Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  Kedves
Zsiga
Móricz Zsigmond
Öcsém!  
  Bár velem még nem közölted ebbeli kívánságodat, – aminthogy egyáltalában semmit nem közöltél velem (mert leveleidből ugy látom, miniszterségre készülsz. "Lehetőleg rövid idő alatt", "tőlem telhetőleg", "azon leszek", "már munkában van",
n
Jegyzet Idézet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
korábbi, ismeretlen leveleiből.
– stb. stb. de sehol egy "verbum regens".)
n
Jegyzet Vezérige (latin).
– mégis értésemre esett (jaj, csak ezt a kifejezést
Tóth Bélának
Tóth Béla
n
Jegyzet
Tóth Béla
Tóth Béla
(1857–1907) nyelvész, filológus, újságíró, író, műfordító.
meg ne mutasd!), hogy
Móricz Dezső
Móricz Dezső
öcséd
Milotára
Milota
vágyik legatusi
n
Jegyzet A magyar protestáns egyházi főiskolák kiemelkedő tanulóikat a nagy ünnepek alkalmával: a karácsonyi, húsvéti és pünkösdi ünnepkörben kiküldték gyülekezetekbe, hogy néhány napon keresztül segítséget nyújtsanak a helyi lelkészeknek, prédikáljanak és részt vegyenek a közösség életében. A legátusok munkáját a gyülekezetek anyagi helyzetüktől függően különböző mértékű pénzadománnyal honorálták. Módosabb gyülekezeteknél a fizetség olyan magas volt, hogy abból szegényebb tanulók további taníttatásuk költségeit pótolhatták vagy fedezhették. Forrás: Asztalos Miklós, Bálint Emma és Bálint Mihály, szerk., Tolnai Új Világlexikona, 18 köt., (Budapest: Tolnai Nyomdai Műintézet és Kiadóvállalat Részvénytársaság, 1926–1930), 10: 65.
minőségben.  
  Hát azt hiszem, te, mint lélekbuvár (de van-é buvársisakod?) meg fogod érteni, hogy ez most husvétkor lehetetlen. Ugyanis már két ajánlkozást utasítottam el azzal a kifogással, hogy egy presbiteri
n
Jegyzet öregebb (gör.). A református egyházban a gyülekezetből, a gyülekezet által választott tagok a presbiterek. Számuk a gyülekezet nagyságától függ, presbitérium nevű testületet alkotnak, amely a lelkész és gondnok vezetése alatt részt vesz az egyházközség életének szervezésében, a gyülekezetet érintő döntések meghozásában. Asztalos Miklós, Bálint Emma és Bálint Mihály, szerk., Tolnai Új Világlexikona, 18 köt. (Budapest: Tolnai Nyomdai Műintézet és Kiadóvállalat Részvénytársaság, 1926–1930), 14: 245.
határozatunk örökre lefujt mindenféle specificatiót. Ez a két ur résen áll, és kellemetlenséget okozhatna, ha egy tertius "gauderet". –
n
Jegyzet Gaudēret (lat.), a gaudeō ige egyes szám harmadik személyű alakja. Jelentése itt: a két úr, vagyis a két elutasított legátusjelölt nem örülne, ha
Sipos József
Sipos József
elfogadná egy harmadik legátus jelentkezését.
 
  De, ha vágya addig el nem alszik, – Pünköstre megkoczkáztatom a dolgot, olyan feltétellel hogy 8 db patenset
n
Jegyzet Törvényerejű rendelet, előljárói engedély (latin). Itt: a legátus által látogatott iskola igazgatója által küldött ünnepi köszöntés a fogadó gyülekezet részére. Forrás: Dr. Balla Antal, Dr. Benedek László, Dr. Bacsó Jenő és Dr. Angeli Ottó, szerk., Uj Idők Lexikona, Uj Idők Lexikona 17–18 (Budapest: Singer és Wolfner Irodalmi Intézet Rt., 1940), 4138. A nyolc darab pátens minden bizonnyal tréfás túlzás.
szerezzen és hozzon magával. – Hogy minden csalódásnak elejét vegyem, jelzem azt is, hogy a beneficium
n
Jegyzet Ajándék, jótétemény (latin).
pénzértéke 32
kor;
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
korona;
melyből 20
kor
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
korona
kell utiköltségre.  
  Egyebet juszt sem irok.  
  Mindenkit üdvözlök  
 
Milota
Milota
1904. márcz. 16.  
  szerető barátod  
 
Sipos József
Sipos József
Aláírás
 
 

Útmutató:

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

 
image
image
image
image