Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
 
Vashegy
Szirkvashegy
, 1904. márc. 30.–31 között  
  Édes
Zsigám
Móricz Zsigmond
!  
  Régen nem irtam; már magamnak is "régen"-nek tünik fel, de: 1) legutóbbi leveléért
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
1924. március 24-i levele.
megharagudtam, igenis, – nem is csodálkozik rajta talán? Hát persze, mikor az embernek ilyeneket irnak "…én még csak, csak, de
édes apámtól
Móricz Bálint
nem marad meg. ha meg nem tanul főzni" stb. Akkor azt akartam irni, hogy ne irjon ,
n
Jegyzet Utalás
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
lánykérő levelére.
mert én nemcsak hogy "meg nem maradni" nem akarok, de még bele se megyek. Sőt más megjegyzésem is lett volna, de nem akarom leirni mert leírva az
máskép
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
másképp
, keményebben hangzik. De ha találkozunk, ezt nem tartom ám meg a begyemben. Hát akkor nem irhattam, mert már nem kapta volna meg vasárnap előtt, és mert: 2.) igazán nem jutottam hozzá. Ugy-e nem hiszi? Persze, én!! Én nem csinálok semmit, mert nem tudok! Én, az én sok dolgomtúl nem juthatok egy levél megírásához!! 3.) E héten meg a szemem volt rosszabbul megint, hisz ezt a levelet is elég pocsékul tákolom.  
  Most azonban okvetlenül kell irnom.
Mama
Szklenár Teréz
felelt magának, megkapta?
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
1924. március 3-i levele.
Nagyon váratlanul volt nekik a maga levele. A legutólsó 2 nap nálunk igen komoly hangulatban telt el. Nekem nem mutatták a maga levelét
mamáék
Szklenár Teréz
csak tegnap este, mielőtt felelt rá
mama
Szklenár Teréz
.
n
Jegyzet
Szklenár Teréz
Szklenár Teréz
és
Holics Zsigmond
Holics Zsigmond
1904. március 29-én válaszoltak
Móricz Zsigmondnak
Móricz Zsigmond
.
 
  Nem beszéltünk róla;
mama
Szklenár Teréz
kérdezett tőlem valamit,
Törölt
« (nem tudom idézni?) »
igen, azt, hogy mit feleljen, ők nem tudnak erről tőlem (!) semmit, – de én nem voltam képes egy szót sem felelni. – Lefeküdtem, pedig én is akartam írni tegnap magának.  
  De nemcsak
mamáékat
Szklenár Teréz
, engem is meglepett magácska. Ugy-e, nem is gondolta azt maga komolyan? Tudja, mit, ugy-e?  
  Azzal is meglepett volna, ha egyszerűen meglátogatni készülne most
bennünket
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
, de ez csak ürügy volt, úgy-e? És biztosra vette azt a választ, amit
mama
Szklenár Teréz
irt.  
  Én azt akartam írni, hogy… nem tudom, mit akarjak… Hiába szeretnék már vele lenni, hiába vágyom utána, és akármennyire vágyom is, mégis arra kérem, ne akarjon magának ilyen nagy kiadást!
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
azt tervezte, a húsvéti ünnepeket
Vashegyen
Vashegy
tölti. Lásd
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
1924. március 24-i
Holics Jankának
Holics Janka
írt levelét.
– Aztán – 2 napra! hisz ez sokkal rosszabb, mintha nem jön. De nem, ezt nem mondom, mert annak a 2 napnak a boldogsága felér az utána következők keserűsűgével. Mert maga tán nem is érezte még soha azt, amit én csak olyankor is éreztem, mikor
Pesten
Budapest
1–2 napra távozott! Azok voltak az én legrosszabb perczeim, mikor maga elfelé ment a lépcsőn! Hát még, ha innét menne elfelé! Minek is heccel fel, addig nem is gondoltam rá, egészen nyugodtan vártam a husvét jöttét, a husvét elmulását. Most már olyan rossz lemondani magáról! Mindig várni fogom, míg csak ünnep el nem mulik. De még se jöjjön! Úgy-e, nem hiszi rólam, hogy azért írok így, mert nem kívánnám látni, úgy-e elhiszi, hogy ez lenne az én egyetlen legnagyobb boldogságom? De tudom, hogy sokba kerül és juniusban eljön úgyis úgy-e?  
  Vagy előbb? Olyanfélét vettem ki a
mama
Szklenár Teréz
szavaiból, hogy nem bánják azt, ha Zsigmond napján
n
Jegyzet Zsigmond napja: május 2.
lenne is – tudja?, "úgy is hosszú
j. g. b. n j.r.snak
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
jegyben járásnak
igérkezik". De ne is beszéljünk még erről.!  
  Egészen magától teszem függővé, hogy jön-e most, vagy nem, mert így "nem fizeti ki magát" magának! Ne tévessze szem elől, hogy én csak a maga szempontját nézem, mikor azt irom, hogy ne jöjjön! Én egészen más lapra tartozom! És ha jön, ne 2 napra jöjjön, édes, drága, édes, jó, édes, egyetlen boldogságom! Ha esetleg jönne, és ír azt szombaton d. u. kapom meg, a sürgönyt is akkor, ha nem küldi a sürgönyt pénteken. Akkor is, ha d. u. adja fel, vagy délben, aznap már csak úgy kapjuk, ha küldöncz hozza. Akár jön,
akár nem
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
és ha nem, még inkább, irjon rögtön, kérem szépen. Olyan nehéz most már megválni attól a gondolattól, hogy 1-2 nap mulva láthatnám és nem fogom látni! Maga határozzon, én nem tudok!  
  Azt ne tegye, hogy nem ír, mert
Rőczén
Nagyrőce
megakadna a kocsival! Irjon kérem, rögtön és ne haragudjon meg ezért a levélért, hanem szeresse a maga szerető  
 
Jankáját
Holics Janka
Aláírás
 
  Meg lehet győződve róla, hogy ha jön, nagyon örülünk és
mamáék
Szklenár Teréz
a legszivesebben látják! Ne magyarázgasson ki olyant, mint tavaly ebből
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
 
  Csak magát nem akarom 10-15
frt.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
forint
erejéig kifosztani.
Zs
Szklenár Johanna Emília
. néniékhez okvetlenül menjen el! Pá! édes! Tán álmodik már, 12 óra.  
 

Útmutató:

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

 
image
image
image
image