Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  Édes
Zsigám
Móricz Zsigmond
!  
  Ma van 25-ike, ma kaptam meg a leveledet tehát már ma nem lehet ott!
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
Móricz Dezsőhöz
Móricz Dezső
írt 1900. szeptemberi levelét nem ismerjük.
Én elsejére számitottam úgy is rendeztem a dolgaimat hogy
akkora
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
akkorra
legyen meg. Elsején kapok nyolcszáz forintot illetőleg vagy 30
frt
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
forint
tandíjat és legkevesebb tiz mm. gabonát.
 [?]
[unclear1]
Ebből fogok tudni küldeni neked 40
frt-t
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
forintot
Miklósnak
Móricz Miklós
20
frt.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
forintot
20 pedig nekem és
Édesapámnak
Móricz Bálint
kell. Kaptam eddig 16
frt-t
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
forintot
bizony ezt jóformán
elis
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
el is
költöttük
Édesanyámmal
Pallagi Erzsébet
, mégsincs semmi sem. Csak egy óra ketyeg itt előttem s hirdeti éjjel-nappal ugy az órát mint az árát (Az enyimet illetőleg a tiedet
Pista
Móricz István
becsapta.)  
 
Édesanyám
Pallagi Erzsébet
már egy hete hazament azóta
Sándorral
Móricz Sándor
vagyok és ma
Józsi
Pallagi József
bátyám őt is elvitte töllem. Nem túdom hogy mit csináljak vele, tanulni kellene neki és nincs könyve, nekem pedig újra nincs pénzem rá, így csak tölti a napokat.
Édesanyám
Pallagi Erzsébet
hálistennek olyan egészséges mint a makk,
Törölt
« valam »
a
vajdácskai
Vajdácska
levegő sokkal jobb neki mint a
Szentesi
Bodrogszentes
. Csak egy hétig volt itt, nem is túdom hogy mikor jön el megint, ha itt volnék egypár esztendeig elhíjnám ide lakni őket, de bizony egy évre nem érdemes pakolózni.
Édesapám
Móricz Bálint
nem is gondolod hogy men
Törölt
« y »
n
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
yire őszül, egészen meglepett a haja mikor itt volt, hát már őt is megtöri a sors. Szeretném ha valahol állandó lakhelyet túdnának szerezni mert leginkább az a baja, hogy nem érzi magát othon seholsem. Ha annyit tudnánk
Pistával
Móricz István
össze spórolni, hogy vagy
Debreczenbe
Debrecen
mehetne vagy a tanyán épithetne házat egészen helyre jönne, de így nem igen.  
  Mit gondolsz lesz én belőlem még valaha valami? Ugy restellek be menni
Patakra
Sárospatak
s szinte irigykedve nézem hogy már hetedikbe járnak a régi osztálytársaim s én pedig nem vagyok semmi.
n
Jegyzet
Móricz Dezső
Móricz Dezső
az 1899–1900. tanév végén otthagyta a Debreceni Tanítóképzőt, amint ez
Kovács Lajos
Kovács Lajos
intézetigazgatónak
Móricz Zsigmondhoz
Móricz Zsigmond
írt 1900. július 8-ai leveléből kiderül. Jelen leveléből következően
Sárospatakon
Sárospatak
fejezte be a hatodik osztályt. Az 1901–1902. tanévben a Kisújszállási Gimnázium hetedik osztályos magántanulója volt. Forrás: Pallagi Gyula, kiad., A kisujszállási államilag segélyezett ev. ref. főgymnasium értesitője az 1901–902. tanévről (Kisujszállás: Szekeres József könyvnyomdája, 1902), 122.
Még tisztelendő urnál is restellek elmenni, mert Tanitó urnak szóllitanak, holott nem érdemlem meg ezt a titulust. Szeretnék elbújni az egész világ elől. Még tavaj
Jesztrebben
Magyarsas
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
sohasem gondoltam ilyesmikre az idén hogy ilyen közzel vagyok
Patakhoz
Sárospatak
mindig ezen töprenkedem. Nem is lennék én többet ilyen tanitó csak a VI ikból levizsgázhatnék. Borzasztó sok dolgom van ezzel a sok rossz gyerekkel reggeli 7 órától esti 5-6 óráig mindig köztök vagyok, ehez járul még a mindennapi templom estére mindig annyira kifáraszt hogy már nincs hangom (hát év végire.)
Gyula
Pallagi Gyula
bátyám a múlt héten irt egy
P-i
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
Pozsonyi
levelezőlapot (haza ment már) azt irta
hogy
Gyorsírás
mihelyt haza megy rögtön küld könyveket. Még nekem nincs egy sem csak ötöd osztályos, a görög nyelvtant elvitted,
én?
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
[kézváltás] Móricz Zsigmond
a Bálint B-t pedig vissza küldtem.  
  Nem is gondolod hogy mennyire szeretnek itt szinte bálványoznak. Tegnap templom után
(d. u.)
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
az egész falu apraja nagyja itt volt látogatóba és
Törölt
« jóforman »
örült akihez szóllottam és aki közzelebb juthatott hozzám. Temetésem is volt egyuttal, magam temettem pap nélkül. Mikor elénekeltem a sírnál az útólsót, akkor mond
Törölt
« t »
ja
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
egy ember hogy ilyenkor a tanitó mond felette egy kis verset, hát ha én nem tudom még azt, hát elmondja helyettem (minden tanitó azt mondta még eddig itt) nekem sem kellett egyébb, mondtam ott a sírnál egy olyan imádságot, hogy szerintök még sohasem volt olyan szép imádsággal eltemetve egy halott sem és hogy még az unokájok is megemlegeti. A szüle
n
Jegyzet Szülőanya (régies).
örömében 20
kr.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
krajcár
helyett egy koronát adott.
Józsi
Pallagi József
bátyám is azt mondja, hogy neki is annyi jót beszéltek róllam,
hogy
Gyorsírás
már
meg
Gyorsírás
unta hallgatni.  
  Most jöttünk ki a templomból. Hanem ugy is elvagyok rekedve,
hogy
Gyorsírás
szuszogni is alig birok. Igy nem birom ki egy esztendeig, vagy a hangom vész el, vagy én, de egyik okvetetlen. Ma ujra jött vagy 10 gyerek, már ez is ötven, egy hét mulva 100, ez is rontja a hangomat.
Pistának
Móricz István
van 230 azt sem irigylem.  
  Mi az a közép ipar iskola, járj utánna és ird meg, már van bizonyitványom arról hogy
Patakon
Sárospatak
voltam inas, a pataki jegyző adta (
Fodor
Fodor
) és mihelyt eljön
Édesapám
Móricz Bálint
, felszabadit, hogy már látták ott az egyesztendős segéd könyvemet.  
  Hogy van az
Zsiga
Móricz Zsigmond
hogy én az úri lányokkal nem tudok beszélni, elnéztem a minap is,
Törölt
« hogy »
egy
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
Pataki
Sárospatak
diák kijött Tisztelendő úrnál és olyan könnyen tudtak a lányokkal beszélni (össze volt gyülve vagy 8 lány). Ugy vagyok mint az öreg
Boros bácsi
Boros Ferenc
, ha a magam thémáját kibeszéllem, keresni kell a többit.  
  Irjál már te is minél hamarabb, de ne levelező lapot hanem egy nagyon hosszú levelet, te többet tudsz irni mint én.  
  Csókol sirig szerető testvéred  
 
Dezső
Móricz Dezső
Aláírás
 
 
Vajdácska
Vajdácska
1900 Szept 25–26.  
  Ha van ott kéz alatt vagy 100 iv
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
papir küld
d
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
nekem mert itt nincs csak rosz (ez 2
kr.-os
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
krajcáros
)  
 
graphic
 
  Irj sokat sokat sokat sokat sokat  
  ilyen az én házam a faluba
Patak
Sárospatak
fele a legutolsó ház, talán ismered
Édesapa
Móricz Bálint
cserép zsindelyezte és csinálta.
Édesanyám
Pallagi Erzsébet
annyira megszerette
hogy
Gyorsírás
szeretne itt lakni. Roppant nagy területű kertje egy hold, az udvar vagy 3
vekás
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
vékás
n
Jegyzet Űrmérték és területmérték: egy vékás az a földterület, melynek bevetéséhez egy véka vetőmag szükséges, ez 400 négyszögölnek felel meg. Vö. Ortutay Gyula, főszerk., Magyar Néprajzi Lexikon, 5 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1977–1982), 5:521.
 
  etcetera
n
Jegyzet És így tovább (latin).
 
 
Dezső
Móricz Dezső
Aláírás
 
  többet nem irok  
  most  
  nincs kedvem, fáj a fejem, mert hallom a zugást az iskolában és nekem mennem kell már be  
 
Dezső
Móricz Dezső
Aláírás
 
  Nyugta  
 
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
két koronáról mely összeget N. N.tol
 [?]
[unclear1]
gyermeke és N. tandíjába felvettem.  
 
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
moricz  
  ilyet már ki állitottam ma vagy ötöt, na most már ujra kell egy Csókol  
 

Útmutató:

Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
utólag tett egy szavas megjegyzését a levél szövegében közöljük. A dátum:

1900 szept.
[kézváltás] Móricz Zsigmond

 
image
image
image
image
image
image
image
image