Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  Tisztelt
Móricz Úr
Móricz Zsigmond
!  
  Vettük levelét
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
1904. március 27-én kelt levele.
és mondhatom hogy annak tartalma váratlanúl lepet meg.  
  Ön azonnali választ kér, imé: rövid válaszom; ilyen hamarosan igazán nem is tudok mit válaszolni; mert komoly, megfontolást igénylő dolog ám az, midőn drága
gyermekünk
Holics Janka
kezét, jövő életét-bóldogságát egy férfi kezébe teszük le.
Törölt
« Nem veszem »
 
  Elhiszem
Törölt
« hogy »
Önnek, hogy szándéka eltökélt érzelmei tiszták és szentek
leányom
Holics Janka
iránt mindazon által meg engedi nekem hogy ezt
kisé
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
kissé
fontolóra is kell vennünk de meg lehet győződve hogy bóldogságuk elé akadályt gördíteni nem fogunk szülői beleegyezésünk bizonyos.  
  A húsvéti ünepekre szivesen látjuk legyen meg győződve hogy a legszivesebb vendégemül fogadom. Csak sürgönyözön mikor várjon kocsi
Rőczén
Nagyrőce
? De a jegy váltásra még van időnk, miután a dolgot behatóbban meg tárgyaltuk.  
  Ezeket
férjem
Holics Zsigmond
írta volna meg, de most beteges-kedvetlen,
n
Jegyzet
Holics Zsigmond
Holics Zsigmond
gyomorbetegségben szenvedett. Forrás: Móricz Virág, Anyám regénye (Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1988), 147.
üdvözli önt 's azt üzeni hogy szeretné közelebbről is meg ismerni azon férfiút kivel leánya élete pályáját össze kötendi.  
  Szivelyesen üdvözöljük s szivesen várjuk  
 
Aláírás
 
 
Vashegy
Szirkvashegy
1904. Marcz. 29.  
  Igen tisztelt
uram
Móricz Zsigmond
!  
  Eljövetelét bizonyosan vesszük,
annálisinkább
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
annál is inkább
, hogy a tárgyról élőszóval értekezzünk.  
  Ismeretlenül is üdvözli.  
 
Holics Zsigmond
Holics Zsigmond
Aláírás
 
 

Útmutató:

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

 
image
image