Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
 
Vhegy
Vashegy
, 1904, III/22,  
  Édes, drága
Zsigám
Móricz Zsigmond
!  
  Sietve és lopva irok egy pár sort, biztos, hogy hosszú levél lesz belőle, mert én magának mindig tudok valamit mondani még, mikor már nincs is mondanivalóm.
Mama
Szklenár Teréz
nincs itthon,
Csetnekre
Csetnek
ment az én ügyemben, oda helyettes tanítónőt keresnek. – Meglátjuk, mi lesz; "junius közepéig, esetleg a jövő tanévre."
n
Jegyzet
Holics Janka
Holics Janka
1904. május 5-től 1904. június 21-ig helyettes tanítónő volt a Csetneki Ágostai Evangelikus Népiskolában. Az elemi iskola I. és II. osztályában tanított.
Csipkay János
Csipkay János
tanárt helyettesítette. Forrás: Magángyűjtemény, kézirat azonosító szám nélkül.
– Mi lesz addig! – Nem tudom, de azért megcsókoltam az én kékszemű gyűrűmet.  
  Most kaptam levelét
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
1904. március 22-i levele.
és lapjait,
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
1904. március 20-i képeslapjai.
köszönöm édes, édes
Zsigám
Móricz Zsigmond
. Előbbi levelét
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
1904. március 15-16-i levele.
is megkaptam, feleltem is rá régen, meg is kapta, úgy-e? Nem mer nekem nyíltan és leplezetlenűl írni? Irhat, nem olvassa senki, még eddig nem beszéltünk magáról, csak
mama
Szklenár Teréz
nézte meg, meg
Mina
Szklenár Vilhelmina
néni, a fényképét.
n
Jegyzet Az említett fotót nem tudtuk azonosítani.
Kérték ők, mert a tavalyit azt a rosszat látták
n
Jegyzet 1903-ban
Uher Ödön
Uher Ödön
készített fotót
Móricz Zsigmondról
Móricz Zsigmond
. Lásd: Uher Ödön, Móricz Zsigmond. PIM Művészeti és relikviatár, Fotógyűjtemény, F. 1564
s meg volt
mama
Szklenár Teréz
lepve, hogy ez milyen szép! – Hát persze, hogy szép! Gyönyörű, a világon a legesleggyönyörűbb! És ez – a világ legnagyobb gyönyörűsége – az enyém! Ugy-e az enyém? Ugy-e? Úgy-e? Hát milyen vehemens ütközetek voltak oda haza? Mik azok az igen lényeges (!) és erős (!!) ellenvetései édes ?
n
Jegyzet idézet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
1904. március 21-én kelt leveléből.
Ezt nekem tudnom kell okvetlenül!!! Erkölcsi szempontból? Feltűnt a sűrű levél? lap? Látja, ezért is nem merek írni, ott is, itt is feltünő, de különösen itt! – Irjon meg nekem mindent, kérem, én akkor megint okoskodni kezdek és töprengeni. Én mindent megirok magának, ha szóba jön. Vasárnap írni fog? Én csak örülök neki, mert így én nem tudok beszélni erről és legalább tisztában leszünk mindnyájan.  
  Csak arra kérem: gondolja meg komolyan; most még lehet! Határozzon most; még lehet! – Hiszen sirok most, mert még gondolatnak is fáj nagyon az a másik határozat, – de inkább most, és minél előbb – mint azután! – Micsoda "erős" ellenvetések? És maga is: idézzen lelki szemei elé egy kis, szegény – tán üres! – fővárosi szobát, benne két embert. Közülök
az
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
egy
ik
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
nő, aki először: nem szép, másodszor: nem tud semmit, tán még azt a kis nyomorú ételt sem megfözni. – Sőt még tán szellemileg sem tudná kielégíteni a férfit, aki pedig csak az után vágyik, hogy egy társa legyen, aki őt érti, aki ugyanazt érzi, ami ő, akivel megoszthatja kincseit, aki vele gyönyörködik, – akit ő igazán, lélekkel szeret. – És hátha a másik sem – mit sem tud mást, csak szeretni – no meg makacskodni és durczáskodni? Tudna maga így élni, és boldog lenne maga így? – És – itt maga nem volt soha, nem ismeri az én családomat, illetve otthonomat. Nem tartja ez magát vissza? Nem fél, hogy kiábrándul? Nem fog megbánni semmit? Leírjam ezt az otthont? De hisz majd meg látja, ugy-e? – Ha nem fél attól, hogy megbánná amit tesz, akkor én is kérem, irjon minél előbb, csak azért, hogy ne legyek ilyen kétes exisztencia itthon és egész
Vashegynek
Vashegy
. Nem akarom ezzel mondani, hogy egész
Vashegynek
Vashegy
fog írni, de
a
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
tudtával levelezhetünk, akkor egészen nyíltan. – A többi még – – – – messze van! –  
  Képzelje!
Pista
Móricz István
levelet írt nekem, megírta, hogy "vége."
n
Jegyzet
Móricz István
Móricz István
és
Fükő Borbála
Fükő Borbála
kapcsolatáról van szó.
Móricz István
Móricz István
levelét nem ismerjük.
– Furcsa, úgy-e? Eddig nem feleltem rá,
B
Fükő Borbála
.-nak írtam, meglátom, mit felel ő.
Pistának
Móricz István
felelnem kell, úgy-e? Elküldöm majd magának a másolatát.
Boriska
Fükő Borbála
még egy betűt sem írt, én már 2 levelet irtam neki.  
  A szemem nem fáj. Most volt itt az orvos s csak azt mondta, ne irjak, mert
épen
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
éppen
írásnál talált. Márc. 15-ike óta mindennap eljön s valami port szór bele. A véredények látszanak a fél szemgolyómon, a szivárványhártyától a balszögletig, a bal szememen és rajta
épen
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
éppen
a szines hártya szélén különösen egy nagy gennyedt pattanás van. De nem fáj, nem is lesz semmi baja, csak csunya most egy kicsit. Már pár nap alatt jól lesz. Sötét van már, nem irok tovább,
Törölt
« i »
Isten vele, édes jó
Zsigám
Móricz Zsigmond
sok és örök szerelmet visz ez a levél
Jankájától
Holics Janka
Aláírás
.  
 
Jenővel
Holics Jenő
sokat nevetünk. Szeretném, ha maga is élvezne itt velünk.  
 

Útmutató:

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

 
image
image
image
image