Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder
  Mélyen tisztelt Nagyságos
Uram
Szász Károly
!  
  Rendkivül sajnálom, hogy tegnap olyan lefoglaltságom volt, hogy
semmiképen
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
semmiképpen
sem tudtam illő időben tiszteletemet tenni. Hanem ennek a hétnek a végén, már a mennyire lehet, az egész munkával
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
legifj.
Szász Károly
Szász Károly
felkérésére a Magyar Tudományos Akadémia Almanach c. kiadványa számára összeállította ifj.
Szász Károly
Szász Károly
összes művei jegyzékét. A jelenleg ismert levelezés tartalma szerint
Móricz
Móricz Zsigmond
a könyvtári adatgyűjtést 1903 novemberében kezdte meg, erre utal a november 9-én írott levél. Egy év múlva, 1904 novemberében is dolgozott, akkor már a bibliográfia pótlásán, a kéziratban lévő művek jegyzékén. A bibliográfia 1905-ben jelent meg, ahogy az Almanachban közölt más személyi bibliográfiák is, "Az M. T. Akadémia tagjainak munkálatai" c. fejezetben, szignó nélkül Szász Károly r[endes]. t[ag]. 1854–1904.   cím alatt. Lásd: [Móricz Zsigmond], "Szász Károly r[endes]. t[ag]. 1854–1904.", in Szily Kálmán, szerk., Magyar Tudományos Akadémiai Almanach polgári és csillagászati naptárral MCMV-re (Budapest: Magyar Tudományos Akadémia, 1905), 215–231.
Móricz
Móricz Zsigmond
Szász Károly
Szász Károly
műveinek összegyűjtésében nyújtott "segédkezéséért" két alkalommal vett fel honoráiumot, 1903. december 13-án legifj.
Szász Károlytól
Szász Károly
és 1904. január 30-án
Szász Bélától
Szász Béla
.
Csanak Dóra
Csanak Dóra
szerint Móricz "Alapos munkát végzett, precízebb és bővebb, mint a más akadémikusok munkásságáról készült jegyzékek." Móricz Zsigmond, Levelei, szerk., jegyz. F. Csanak Dóra, 2 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1963), 1:325.
végezve óhajtom tiszteletemet tenni.  
  Maradok
Nagyságodnak
Szász Károly
 
  alázatos szolgája  
  igaz tisztelője  
 
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
Aláírás
 
 
Budapest
Budapest
. 1904. márcz 14.  
 

Útmutató:

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

 
image