–16.
Nagyon sajnálom, hogy
épen
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
éppen
Nagyságod
Kozma Andor
jóvéleményét kellett elvesztenem,
épen
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
éppen
akkor, mikor annak a kiérdemléseért uj próbáját akartam adni a megdicsért mese-forrásnak –, s
épen
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
éppen
egy olyan ügyben, amelybe nem is akartam névvel beleegyezni.  
  A héten folyvást ezzel a dologgal foglalkoztam, s kutatásom eredménye bizony elég sujtó ugy
Ballagira
Ballagi Aladár
, mint rám nézve. – Lehet, hogy egyenesen fordulatot jelentene az adatok közlése a közönség hangulatára nézve.  
  Méltóztassék elolvasni a czikket,
n
Jegyzet A Régi magyar nyelvünk és a Nyelvtörténeti Szótár   c. cikk. Lásd: Móricz Zsigmond, "Régi magyar nyelvünk és a Nyelvtörténeti Szótár", Az Ujság 31. sz. (1904): 15–16.
melyet én minden párt nézettől függetlenül az igaz igazság kiderítéseért írtam
Törölt
« , s »
.  
  (A czikk közléséhez
épen
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
éppen
nem ragaszkodom.) Ezek után maradok
Nagyságod
Kozma Andor
igaz tisztelö hive  
 
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
Aláírás
 
 
Bpest
Budapest
. 1904. febr. 6.  
 

Útmutató:

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

 
image