Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Boríték ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder
  Feladó:
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
.
Budapest
Budapest
. VII. Dob u. 69. I. 32.  
 
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
 
Bpest
Budapest
. 1904. apr. 15.  
  Édes jó
Jankám
Holics Janka
!  
  Várom, várom, de hiába várom a postást.
n
Jegyzet
Holics Janka
Holics Janka
1904. április 13-án írt levelet
Móricz Zsigmondnak
Móricz Zsigmond
. A borítékja nem maradt fenn, így nem tudjuk, mikor adta postára.
Vashegy
Szirkvashegy
és
Budapest
Budapest
között egy nap alatt fordult meg a posta.
Ma már biztosra veszem, hogy
kapok
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
írást. Most fél tiz, még nem jött elő. –  
  Ma már fölkeltem ujra az ágyból, nem tudom én meddig akar nyügösködni rajtam ez a czudar influenza.  
 
Édesnagyanyám
Nyilas Katalin
itt pergel rám, hogy ne dolgozzam. Ő azt hiszi, hogy dolgozom, pedig most pihenek és gyönyörüséget élvezek, mert minden okosság nélkül firkálok itt s mert magának irok egy pár olvashatatlan és sajna! hasznavehetetlen sort. De már csakugyan megpróbálom összeszedni az eszinkómat, mert ez eddig nagyon is kompromittáló dokumentum.
Boriskánál
Fükő Borbála
még nem voltam. Csak egy napig voltam t. i. kinn a szobából. Hetfün.
n
Jegyzet 1904. április 11-én.
s akkor időm nem vala.
Zsani
Szklenár Johanna Emília
néniékhez szerencsére elmentem, de már őhozzá nem jutott idő.
Zs
Szklenár Johanna Emília
. néni kissé szomoruan, sőt siró szemekkel fogadott. De erről nem beszélek irásban, majd ha szóval találkozunk.  
  Képzelje,
édes anyám
Pallagi Erzsébet
a minap, éjjel, kitervezte, hogy ha már igy vagyunk legczélszerübb lesz, ha Áldozócsütörtökön, ez az ő esküvőjük napja
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
egyik önéletrajzi elbeszélésének címében is megörökíti a család számára fontos évfordulót. Lásd: Móricz Zsigmond, "Áldozócsütörtök", in Móricz Zsigmond, Esőleső társaság, (Budapest: Athenaeum, 1931), 174–197.
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
és
Holics Janka
Holics Janka
esküvőjére 1905. január 5-én került sor. Forrás: Móricz Virág, Apám regénye, (Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1979), 85.
és nem Virágvasárnap, a mivel én olyan nagyra voltam, – hát akkor mi is tegyük meg a mit teendők vagyunk. Te belöled, azt mondja, semmi se lesz itt köztünk, nem csak nagyobb dologba nem foghatsz bele, hanem még egy kis mesére sincs időd és nyugalmad idehaza.  
  – Nem megy az olyan könnyen, mondék – mer' nem adják…  
  – Miért?  
  – Hát, azt mondja a
mamája
Szklenár Teréz
, hogy nincs kész a kelengyéje…  
  – Óh nem olyan nagy dolog az, tudsz azt az ő anjya, hogy előbb utóbb férjhez megy a lánya.  
  – Én nem tudom, mi az, hogy van, – de azt tudom hogy erre való tekintetből két esztendőt kivántak, a legerélyesebb modorban.  
  – Nem értem. Ez bizonyosan csak valami elodázási szóbeszéd. Talán azt várják hogy ez alatt szétváltok?  
  – No azt várhatják!… De mást nem hiszem hogy lehetne…  
 
Törölt
« »
Ő sokáig gondolkozott és végre azt mondta, hogy akkor ki kell vennem egy külön szobát. A lakásba, a Márton u. iba nem akarnak beköltözni, tudja, vagy gondolja hogy miért? De alighanem muszály lesz, mert nincsen más.  
  De már csakugyan ugy látszik hogy agybántalmaim következtében egy kicsit meghülyültem. A mit itt irtam, azt szóval
négyszemközt
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
mondott dolog, tudja? Tehát ugye edes, gondoskodik róla, hogy ez a papir széttépetvén nem marad tanuul közel s távol korok előtt? Csókolom édes, édes sokszor számtalanszor
Zs
Móricz Zsigmond
Aláírás
.  
 
Bpest
Budapest
. 1904. apr. 15.  
  Édes, édes jó
Jankám
Holics Janka
!  
  Fáj nagyon a szeme? Az orvos nem nézte meg azóta? Irjon már ha teheti egy pár sort legalább.  
  Nekem olyan sok beszélni valóm volna, de irni most nem igen tudok, kissé zavaros is a fejem.  
  A tollam is rosz és nincs a ki jobbat hozzon. Szóval a szegényt az ág is huzza.  
  Olyan száraz vagyok, mint a izé. Fáj a hajam s fáj minden tagom csak a szivem nem. Elárulok magának egy titkot: apr. 11-e óta szörnyen takarékoskodom és tökét gyűjtök. (Ezért nem pazaroltam az állomásokon méregdrága s pocsék levelezőlapokra.) Apr 12.-én, a föpostán váltottam egy takarékkönyvet, a mit
Jolsván
Jolsva
akartam, a száma 1.824.745.
jelszó: "
Holics Janka
Holics Janka
"
[cryptography] Móricz Zsigmond
– értéke ez idő szerint anyi, mint a magáénak, de koronába
Törölt
« n »
számitva át. Majd meglátod, milyen dusgazdag ember leszünk mi nemsokára!  
  Itt most ugy látom az ablakon át, hogy szörnyű ködös és borus idő van. Holnap kell vizet gyüjtenünk a víztelen napokra. Szeretnénk kimenni arra az időre
Kispestre
Kispest
, de sok hurcolódással jár kivált az alvás miatt. Ez a ház iszonyu tüzfészek, hogy lehet ilyen helyen lakni?
Pista
Móricz István
most bejár délután a a statistikába 2.40kor. Dijra. Szörnyü nagy ur.
Dezső
Móricz Dezső
tanul, készül a colloqualas örömeihez.
Miklós
Móricz Miklós
tegnap volt
Boriskáéknál
Fükő Borbála
, izentem vele, hogy ne haragudjon, de halódok, pedig levelet kell még átadnom. Persze
Boriska
Fükő Borbála
szidott.
Ida
Móricz Ida
fekszik, ma ő váltott fel a betegágyban. Horgol külömben és méltatlankodik a tormaszag miatt.  
  Hát még mit hebráljak össze.  
  Ugye nem haragszik, édes, hogy most nem tudok szép levelet irni?  
  Majd máskor.  
  Majd
válaszképen
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
válaszképpen
!  
  Majd holnap!  
  Ugye holnap?  
  És holnapután is.  
  Sok itt a pletyka Juliánál volt tegnap
édesnagyanyám
Nyilas Katalin
, – de ezekről nem igen van mit irni.  
  És most jó egészséget s e gyalázatos irsához jó szemeket kivánok.  
  És csókolom számtalanszor sirig szerető  
  vőlegényed!  
 
Zsigád
Móricz Zsigmond
Aláírás
 
 

Útmutató:

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

 
image
image
image
image
image
image
image
image
image