Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
 
Vashegy
Szirkvashegy
, 1904. apr. 1.  
  Édes, drága,
Zsigám
Móricz Zsigmond
!  
  Ma kaptam csak a maga levelét, édes, ma, nagypénteken s maga azt még hétfőn este kezdte írni.
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
1904. március 28-án írt levele ismeretlen.
Nem értem, hogy lehet ez máskor mindig másnap kapom. Ma egy hete is pl. azt, amit csütörtökön írt.
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
1924. március 24-i levele.
A tavalyi nagypéntek! Emlékszik? Én nagyon jól emlékszem, esett az eső, mikor a templomból jöttünk, tudja? –
Szerénék
Szerénék
n
Jegyzet
Holics Janka
Holics Janka
ismerősei.
is ott voltak. Mi onnét
Rákosi
Rákosi Jenő
-hoz mentünk. Stb. stb… azért nem kívánom vissza azt, legalább most nem. Most én olyan boldog volnék, vagyok is, de már sajnálom a levelemet.
n
Jegyzet
Holics Janka
Holics Janka
1904. március 30–31-én írt levelére utal.
Úgy-e, ha nem mókáztam volna, eljött volna? Vagy tán jön is még?
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
azt tervezte, hogy a húsvéti ünnepeket
Vashegyen
Vashegy
tölti és megtartják az eljegyzést
Holics Jankával
Holics Janka
. Lásd
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
1924. március 21-i levelét
Holics Jankának
Holics Janka
.
És akkor az én levelemet valaki más bontja fel? Úgy-e, nem bontja fel senki?
Ha maga nincs is van ott?
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
Megvárnám a holnapi póstát, de hátha azt irja, hogy nem jön, akkor egy nappal megint később kapná ezt a levelet. Igy vasárnap reggel kapja s legalább jobb ünnepe lesz. Legalább, azt hiszem, hogy maga is úgy vágyik legalább az irott sorok után, mint én, ha már együtt nem lehetünk. (Komisz ez a
Pista
Móricz István
!)  
 
Zsani
Szklenár Johanna Emília
nénitől is kaptam ma hosszú levelet,
Petitől
Burghardt Péter
is.
Zs
Szklenár Johanna Emília
. néni irja többek közt, hogy az ünnepeket ott tőltik, oda megy
Marczi
Hrencsik Márton
is,
Petrenka Palival
Petrenka Pál
n
Jegyzet
Petrenka Pál
Petrenka Pál
(1850 k.–1930 k.) körjegyző
Barsendréden
Barsendréd
, Szklenár Amália (Póli néni) fia.
Móricz Virág
Móricz Virág
szerint apja róla mintázta "joviális falusi jegyzőit". Forrás: Móricz Virág, Apám regénye, (Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1979).
no még
Anna
Tomasovszky Anna
n
Jegyzet
Tomasovszky Anna
Tomasovszky Anna
a Szklenár család oldalági rokona. Később férjével,
Pucsek Ferenccel
Pucsek Ferenc
Zólyomban
Zólyom
élt.
is ott lesz, együtt lesznek. Ha akar, elmehet maga is hozzájuk, legalább jó ünnepeket kívánni, vagy megönteni őket. Ha akarja csak! De én még most is reménykedem, félig-meddig várom ide! Pedig nem kívánnám, hogy olyan nagy áldozat árán legyek boldog! Hisz, ha szegények nem volnánk! De úgy-e ez nem is volna jó, akkor tán nem is ismernénk egymást. És igy is milyen gazdag vagyok én! Enyém a világ legnagyobb kincse, enyém a boldogság! Enyém vagy Te, te édes, egyetlen boldogságom. Én a magáé vagyok, a tied most már egészen, nyiltan becsülettel. A tied örökre! De mikor leszünk mi még együtt! Ha most nem jött, mikor jöhet legközelebb? Ezentúl már csak ilyen
Törölt
« kicsike »
rövid időcskéket várunk, rövidke pár napot, mikor eljön s már előre félek attól, hogyan fogok itt maradni aztán egyedül ebben az üres szürke világban, a melyik addig olyan verőfényes volt.  
  Most is, igazán, részben az is visszatartott attól, hogy magát egyenesen meghívjam, – hogy elgondolkodtam, hogy az után a 2 nap után sokkal rosszabb lesz, mintha nem jön. De az a két nap! –  
  Meg aztán ezt is gondoltam, még nem mertem leírni: Ha már maga csakugyan komolyan elhatározta az
eljgyzést
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
eljegyzést
[cryptography] Holics Janka
, akkor én szeretném, ha május 1-én, Zs. estéjén
n
Jegyzet Zsigmond nap előestéjén. Lásd ezzel kapcsolatban
Holics Janka
Holics Janka
1904. március 30–31-én írt levelét.
lenne. És úgy látom, ezt
mamáék
Szklenár Teréz
sem elleneznék. Most ez nagyon hirtelen jött, nem számított rá senki, igaz, hogy az a legszűkebb családi körben is, a legszerényebben is és legegyszerűbben, sőt posta utján megtörténhetik, de most, mégis nagyon meglepte különösen
mamáékat
Szklenár Teréz
. – Én meg különösen tudja mért nem szeretném most? Mert április van.  
  Május 1-én meg tán magának nem lesz inyére, mert talán nagyon is nyilvános lenne? T. i. valószinűleg itt lesznek a
vashegyiek
Szirkvashegy
névestén.
n
Jegyzet
Holics Janka
Holics Janka
édesapjának
Holics Zsigmond
névnapi ünnepsége.
Ez ugyan még nem biztos, de már
apa
Holics Zsigmond
azzal jött, hogy már előre biztos, hogy "csak készüljön, mert ott leszünk." De hisz
Vashegy
Szirkvashegy
olyan kicsiny, hogy az egészen mindegy, akár itt vannak, akárnem, ha nincs is itt senki, akkor is úgy tudják szóról-szóra, mi történik, mintha ott volnának. Én az igazat megvallva mindig huzódozom a nyilvánosságtól s a nagy társaságtól, de ha maga nem bánja, én sem. És azért is szeretném akkor, hogy még a
Jenő
Holics Jenő
is itthon lesz, – különben csak juliusban lehet, mikor visszajön, mikor tehát mindnyájan itthon leszünk.  
  De kérem, irja meg, mit határozott, mert
Zs
Szklenár Johanna Emília
. néni készül ide, akkorra meg kéne hívni
meg nagymamátKOHA_AUTH:313757
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
mert megharagudna és még
Marczit
Hrencsik Márton
hivnánk meg. De ehhez mindenhez idő kell s ha lenne belőle valami, akkor csak egy hónapunk van. – Hogy történik az ilyes? Azt én nem tudom, mert még én sem próbáltam. Majd megtudjuk addig. – Kérdi, hogy mit hozzon? Fogalmam sincs róla. – Talán 2 szál rózsát, v. szegfűt??? Majd megkérdem, jó? Hisz még talán messze van. Úgy-e sokat beszéltem róla, ez tán nem is illik? Bánom is én! Most már illik minden! –  
  És milyen idilleket képzelget el, az én édes kis komoly fejinkóm! Elképzeli, hogyan ébreszetene fel "úgy csendesen, szépen, édesen egy
c…l
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
csókkal
". Pedig nem kellett vola felébreszteni még, nem szoktam én a tyúkokkal lefeküdni! De én azt hittem, hogy ő most csak a farkasok, rókák, kutyák, bárányokkal foglalkozik. Édes, kis mesék, de szeretlek is titeket!
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
verses meséit Az Ujság közölte, megjelenés előtt több esetben elküldte
Holics Jankának
Holics Janka
. 1906-ban jelentek meg először kötetben. Lásd: Móricz Zsigmond, Erdő-mező világa, Benedek Elek Kis Könyvtára 109 (Budapest: Lampel, 1906).
– Nem készült "a bölcs róka"  
n
Jegyzet Lásd: Móricz Zsigmond, "A bölcs róka", in Móricz Zsigmond, Erdő-mező világa, Benedek Elek Kis Könyvtára 109 (Budapest: Lampel Kiadó, 1908), 17–18.
óta? Elküldi? Igen? Kérem! Óh, szoktam én is ábrándozni, álmodozni. Majd megmutatom, hogyan.  
  És képzelje, mit álmodtam az éjjel! Igazán olyan érdekeset és jól esőt! Azt, hogy
Jókaival
Jókai Mór
mentem karonfogva, ő vezetett oda fel, a
pesti
Budapest
lakásba és ott kijelentette, hogy én leszek a felesége. Én pedig olyan boldog és büszke voltam.  
  Pedig ébren még
Jókai
Jókai Mór
felesége sem lennék, kikosaraznám, ki én, pedig még főzni sem tudok, de majd csak megélünk valahogy! De nincs nagy kedvem a főzéshez! Úgye, most megint savanyú az arca? Úgy-e fél, hogy én csak olyan haszontalan pazarló, és tudatlan gazdasszony leszek? Hát hiába, én már csak olyan leszek! De hát maga ezt jól tudta, minek ment bele? Különben … még … de nem tréfálok, mert tréfának is fájdalmas, no még: nem jó az ördögöt a falra festeni!  
  Maga meg volt elégedve a
mama
Szklenár Teréz
feleletével?
n
Jegyzet
Szklenár Teréz
Szklenár Teréz
válasza
Móricz
Móricz Zsigmond
leánykérő levelére 1904. március 29-én íródott.
Én jóformán nem is olvastam. Mi újság maguknál? A mit szólnak? De irja ám meg őszintén. Tudnak mindenről, remélem. Beletörődtek már?
Júlia
Hildenstab Julianna
ott van még?
n
Jegyzet Talán
Hildenstab Júlianna
Hildenstab Julianna
.
Miklós
Móriczi Miklós
beteg még?
Idus
Móricz Ida
mit csinál A többi fiúk?
Dezső
Móricz Dezső
? Most unatkozik úgy-e, nincsenek előadások.
Édes nagyanyja
Nyilas Katalin
hogy van? Nem beteg? Volt most dolga az
édes anyjának
Pallagi Erzsébet
, úgy-e? Az ünnep előtt! Igaz, most jut eszembe, hogy maguk május 1-én hurczolkodnak.
n
Jegyzet A Móricz család május elején költözött át a Dob utcából a Márton utca 35 szám alá.
akkor maga nem jöhet? Irjon, kérem! Most olyan régen nem írt!  
 
Peti
Burghardt Péter
arra kér, hogy vigasztaljam
Boriskát
Fükő Borbála
, hogy egészen agyongyötri magát.
n
Jegyzet
Móricz István
Móricz István
korábban udvarolt
Fükő Boriskának
Fükő Borbála
, de kapcsolatuk ismeretlen okok miatt véget ért.
Pista
Móricz István
volt nála (
Petinél
Burghardt Péter
) és "egészen hidegen, minden megindultság nélkül"
Törölt
« beszélt »
mondta, hogy
Peti
Burghardt Péter
mondja meg
Boriskának
Fükő Borbála
, hogy "nyugodjék meg, más nem lehet tenni". Szegény
Boriska
Fükő Borbála
! Sajnálom nagyon, de igazán ő maga az oka ennek! – Szegény
Boriska
Fükő Borbála
, pedig olyan jó ő, hogy megérdemelné a boldogságot. Neki nem is való
Pista
Móricz István
, tán szerencsétlenné lenne, de
Törölt
« ha »
mikor
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
ő csak hozzá köti az ő boldogságát. Pedig semmiképpen nem hozzá való, "nem is érdemli őt" mint
Peti
Burghardt Péter
is irja.
Boriskának
Fükő Borbála
komoly, igazi férfi kell, hogy igazi asszonnyá tegye, aki mindenben fölötte állna, őt vezetné, – nem gyerek, mint
Pista
Móricz István
. Úgy-e? És úgy-e milyen szép és derék asszonyt tudna belőle faragni egy igazi férfi? Bizony, különb lenne, akármelyikünknél
Boriska
Fükő Borbála
, és lesz is, – ha nem gondol
Pistára
Móricz István
. Ez olyan beteges és helytelen állapot. Most veszem észre, hogy ezt tulajdonképpen
Boriskának
Fükő Borbála
kéne megírnom, maga csak lemosolyog érte! – Majd irok neki is, de nincs kedve az embernek olyasmihez, amiről tudja, hogy kárbeveszett fáradtság. Nem megy el hozzá valamikor? Menjen, édesem, vigasztalja meg szegénykét. Hogy az ő boldogtalanságát tudom, most százszorosan boldog vagyok én, aki nem kártyavárat építettem és szappanbuborékban gyönyörködtem! Nem is omlott össze az én erős váram, nem is pattant szét, nem is oszlott el az én reménységem. Nem is leszek én boldogtalan soha! Csak egyetlen esetben: Ha magát boldogtalannak látnám. Nem szeretnék
Vashegyen
Szirkvashegy
lakni, itt sokkal fáradtságosabb és költségesebb és kényelmetlenebb az élet mint
Pesten
Budapest
! –  
  Sok bolondot írtam össze úgy-e? És rútúl? De minden szó után mártani kell a tollat, nincs tintám.  
  Úgy-e maga nem bánja, ha akármit írok is? És megért mindig, mindenütt?  
  Én nem értem soha magát, ha nem irja ki egészen, mit akar mondani. Pl: "De necsak azt irja, hogy: Nem kell semmi csak...?"
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
említett levelét nem ismerjük.
Mi? Nem tudom, mire gondol?  
  Megyek már feküdni, álmodozni, ábrándozni, magára gondolni (mindig azt teszem). Irjon édes, ha lehet. Nem hiszem, hogy jönne már, ha jön, nem baj, hogy elküldtem ezt a levelet, ha pedig nem jön, boldog szép husvétot kíván mindnyájoknak, kedves kezét csókolja, a maga édes levelét epedve várja örökre szerető  
 
Jankája
Holics Janka
Aláírás
 
  Én mindig csúnyábban irok, lassanként, már azt sem fogok tudni. De úgy sietek mindig, nem győzöm írni, amit gondolok, azért olyan kúszált itt-ott a levelem. De tán megérti az én
Zsigám
Móricz Zsigmond
? Pá!  
  Micsoda vers az, amit küldött? Csak töredék? Állatmese? Vagy csak rigmusok?  
  … Erdőn-berdőn kóriczálok?
n
Jegyzet
Holics Janka
Holics Janka
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
Többet ésszel mint erővel   c. versének egy sorá idézi: "Biz én megyek, urizálok, Erdőn-berdőn kóricálok." Lásd: Móricz Zsigmond, "Többet ésszel mint erővel", in Móricz Zsigmond, Erdő-mező világa, Benedek Elek Kis Könyvtára 109 (Budapest: Lampel Kiadó, 1908), 24.
mi ez? –  
  Először úgy olvastam, hogy kuriczálok. Ha még csak szerda lenne, azt írnám, hogy jöjjön édes, rögtön, jöjjön, várom, vágyom vele lenni, de egy hétre jöjjön. Már lemondtam! Jó mulatást!  
 

Útmutató:

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

 
image
image
image
image
image
image
image
image