Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
 
Vashegy
Vashegy
, 1904, ápr. 17.  
  3/4 12  
  Édes, drága
Zsigám
Móricz Zsigmond
!  
  Most jöttünk
Bisztróról
Ratkósebes
n
Jegyzet Itt élt
Szklenár Teréz
Szklenár Teréz
testvére:
Szerényi Lajos
Szerényi Lajos
és családja.
és én azóta
Petinek
Burghardt Péter
írtam egy levelet s most akarok még magának. Csak ki ne felejtsem a felét annak, amit írni akarok, mert már nagyon fáradt vagyok. De még összeszedem valahogy minden foszforomat, csak kikerül tán még egy egy levél!  
  Itt találtam a maga levelét,
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
1904 április 15-i levele
Holics Jankának
Holics Janka
.
amelyiket csak azért írt olyan óriás betűkkel, hogy hamarabb tele legyen a papír. – Igen, csak ne méltatlankodjon - jék! De tudja, hisz nem muszáj mind a négy oldalt tele írni, ha nincs mivel, ha nem telik! – Micsoda luxus 4 oldalas levél! Elég, ha én írok 8-at! Hát persze, mit tudna az ember annyi sületlenséget összeírni, hogy utóbb
Törölt
« ho »
saját maga is lemosolyogja! Elég, ha én irok! Legalább itt is kiegészítjük egymást!  
  Pedig én most annyi apróságot, pletykát szándékozom írni, hogy erre már csak maga is "így kiált fel: Elég!" – A mult levelemet
n
Jegyzet
Holics Jankának
Holics Janka
1904. április 13-i levele.
fogom kiegészíteni. Akkor nagyon rossz, kiál
l
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
hatatlan voltam, úgy-e? Azt én szerdán este irtam és
apa
Holics Zsigmond
csak pénteken adta fel, azért kapta maga csak szombaton. Szerdán kaptam én is azt a levelet, amit maga említ vasárnapról. Most más szemmel nézem ugyan. de még most is olyast érzek, hogy maguknál, otthon ellenszenvvel vannak irántam vagy pedig nem biznak abban, hogy képesek volnánk átmenni az életen. És hogy én volnék a maga hátramozdítója és rossz szelleme. De nem folytatom, mert félek, hogy még sok új gondolatom támad erről a témáról és hogy maga nagyon lesajnál engem ezért vagy pedig hogy maga aztán ezt provokálásnak veszi az ellenkezőknek üres szókkal való bizonygatására és ennek megczáfolgatására. Na, hagyjuk abba. Inkább
Törölt
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
»
irok egy
M
Szklenár Vilhelmina
. néni viccet. Igen jó! Nevettetős. Hát a mult hétfőn ez a párbeszéd visszhangzott volna vissza a konyhánk falairól, ha - (mennyi?) 18-20
m.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
méter
hosszú volna a konyhánk s
M
Szklenár Vilhelmina
. néni és
Jenő
Holics Jenő
a konyha egyik végén pl. az ajtónál állottak volna arccal a
Törölt
« z »
szembe levő fal felé fordulva:  
 
Jenő
Holics Jenő
:
Mina
Szklenár Vilhelmina
néni nem tud rántást sem csinálni, (Én csináltam
akkor
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
nem égett meg, kérdezze meg) én meg megyek tortát. – csinálni.  
 
M
Szklenár Vilhelmina
. néni: Chik! (felszisszent) hát akkor szaladok az agyagért! – (Nevetés)  
 
Jenő
Holics Jenő
: Minek?  
 
M
Szklenár Vilhelmina
. n. Hát ha mégy tortát csinálni, hozok neked hozzávalót.  
 
Jenő
Holics Jenő
: Nekem nem kell agyag!  
 
M
Szklenár Vilhelmina
. n. Neem?? Akkor hó! –  
 
Jenő
Holics Jenő
: De
Mina
Szklenár Vilhelmina
néni nem eszik belőle úgyse.  
 
M
Szklenár Vilhelmina
. n. Nem, úgy mint te nem eszel semmit!  
  De tegnap itt volt a szeretője (akkor mikor mi
Jolsván
Jolsva
voltunk) és nem mert előtte jóllakni, szégyelte magát, stb… T. i. itt volt
Gallo Jolán
Gallo Jolán
n
Jegyzet
Gallo Jolán
Gallo Jolán
Holics Janka
Holics Janka
rokona anyai ágról.
Gallo János
Gallo János
hizsnyói evangélikus lelkész és
Szerényi Irma
Szerényi Irma
lánya.
aznap, hozott nekem egy halom törülközőtt, neveket hímezni rájok. No, ne féljen, nem is hímezhetek, nem is fogok egyelőre. – A szemem nem fáj, csak egy kicsit vörös megint. Már elmulik. De maga beteg. Kérem, édes, ne keljen fel addig még teljesen rendbe nem jön már. Még valami nagyobb bajt fog maga kiokozni, csak sokat tréfáljon. És írja meg, van-e még baja. Úgy-e, fog vigyázni magára?  
  No igen, és
Jenő
Holics Jenő
csakugyan sütött egy tortát abból a mogyoróból, amit mi hagytunk, a mult napokban itt volt
Törék Margit
Törék Margit
,
n
Jegyzet
Holics Janka
Holics Janka
vashegyi barátnője.
neki, az ő kedvéért tálalta fel. Különben hétfőn csinálta és én hétfőn találkoztam a doktornéval és már azt kérdezte tőlem hogy hogy sikerült a
Jenő
Holics Jenő
tortája. Én akkor igazán elbámultam. Hogy lehet ez, fejtse meg maga, mi ki se voltunk a házból. –
Halászné
Halászné
és
Mánczosné
Mánczos Józsefné
azt mondták nekem, hogy szerelmesek magába.
Mánczos
Mánczos József
pedig így kezdte: No most valljunk! Stb. stb. – De maga nem viszontszerelmes?? Vagy ki tudja!
T. Margit
Törék Margit
olyan kétértelmű mosolyokat ereget útnak felém. Ma voltak itt
Eiseleék
Eisele Gusztáv
,
n
Jegyzet
Eisele Gusztáv
Eisele Gusztáv
bányamérnök, a Rimamurányi Vasmű Részvénytársaság
vashegyi
Vashegy
bányagondnoka. Számos bányászati és kohászati szakczikket írt, Borsodgömöri bányászati és kohászati monografia szerkesztője. Forrás: Fábry János, "Irodalom, tudomány, művészet", in: Magyarország vármegyéi és városai: Magyarország monografiája: a Magyar Korona országai történetének, földrajzi, képzőművészeti, néprajzi, hadügyi és természeti viszonyainak, közművelődési és közgazdasági állapotának encziklopédiája, szerk. Borovszky Samu, 21 köt. (Budapest: Apolló Rt.–Országos Monográfia Társaság, 1896–1910), 8:371.
szerettem volna hallani a megjegyzéseket, – de hát nem voltunk itthon. Különben, ott is tudják, ahol voltunk,
Bisztrón
Ratkósebes
. (Ez cifrább írás és levél, mint a magáé!)  
  Na csak eleget pletykálkodtam?  
  Nem írom már le a hetet, hogy telt el, hosszú és unalmas volna, a kerttel foglalkoztunk.  
  A maga leveleit veszem sorra
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
leveleiből talán az 1904. ápilis 9-i és április 15-i kéziratokról van szó.
édes, kedvesem. A kopasz hegyek   -et
n
Jegyzet Azt a levelet, mely a A kopasz hegyeket   tartalmazza, nem ismerjük.
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
verse is ismeretlen.
csak a második olvasásra értettem meg, különben ez nem irányadó, mert én nehezen fogok fel hirtelen valamit. Pl. azt értettem, hogy ott, a szó szoros értelmében, a hegy tetején egy boros üveg porzódik. Azt kivettem ugyan, hogy azért poros az a boros üveg, mert a hegy olyan kopár, hogy csak por van rajta (ami nem igaz) de azt nem tudtam, minek van ott az a boros üveg és mért van ott épen boros üveg. Csak a második strófa
és második olvasás
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
kezdett derengést idézni elő nehéz agyamban. De ne haragudjon édes, hogy szemtelenűl belekontárkodom arcátlan és hozzánemértő kritikámmal a maga dolgaiba, de csak a benyomást irom, másra tán
máskép
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
másképp
hat. És én nem is igen ismerem a
Gömöri
Gömör
hegyeket sem, de kár őket úgy lesi
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: char.
telni, mert ha boruk nincs is, (az is van) de van sok ércük, és nem kopaszok! Szépek, gyönyörűek, "hazánk bokréta rajta!"
n
Jegyzet Utalás
Petőfi Sándor
Petőfi Sándor
A magyar nemzet   c. versére: "Ha a Föld Isten kalapja, úgy hazánk bokréta rajta!"
és
Gömör
Gömör
ami hazánk kicsinyben, tehát gyönyörű, mint egy bokrétához illik!!!…  
  De én kezdek (!) buta és kellemetlen lenni, ami hozzám nem illik, úgy-e?  
  A róka és a favágót  
n
Jegyzet Lásd: Móricz Zsigmond, "Róka, meg a favágó", in Móricz Zsigmond, Erdő-mező világa, Benedek Elek Kis Könyvtára 109 (Budapest: Lampel Kiadó, 1908), 24.
nem küldi csak úgy fidibusz alakjában. Nagyon szép, – de nekem nem tetszik így. Pedig ez látja az jobban tetszik mint az előbbi költemény. Ez nagyon tetszik; küldje el végig. Úgy tesz, min a folytatásos regények, ott
Törölt
« hagyják abba »
szakadnak félbe
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
, ahol a legérdekesebbek. (Tudja maga ezt olvasni? erre feleljen! Én magam is bajosan.) Hát hogy is hálálta meg róka koma a szives vendéglátást? – És a bányarémet   nem csinálja? Eszembe jutott, hogy mégis nagyon valószinűtlen és elképzelhetetlen az a drámai vég, mikor a két jelőrt
 [?]
[unclear1]
húsczafatokban találják a bányában: Mégis sejtetni kéne a halál okát. Igy nemjó. Talán valami robbanás; kevés ahhoz a bányarém, valami természetesen is kell a természetfölötti mellé.
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
"bányarém"-ként   említett műterve nem ismert.
Vagy ezt sem tudom; brrr! későn van és most félek! – Itt lakott a szomszédban.  
  A dalát is leirom legközelebb, most már nem mehetek be.  
  Ma
Boriskánál
Fükő Borbála
volt? Mi
Bisztrón
Ratkósebes
. Mit beszéltek? Irja meg, kérem. És
Zs
Szklenár Johanna Emília
. néni mért fogadta szomorúan?
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
Holics Janka
Holics Janka
levelét 1904. április 9-én személyesen kézbesítette.
Nagymama
Szklenár Jozefin
nem volt ott?  
 
Apa
Holics Zsigmond
most kedden indul, szerdán reggel ér
oda
Budapest
, keresse fel
Zs
Szklenár Johanna Emília
. néniéknél.
Petinek
Burghardt Péter
irtam, hogy járjon vele, mert magának tán nincs annyi ideje.  
  A szerkesztőségben nem szóltak semmit?
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
1904. április 3. és 9. között
Vashegyen
Vashegy
tartózkodott, ahol eljegyezték egymást
Holics Jankával
Holics Janka
. Hivatalosan csak októberben jelentették be az eseményt. Forrás: "Móricz Zsigmond eljegyzéséről Holics Jankával". Az Újság, 1904. okt. 9. 279. sz. 10.
Úgy-e, maga nem ír meg mindent őszintén? A hogy fogadták? Az
édes anyja
Pallagi Erzsébet
úgy gondolja, mint maga írta? – De
mama
Szklenár Teréz
meg nem igen akar elengedni a 2 évből, pedig csakis azért, amiért mondta. Nem győzné, nagyon sok a kiadás. Én sem szeretném őket adósságba verni. – Hogy nem érti ezt az
édes anyja
Pallagi Erzsébet
? Ha nem küldözték volna
Pozsonyba
Pozsony
az én tőkémet,
n
Jegyzet
Holics Janka
Holics Janka
itt végezte a tanítóképzőt 1897 és 1902 között. Forrás: Móricz Virág, Anyám regénye (Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1988), 187.
most már lenne kelengye! Vigan és Bőven! – De erről írni nem lehet, csak beszélni.– Mikor? –  
  Hogy magát így megszállta a takarékosság! Hála Isten! Nem annak örülök, hogy annyi temérdek pénze lesz már, de annak, hogy arra is gondolt, hogy az nagyon jó ha van és a nélkül nem lehet mozdulni. Eddig nem igen voltak ilyen előrelátó takarékoskodó hajlamai! Óh, ezentúl már nincsmit busulni! Mire megvénülünk megélünk már a tőkénk kamataiból! Nyugdíj sem kell már! – Úgy ám, csak folytassa!  
  Hogy: "elfelejtkeztek ott rólad!"? Hát, csak engem ne érjen ez a sors, csak én rólam is így feledkezzenek meg! De tudja, nem akartam írni;
most
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
már elmult ez a kedvem. Ne busuljon, megjön még. Hajjé! – Csak maga még egy olyanféle levelet irjon, mint az előző volt.  
  Az
édes apja
Móricz Bálint
már nem tépné el a levelét? Különben nem csodálom, ha ő abban a gondolatban volt, amint maga írta. Nem tudom, mit szólnának ahhoz az én is. Na irja meg, mennyire szoktak hozzá a ahhoz, hogy már csak 2 évig lesz otthon a fiok. Mert azt az
áld.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
áldozó
csütörtöki tervet csak olyan kénytelenségből forgatta az
édes anyja
Pallagi Erzsébet
, látva, hogy ez már magának olyan szükséges rossz. Azért én még most is olyan idegen vagyok azzal a végső ceremóniával szemben. A engem szomorítanak és én őket.  
  Nem tudok többet írni, már csakugyan nem tudja elolvasni.  
  Irjon, kérem, irjon! Irjon! Irjon! Irjon!  
  Bocsásson meg, ha ostoba és kiállhatatlan voltam megint.  
  Szüleinek kezét csókolja, magának jó éjszakát kíván – szerető  
 
Jankája
Holics Janka
Aláírás
.  
 

Útmutató:

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

 
image
image
image
image
image
image
image
image