Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
 
Imreg
Imreg
.  
  Tisztelettel értesitem, hogy az érettségi bizonyitvány alapján tanitóképességi vizsgára bocsáttatik
ugyan
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
, de mindazokból a tantárgyakból vizsgázni köteles, melyekből a tanitójelöltek. Az érettségi bizonyitvány csak az osztályvizsgák alól ment fel.
n
Jegyzet A tanítóképességi vizsga teljesítése volt a feltétele az állandó tanítói állás betöltésének a tiszántúli ev. ref. egyházkerületben. Egyedül
Kovács Lajos
Kovács Lajos
e válaszlevele utal arra, hogy
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
Debrecenben
Debrecen
akarta volna folytatni tanulmányait, rendes tanárként biztosítva megélhetését.
Móricz Miklós
Móricz Miklós
ennek ellentmondva azt állítja, hogy
bátyja
Móricz Zsigmond
már 1900 júniusi hazaérkezésekor lezárta élete
debreceni
Debrecen
korszakát, ezenkívül tanítani sem tanított már; ugyanakkor külön felhívja a figyelmet forrásai csekély mennyiségére. Forrás: Tóth Sámuel, "Szabályzat a népiskolai tanitóképességi vizsgálatról", in Joó István, szerk., Értesitő a reformátusok debreczeni főiskolájában a tanitóképezdéről és az elemi iskoláról az 1889–90. iskolai évről (Debrecen: Városi Könyvnyomda, 1890), 85–90, 85.; Móricz Miklós, Móricz Zsigmond indulása (Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1959), 264–265.
 
  Az őszi tanitóképességi vizsga ideje főtiszt és mélt. püspök ur által f. évi aug. 28 és következő napjaira tűzetett ki. Jelentkezni kell személyesen (Önnek keresztlevéllel és érettségi bizonyitványnyal) aug 27én az én hivatalos helyiségemben.  
  A vizsgadij 6
f
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
forint
20
kr
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
krajcár
, azaz tizenkét korona és 40 fillér.  
  Nagyon sajnálom, hogy
öccse
Móricz Dezső
idő közben eltávozott tőlünk.
n
Jegyzet
Móricz Dezső
Móricz Dezső
az 1899–1900. tanévben a Debreceni Tanítóképző tanulója volt. Amint az
Móricz Zsigmondhoz
Móricz Zsigmond
írt 1900. szeptember 25–26-ai leveléből kiderül,
Sárospatakon
Sárospatak
fejezte be a hatodik osztályt. Az 1901–1902. tanévben már a Kisújszállási Gimnázium hetedik osztályos magántanulója. Forrás: Pallagi Gyula, kiad., A kisujszállási államilag segélyezett ev. ref. főgymnasium értesitője az 1901–902. tanévről (Kisujszállás: Szekeres József könyvnyomdája, 1902), 122.
Ugy ismertem, hogy jóravaló tanuló lett volna belőle. De nincs kellő türelme hozzá. – Bizony minálunk végig kell járni, illetőleg tanulni a négy évet, különben nem prosperálhat
n
Jegyzet Érvényesülhet (latin).
senki.  
 
Debreczen
Debrecen
1900 jul. 8.  
 
Kovács Lajos
Kovács Lajos
Aláírás
n
Jegyzet
Kovács Lajos
Kovács Lajos
(1845–1903) a református tanítóképző intézet tanára, 1895-től igazgatója, tankönyvíró.
 
 
tnk. int. igaz
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: sérülés.
Egység: char.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
tanítóképezdei intézetigazgató
 
 

Útmutató:

Utólag tett rájegyzés:

1900 jul. 8
[kézváltás] Móricz Zsigmond

 
image
image