Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  És milyen szép dalokat tud maga írni! Irjon sokat és gyűjtse ezeket is, nekem igen tetszenek. Tegnap csak levelet, nekem szólót, láttam bennük, ma már lyrai dalt, az én kedves mulattatómat, élvezetes jó barátomat látom. A meséi
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
verses állatmeséi Az Ujság c. lap gyermekrovatában jelentek meg. Kötetbe rendezve 1908-ban adta ki őket. Lásd: Móricz Zsigmond, Erdő-mező világa, Benedek Elek Kis Könyvtára 109 (Budapest: Lampel Kiadó, 1908).
is azért tetszenek, mert olyan csengő, kedves, gyermekded hangúak és mert "mesélő mesék." Eddig ezt sem tudtam, mért szebbek mint azok, amiket eddig ismerhettem volna, ha érdekeltek volna. Mert nem
voltak
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
olyan dalolhatóak
Törölt
« voltak »
. Szóval nekem a dal tetszik a legjobban mindennél.  
  Lehet, hogy megportózzák
n
Jegyzet Utánvét fizetésére kötelezik a címzettet. Portó díj a feladó által utólag fizetett postai díj. Forrás: A Pallas nagy lexikona, 18 köt. (Budapest: Pallas Irodalmi és Nyomdai Rt., 1893–1900), 14: 166.
ezt a levelet, de nem akarok rá tenni több bélyeget tenni, hogy ne legyen föltünő, meg így,
Törölt
« hát »
ha
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
megfizettetik, annál biztosabban kapja meg. Úgy-e nem baj, ha fizet is büntetést, irja meg, legalább fogom tudni
Törölt
« mennyi »
hány papírért mennyit kell fizetnem. Úgy félek ettől a postától. Ezért szeretném én csak, ha sans gêne
n
Jegyzet Fesztelenül (francia).
levelezhetnénk. Igy hírbe hoznak s mindenki törődik, úgy talán nem kíváncsiskodnának.  
  Szent a békét  
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
verses meséje. Lásd: Móricz Zsigmond, "Szent a béke", in Móricz Zsigmond, Erdő-mező világa, Benedek Elek Kis Könyvtára 109 (Budapest: Lampel Kiadó, 1908), 34–37.
megkapom? Imádkozni fogok! Teszem mindig. Úgy-e, nem ilyen levélt várt?  
  Pá, édes!  
 

Útmutató:

Hiányos levél, a kézirat első oldalait nem ismerjük. Valószínűleg kiegészítése, pótoldala egy hosszabb levélnek. Datálás indoklása:
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
1904. március 16-án postára adott levelében ír a Szent a béke   c. verses meséjéről, melyet
Holics Janka
Holics Janka
március 17-én kap kézhez.
Holics Janka
Holics Janka
jelen levelében az említett versről érdeklődik, tehát kézirata 1904. március 17. után keletkezett. További adatot szolgáltat a keletkezéshez
Holics Janka
Holics Janka
március 22-i levele. Ebben említi, hogy
Móricz
Móricz Zsigmond
március 17-én érkezett levelére már válaszolt. Feltételezzük, hogy ez a kézirat volt válaszlevele, tehát jelen levél keletkezése tartalma alapján 1904. március 17. és 22. közé tehető.
 
image
image
image