Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Boríték ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  Őnagysága  
 
Holics Janka
Holics Janka
 
  urleánynak  
 
u. p.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
utolsó posta
Nagyrőcze
Nagyrőce
Vashegy
Vashegy
 
 
Gömör m
Gömör vármegye
.  
 
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
 
Bp
Budapest
. 1904. ápr. 19.  
  Szivem lelkem
Jankicám
Holics Janka
!  
  Csak legyen magának kifogása a betüim ellen! Mikor mindennap irok. Az a fő, hogy én, ha öles betűkkel irok is
4 oldalt
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
, maga akkor is irjon apróbetüs kis nyolcz, tizennyolcz oldalacskát.  
  És ne filozofáljon.
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
Holics Janka
Holics Janka
1904. április 17-én kelt levelére utal.
Mi mindnyájan szeretjük a jó embert, mint a méhek. És
édes anyám
Pallagi Erzsébet
ellen ne legyen kifogása, mert azt találom következtetni, hogy magának van ő ellene –  
  Pardon! édes. Nem mondtam most olyat? a miért a kicsi begyünket kicsi kulccsal kinyitjuk, hogy egy kicsi télire valót eltegyünk bele.  
  A
Mina
Szklenár Vilhelmina
néni viccze nagyszerü, mindja meg hogy kezit csókolom neki.  
  A maga himezni valói rémszerüek. Bár igaz én a mult héten több bajtól féltem mint a menyire valakim becsüli a baját.  
  A
Jenő
Holics Jenő
tortájának hireszárnyalását próbáltam megfejteni, de sajnosan nélkülözöm a helyszini szemle hiányát. Bár igaz hogy igy a képzelet jobban és sikeresebben dolgozik. Tehát én azt vélem hogy a maguk háza alá van aknázva, bányaalagut praktikus átalakítása által. (A gondnok urnak könyen megy ez a dolog) – s odalent társalgó, azaz figyelö állomás van berendezve, hova vélhetőleg örszemek járnak le. Talán sorban, vagy rang szerint, ezt nem tudom. Igen valószinü hogy a Doktorné Őnagysága, mikor maga találkozott vele
épen
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
éppen
onnan jött, sőt, ha minden meglevő és hiányzó, lehető és lehetetlen adatot egybevetek s beállitok a logikai lánczba, arra a csinos és tetszetős eredményre jutok hogy – stb.  
  Igaz, a pletykától ne gondolja hogy elment a kedvem azokután az izletes eseményecskék után. Személyemet ért hízelgő nyilatkozatok ugyan fölöttébb jól estek, de félek hogy azok a fölületes és pár pillanatnyi szereplés varázsától eredtek. A mi a szerelmet illeti, bátor vagyok bevallani magának, hogy én is szerelmes vagyok őbeléjük anyira, mint ők én (pardon!)… Nem hiszem hogy ez veszedelmes lenne, mert komolyabb jövő nem fenyegeti az érzelmeket. Ök valószinüleg nem jönnének hozzám nejül, s én valószinüleg nem kérném meg öket u. e célból.  
  A leveleim vizsgálata magának poétai részről nem igen okoz őszinte örömet. Megmentsem ez örömtelen örömöktöl? Ilyen félreértés!
Hisz
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
(bányarém itt = Ámor) Egek, hova legyek!
Egy olvasóm értett meg, az is félreértett. (ez nem félremagyarázás)
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
n
Jegyzet Utalás
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
bányarémként   említett versére, melyet
Holics Janka
Holics Janka
1904. április 17-i levelében említett ilyenformán.
 
  Érdekes volt hogy
Zsani
Szklenár Johanna Emília
néni hogy mondta el
Boriskáéknál
Fükő Borbála
az ügyet. De én se tudom hűen  
  A szerkesztöségben, és itthon és az egész világon jól van a dolgom. Meg ne igenlje
 [?]
[unclear1]
az Ég.  
  Igen, tartalék tűzhelye lettem a maga gazdasszonyi szívének.  
  És most csókolom számtalanszor édes…
Zsigád
Móricz Zsigmond
Aláírás
 
 
Kezeit csókolom a NénikénekKOHA_AUTH:313759 is, a BácsitKOHA_AUTH:313724 csütörtökön fölkeresem.
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
n
Jegyzet
Holics Zsigmond
Holics Zsigmond
orvosi beavatkozás miatt érkezett a fővárosba, néhány napot ott töltött, részben a Móricz-családnál. Lásd
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
Holics Jankának
Holics Janka
írt 1904. április 22-i képeslapját és 26-i levelét.
 
 
graphic
 
  A meg fejtök közt gyönyörü ajándékokat visz
 [?]
[unclear1]
ki
Zsiga
Holics Zsigmond
bácsi  
  (ha haza megy)  
 
Már perfect 14 mese.
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
 
 
75 oldal. Még ennyi kell.
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
 
 
  Hej favágó, vakapád,
  Tedd bolonddá nagyapád,
  Szalad már a vadász ujra,
  Nem néz rá az intö ujjra.
 
 
  A bütyök ujj mutogatta,
  Ott kuksol az ebugatta
  Dirr! Durr! – a vadász már
  A cserjében messze mászkál.
 
 
  – Höha hóha ne te né!
  Rókakoma elmennél?
  Ez barátság? Ez a hála,
  Az igéret füstbe szálla?
 
 
  – Róka vagyok, szóltál értem.
  Szóval hát köszönöm szépen:
  De ujjoddal azt intetted,
  Hogy nem kivánsz hálás tettet
n
Jegyzet Részlet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
Róka, meg a favágó   c. állatmeséjéből. Lásd: Móricz Zsigmond, "Róka, meg a favágó", in Móricz Zsigmond, Erdő-mező világa, Benedek Elek Kis Könyvtára 109 (Budapest: Lampel Kiadó, 1908), 22–23.
 
 

Útmutató:

Utólag tett rájegyzés a boríték rektóján:

1904 ápr. 19.
[kézváltás] Móricz Zsigmond

Utólag tett rájegyzés a negyedik fólió verzóján:

Mélyen tisz
[kézváltás] Móricz Zsigmond

 
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image