Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Boríték ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  Őnagysága  
 
Holics Janka
Holics Janka
 
  kisasszonynak  
 
u. p.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
utolsó posta
Nagyrőcze
Nagyrőce
 
 
Gömör m
Gömör és Kishont vármegye
.  
 
Vashegy
Vashegy
.  
 
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
 
Bp
Budapest
. 1904. III 15.  
  Édes jó
Jankám
Holics Janka
!  
  Ugye magasan kezdem?  
  Hát kirepült az én kis madaram,
n
Jegyzet
Holics Janka
Holics Janka
1904. március 9-én utazott haza
Vashegyre
Vashegy
.
az én kis tubiczám, gerlém, galambom – oszttán nem hozott zöld ágat, nem is küldött ide szomoru szigetre.  
  (Igy kell kifogni a világon, ha az ember vétkesnek érzi magát, – ő kerekedik felül.)  
 
  Ma Márcziusnak idusán
  Szomoru vagyok
Jankiczám
Holics Janka
,
 
  jaj, jaj most esztendeje! mikor a vigadóban hallgattuk
Kováts J. Istvánt
Kováts János István
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
és
Holics Janka
Holics Janka
1903. március 15-én az egyetemi ifjúság Vigadóban tartott ünnepségén hallgatták meg
Kováts J. István
Kováts János István
beszédét. Az ünnepségről és további előadókról bővebben: "(Március tizenötödike.)". Budapesti Hírlap, 1903. márc. 16., 7.
és lázadtunk a lelkes szókon! Együtt. De az irigy sors megfosztott attól hogy idén ott legyünk és halljuk szavalni –
Magay Annát
Magay Anna
.
n
Jegyzet Budapest egyetemeinek ifjúsága által rendezett 1904. március 15-i ünnepségen
Magay Anna
Magay Anna
, a Király Szinház tagja az akkor még bölcsészhallgató
Oláh Gábor
Oláh Gábor
Ünnepi óda   c. versét szavalta el. Forrás: "Napihirek (Március 15)", Budapesti Hírlap, 1904. márc. 13., 13.
 
  Én persze magamban nem mentem sehova, itthon ülök s minden gondolatomat Neked szentelem! Délelőtt 9–1ig a Könyvtárban voltam, ez a szörnyű Szász munka
n
Jegyzet
Móricz
Móricz Zsigmond
legifj.
Szász Károly
Szász Károly
felkérésére bibliográfiai adatokat gyűjtött a Magyar Tudományos Akadémia Almanach c. kiadványa számára. Lásd a március 14-én kelt levél jegyzetét.
nem akar már a végire érni, de a héten befejezem ha törik, szakad, s ha befejezetlen marad is. A könyvtárban! egyszercsak eszembe jutott 11. óra tájt hogy – Jaj nincs itt valyon
Lyanka
Holics Janka
????? Nincs, volt a válasz, mejet dobogó szivem s csillogó gyürüm szemvakitóan felelt.  
  (Engedjen meg édes, nem tudok szépen irni. Valóságos irógörcsöm van, ma sokat irtam.  
  Lám én pihenésül gyakoroltam az ujjam s megirtam nagyjából egy mesét: Szent a béke   , (a juhok és farkasok közt.)
n
Jegyzet Lásd: Móricz Zsigmond, "Szent a béke", in Móricz Zsigmond, Erdő-mező világa, Benedek Elek Kis Könyvtára 109 (Budapest: Lampel Kiadó, 1908), 34–37.
Aesopus
Aesop
után 70
kr.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
krajcár.
n
Jegyzet Valószínűleg egy hetven karjcáros ifjúsági kiadvány meséiről van szó, négy vízfestmény után készült szinnyomatú képekkel, Zweigle Walter után. Ezopus száz meséje az ifjuság számára, Budapest: Lauffer Vilmos, 1895. Forrás: Corvina. A magyar könyvkereskedők egyletének közlönye XXVIII, 34–35. sz. (1895): 142.
Ha ez az ötlet sikerül, s beválik, akkor a jövő héten kész lesz egy kis kötet állatmese a mit
Gyulai
Gyulai Pál
urnak
 [?]
[unclear1]
akarok elvinni,
hogy
Gyorsírás
a Franklinnál adja ki. Ez volna az első könyvem.
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
első könyvét valóban a verses állatmesékből állította össze, azonban csak két év múlva, 1906-ban jelent meg a Lampel kiadónál Erdő-mező világa   címmel. Lásd: Móricz Zsigmond, Erdő-mező világa, Benedek Elek Kis Könyvtára 109 (Budapest: Lampel Kiadó, 1906).
Az aesopusi mesék közt van egy pár, a mi
Törölt
« t »
megtetszett s tán át lehet alakitani – magyar naiv mesének Ott t. i. erkölcsi tanulságos mese, de én mulattató mesélő mesének szeretném kidolgozni. Ez egészen új mesefaj a verses mesék közt. – Igaz! Maga nem gyakorolhatná magát otthon a német nyelvben? Hogy szöveget megértsen? Ez igen hasznos foglalkozás lenne olyan remekül forditanánk regényeket mint a pinty s hullana az áldás, mint a zápor…
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
fontosnak tartotta a német nyelv ismeretét, az 1904. szeptember 18-án kelt levele alapján különórákat is vett. Saját bevallása, és mások véleménye szerint sosem tanulta meg tökéletesen a nyelvet. Vö. "
Móricz
Móricz Zsigmond
értett, beszélt németül – valamennyit. Ha akart. De ritkán akart, mivel nyelvtudása a konyhanyelvre szorítkozott, és alkalmatlan volt arra, hogy árnyaltan fejezze ki magát." Forrás: Szekfü András, "Móricz Zsigmond, G. M. Höllering és a »Hortobágy«- film", Holmi 26, 11. sz. (2014): 1438..
Móricznak
Móricz Zsigmond
számos műve jelent meg németül, az első ismert engedélykérést néhány tárcájának lefordítására ugyanezév októberében kapta.
Móricz
Móricz Zsigmond
november 19-én kelt levelében beleegyezik a fordítások elkészítésébe.
 
  De én szörnyen bele akadtam a prózába, untatom ugye? s kellemetlen hurokat pengetek? (Szabad elképzelnem s pillanatnyi bosszus arcránditást rózsás arcocskáján édes egyem
 [?]
[unclear1]
? ezért a kérdésért?) De én mostanában borzasztó sietősen a legpraktikusabb terveken töröm a fejemet. Az a német izé nem terv, csak ebben a percben eszembe jutott ötlet. De azt hiszem hogy magának ugye édes, nem volna nehéz belejönni a németbe hiszen ha én ugy tudnék németül mint maga!!! Igazán nem haragszik ezért az ötletért?  
 
Zsani
Szklenár Eugénia
néniéknél nem voltam azóta,
n
Jegyzet
Holics Janka
Holics Janka
budapesti tartózkodása alatt
nagynénjénél
Szklenár Johanna Emília
és anyai
nagyanyjánál
Szklenár Jozefin
lakott, gyakran itt találkoztak
Móriczcal
Móricz Zsigmond
. "A
Nagymama
Szklenár Jozefin
és
Nagynénje
Szklenár Eugénia
szemei elött elég gyakran találkoztunk, hogy megismerjük s napról napra jobban megszeressük egymást." – írja lánykerő levelében.
Móricz
Móricz Zsigmond
Holics Janka
Holics Janka
távollétében is rendszeresen látogatta az idős rokonokat.
pedig mindennap készülök, tudom nekik már irt. De nem tudok eljutni. Nem is képzeli, milyen messze van az az ut! Legalább 9.765.618szor
Törölt
« annyira
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
»
messzebb, mint
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
mig ott volt a – a paradicsom, benne a legszebb tündér, a legédesebb angyal, az én szivem szerelme, az én életem boldogsága, az én minden gondolatom sugallója. Jaj de messze van most.
Épen
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
Éppen
e percben egy hete, mikor az állomáson, a goromba kapus gyöngédségét élveztük. Már egy hete. Egy egész hete. És hány hét van még hátra. Nekem minden nap egy hét és mégis a munkára minden hét csak egy nap, szörnyűség!  
  El tudja olvasni ezt a levelet. Ha nem csak írja meg egy 24 oldalas hosszu levélben, hogy nem tudja elolvasni a mit én irok s akkor én megpróbálok a te édes, édes és várva várt gyönyörű irásodhoz hasonló és hozzá méltó – óh ez nagy fogadás ám! kalligrafált levélben válaszolni.  
  Ugye válaszol? Gyorsan. Még ma? Holnap? Holnapután? Azután? Sokára? Nincs kedve, türelme, ideje irni? vagy nincs mondani valója? semmi?
épen
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
éppen
semmi?  
  Mondja egészséges? Hogy érzi magát? Tudom sokat aggódtál kis bolondom én miattam,
hogy
Gyorsírás
miért nem irok? Vagy nem? Én nem aggódtam, mert tudtam hogy sok oka van. Édes! Édesem! Nem sokára írhatsz, ugye írsz is mindennap? Igen?  
  Indul a vonat! Én szaladok bedobni a levelezölapot! Elpirultál mikor elolvastad? Vagy nem? Azért nem irsz? Mindjárt most nyugtalan leszek. Hogy fogadtak otthon? Mit mondott
édes anyád
Szklenár Teréz
? Hogy érzed magad? Jól? Jobb otthon? Nem volna jobb itthon? Jobb lesz ugye? Jó lesz?  
  Isten Veled! Most álldogálok a peronon s nézem a kirobogó vonatot a melyik elvitte az én egyetlen boldogságomat, üdvösségemet, mindenemet. Olyan idegen üres maradt itt a világ. Olyan idegenek, közönyösek nélküled azok a kik itt maradtak… A természetből elszállott a lélek. Az emberből kilopták a szívet, az enyimet legalább. Se szólani, se köszönni, se semmit semmit
nem
Gyorsírás
tudtam azután itt mesterséges csinált udvariaskodást hazudni. Közönyös maradtam és fád. Mit nekem más, mit az egész világ? Ha nem vagy itt te!  
  Ugy látom
hogy
Gyorsírás
tisztázni kellene azt a levelet ha irodalmi szinvonalon állóvá akarnám preparálni. Tisztázás közben meg kellene rakni szép gondolatokkal, mert most nincsen benne semmi. Pedig így mit mond rád az utókor? A tisztelt utókort bibliának nézem és – stb. A tisztelt utókor azt
Törölt
« se »
a kifejezést persze nem érti s majd akkor mikor mi már mindaketten ott leszünk a hol
nem
Gyorsírás
fáj semmi, se a sziv, se a gyomor, majd akkor azt fogja kiolvasni belőle, hogy én öt szörnyű sok
Törölt
« j »
ra becsültem, pedig ha tudná,
hogy
Gyorsírás
lejárt már a biblia!  
 
  Nincs gyémántom, nincs aranyom,
  Elég baj.
  Van ám rózsám, van szeretőm,
  Eja haj! Hej tyuhaj!
  Hiszen akkor kutyabaj.
 
 
  Nincs kenyerem, nincs állásom
  Elég baj.
  De szerelmes vagyok, az én!
  Eje haj, Hej Tyuhaj,
  Hiszen akkor kutyabaj.
 
  mondja, piros már az arca? mit szokott ebédelni sokat eszik, nagyon sokat? Sokallják? – Én nem sokallnám, ha vóna… a ki egye. Igazán, mondja vóna nekem kenyerem? Én ugy hozzászoktam már a lemondáshoz, a nélkülözéshez,
hogy
Gyorsírás
nem tudom elképzelni, hogy én nekem
még
Gyorsírás
valahol legyen jó napom. Cudar világ, cudar idök, cudar erkölcsök. Igazán maga tudna én – izé  
  erre ne feleljen, ne feleljen! tudja az szégyen ám egy férfira, hogy ilyen – hüle.  
 
  Rozmaring van a kertembe
  Három szál
  Kedves édes kis angyalom
  Rólam gondolkozzál.
  Kedves édes kis angyalom
  Rólam gondolkozzál,
  Én érettem az Istennek
  Sokat imádkozzál.
 
  Jaj nem tudok én már gondolkodni, csak nótát írok magának, olvasd, édes olvasd. az én szivem szava az  
 
  Kukorica kapáláskor
  Ha akkor nem morzsoláskor
  Megesküszöm rózsám veled,
  Én leszek a jobbik feled.
 
 
  Van énnekem szép palotám
  Csak tavalyi zsuppolás ám
  A kis szobám lesz a kertem
  Te leszel a nefelejtsem.
 
 
  Virág virit tavasz időn,
  Virág az én szép szeretőm,
  Kinn a mezőn ne hervadjon,
  Feleségül haza hozom.
 
 
  Körbe hegyek arra felyül,
  Elhijtátok szemem elül,
  Görbe hegyek düljetek le,
  A szivemnek nagy keserve!
 
 
  Be szeretnék arra járni,
  Kicsi falut megtalálni
  Kicsi falut, kicsi házat,
  Kicsi házban a rózsámat.
 
 
  A leány csak gyenge virág,
  Kinn a mezőn hervad mindjárt,
  Ha elveszi az a legény,
  Mindjárt ujra virit szegény,
  Mert a legény virág edény.
 
 
  Elveszlek én, hozzám jösz-e
Törölt
« , »
?
  Szivet, szivvel tegyünk össze.
  Hijlak hijlak, de jaj hova,
  A vagyonom: acél, kova,
  Meg majd a szent Mihály lova.
 
 
  Rám vón írva egy fundus, egy telek,
  Kurjongatnék hogy megszerettelek.
  Vagyok szegény istenadta,
  A ki magát kinálgatja.
  Haj adta, fikomadta,
  Ebugatta!
 
  No de nem firkálok tovább haszontalanságot. Ugye édes, édes gondolsz rám. Irjál drágám, egyem, mindenem. Várom, ugy várom. Tán
épen
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
éppen
most irsz. Igaz? Csókollak, ha megengeded, sokszor, számtalanszor, reggeltől estig, estétől reggelig. sirig szerető – a te, csak a te
Zsigád
Móricz Zsigmond
Aláírás
 
  Tudtam. Ugye tudtam!!! Éljen!
Épen
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
Éppen
mikor beakartam ragasztani a levelem, megjött az olajág Piros, fehér, zöld!
Komlóssy
Komlóssy Emma
n
Jegyzet
Komlóssy Emma
Komlóssy Emma
(1881–1944) énekesnő, színésznő. Forrás: Magyar Színművészeti Lexikon, szerk.Schöpflin Aladár, 4 köt. (Budapest: Országos Színészegyesület és Nyugdíjintézete, 1930), 3:4.
teljes diszben, – s fájó szivvel. Hogyne én nekem is fájna, ha ott kellene hagyni
Vashegyet
Vashegy
.  
  De az istenért a szeme fáj!  
 
Janka
Holics Janka
! mi a baja? Az a melyik itt is fájt? már, gyógyitják? Remélem mire ez az én levelem odaér meg is gyógyul. És én ilyen sok rosz irással rontom a szemét. Szegény édes kis
Jankám
Holics Janka
. Ugye mindent kitaláltam. "Ugye mondtam …" mondja ő. Persze, mondom én. De nem jól mondtad. Mert ő mindig olyat szokott mondani, a mi szomoru legyen, de a mire persze nincsen se ok se szükség.  
  De a szemére, a szememre vigyázz! Mit csinálok én majd egy kis egyszemü, egy kis félig meddig szem-et-lenkével? (jobb lett volna igy szaggatni: szem-te-lenke?) Gyógyitják? vagy most is okos önfejünkkel lenézzük a doktort? Gyógyítsa édes
Janka
Holics Janka
, mert mit szenvedne édes, ha nem muszály. Szóval azt mondom, hogy nekem szemes lyány kő!  
  Most már igazán kérdezhetem, el tudja-é olvasni, a mit irok? Gyógyuljon meg a szeme édes
Jankám
Holics Janka
, mert nem tudok én olyan levelet irni, a mit felolvastatnia lehessen!  
  Ezek után minden jót, jó egészséget kivánva maradok  
  sirig szerető
Zsigád
Móricz Zsigmond
Aláírás
(el tudod olvasni?)  
 
Bpest
Budapest
. márc 16.
de
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
délelőtt
3 49. Megyek a könyvtárba.  
 
Poddy köszöni a megemlékezést.
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
korai operettje. Nyomtatásban nem jelent meg. A megemlékezés
Holics Janka
Holics Janka
1904. március 15-i levelében olvasható.
 
 

Útmutató:

Utólag tett rájegyzés a boríték rektóján és verzóján:

1904 márc. 15–16
[kézváltás] Móricz Zsigmond

a reggeli: eztet is
[kézváltás] ismeretlen

 
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image