Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Boríték ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  Őnagysága  
 
Holics Janka
Holics Janka
 
  kisasszonynak  
 
up.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
utolsó posta
Nagyrőcze
Nagyrőce
.
Vashegy
Vashegy
 
 
Gömör m
Gömör vármegye
.  
 
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
 
Bp
Budapest
. 1904. márc. 24.  
  Édes
Jankám
Holics Janka
!  
  Nem szeretem ezt a postát, nagyon sokára fordul. Ha Vasárnap irok, csak Csütörtökön kapok választ rá.  
  Ez közbevetett mondat, mert itt most lárma van tömérdek.
Ida
Móricz Ida
tanul, a többi eszik.
Miklós
Móricz Miklós
ujságból olvas, a katonaképzö –
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
Én pedig felkötött bajusszal (!) itt ülök s irok – hát ki tudna ilyen körülmények közt szép levelet irni.  
  De azért felhasználom az idöt s irok, mig könyvtárba nem kell menni. Még fél kilencz. A héten ma megyek elöször ki a házból. Megint eröt vett rajtam az érzelmesség és – susogtam. Azaz berekedettem üldögéltem s irdogáltam itthon. Naponként irtam egy mesét. Kébzelje, már van 11 mesém. – Iga
Törölt
« n »
z
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
A bölcs rókát igazán nem kébzeli, milyen sikert ért el.
Lehr
Lehr Albert
önként
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
megigérte hogy ö maga olvassa fel meséimet, széljegyzetekkel; –
Gyulainak
Gyulai Pál
; és előszót irván hozzájuk, kiadatja a Franklinnal. –
Kozma
Kozma Andor
pedig (ettöl függetlenül) azt mondta, hogy "ő mutatja be a Kisfaludy Társaságban!"
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
első könyve1906-ban jelent meg a Lampel kiadónál Erdő-mező világa   címmel. Lásd: Móricz Zsigmond, Erdő-mező világa, Benedek Elek Kis Könyvtára 109 (Budapest: Lampel Kiadó, 1906).
Én aztán most hajszolom a meséket. Azért megyek a könyvtárba is. – A Szász dolgival végeztem,
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
legifj.
Szász Károly
Szász Károly
felkérésére bibliográfiai adatokat gyűjtött a Magyar Tudományos Akadémia Almanach c. kiadványa számára. Lásd az 1904. március 14-én kelt levél jegyzetét.
de nem tudtam elvinni, hát elköldtem hetfün neki. Még
nem
Gyorsírás
válaszolt.  
  Nini! Én a valló! Érdekes? amiket beszélek?  
  Igaz, a Takarodóban fázott meg a hangszalag állományom. Ez azt jelenti, hogy nem való nekem egyedül menni szinházba. Néztem is, akkor is, hogy be egyedül vagyok… Be kukucskáltam oda a zerkélysötétjébe, a honnan a Brigadérost néztük s – gondoltam nagyokat. Pláne hogy ott ketten is ott lehettünk volna a magam jegyeért.  
  Nos most a levelét
n
Jegyzet
Holics Janka
Holics Janka
1904. március 22-én írt levele
Móricz Zsigmondnak
Móricz Zsigmond
.
taglaljuk. Hogy hosszu levél lesz belöle? Na, talán a körülményekhez képest. Söt azazhogy ahhoz képest igen hosszu! A szemét! édes, a szemét kimélje és gyógyitsa! Erröl nem kell többet mondani. De én igy kimélem, hogy megint gyalázatosan irok! De nagy és correct irással soká tart és – az igazat megvallva azt hiszem, hogy könnyen olvassa már maga az én levelemet!  
  A csetneki?
n
Jegyzet
Holics Janka
Holics Janka
elvállalta a tanítói állást, 1904. május 5-től 1904. június 21-ig a Csetneki Ágostai Evangelikus Népiskola I. és II. osztályában tanított. Forrás: Magángyűjtemény, kézirat azonosító szám nélkül.
– (csikó itat a Tiszán) Erről most nem beszélek. Majd! az én képemről – jó lesz hallgatni. a lényeges stb (Itt sorok közt elárzulom, hogy én csak, csak, de –
édes apám
Móricz Bálint
elött "nem marad meg" ifiasszony lelkem, ha meg nem tanul főzni! Már lassan beletörődött, mindenbe, söt – alig várja, de azt mondták neki (a postán, régen még) hogy "egy rántást se tud meg kavarni hugomasszony! – Pedig az nagy sor
 [?]
[unclear1]
. Ez az az erkölcsi szempot.
n
Jegyzet Utalás
Móricz
Móricz Zsigmond
1904. március 21-én írott levelére, melyben
Holics Jankával
Holics Janka
szemben való ellenérzéseit említi.
Ez is csak pro forma mert én megesküdtem sorra minden szóra külön, hogy az én
Jankám
Holics Janka
olyan rátottát csinált nekem, a milyet – még a nagyapám se evett (olyan jó volt t. i)! Igaz, mondék hogy rántást még nem étetett velem.  
 
Pista
Móricz István
?
– Szegény fiu, sajnálom, egész öszintén sajnálom. Szegény
Pityó
Móricz István
, bolond
Pityó
Móricz István
.
n
Jegyzet Minden bizonnyal
Móricz István
Móricz István
Fükő Borbála
Fükő Borbála
iránti szerelméről, illetve kapcsolatuk megszakadásáról van szó.
 
  Igaz én magát csókolom számtalanszor, kétszer, háromszor, négyszer, ötször, százszor, számtalan számtalanszor
Zsigád
Móricz Zsigmond
.
Aláírás
 
 

Útmutató:

Utólag tett rájegyzés a boríték rektóján:

1904 márc 24.
[kézváltás] Móricz Zsigmond

 
image
image
image
image
image
image