Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
 
Waldeck-RousseauLOK:00737 ??
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
n
Jegyzet
Pierre Waldeck-Rousseau
Waldeck-Rousseau Pierre
(1846–1904) francia politikus, ügyvéd, 1899 és 1902 között Franciaország miniszterelnöke. Neve utalás a levél tartalmára, melyben
Pallagi
Pallagi Gyula
a gróf Waldeck családnál kilátásban lévő nevelői állásról ír.
 
  Kedves
Zsigám
Móricz Zsigmond
!  
  Itt küldöm a Dr
Koncz
Koncz Imre
n
Jegyzet Koncz Imre (1868–?) orvos. 1903-tól
Kisújszállás
Kisújszállás
városi tisztiorvosa, később királyi egészségügyi tanácsos. Forrás: Scheftsik György, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene, (Pécs: Kalotai L., [1935])
irta receptet,
n
Jegyzet
Pallagi Gyula
Pallagi Gyula
Szász Károlynak
Szász Károly
szóló 1900. szeptember 23-ai levelében írja, hogy
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
szeptember közepén lebetegedett, lázra és fejfájásra panaszkodott, majd ideiglenesen haza is utazott
Pestről
Budapest
. A levél tartalmát és vonatkozó részletét
Móricz Miklós
Móricz Miklós
monográfiájából ismerjük: Móricz Miklós, Móricz Zsigmond indulása (Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1959), 270.
próbálj érőt érni vele. –
n
Jegyzet Érőt érni vele (szólás): kb. beérni valamivel, amely nem tökéletes, de a célnak megfelel. Vö.: Szinnyei József, szerk., Magyar tájszótár, 2 köt. (Budapest: Hornyánszky Viktor, 1893–1901), 1:504.
 
  Ha végre sem tudnál ott boldogulni, most egy grófi fiu mellé kaphatnál nevelőséget
Tisza Roffon
Tiszaroff
n
Jegyzet A waldecki és pyrmontli gróf Waldeck család 1844-ben kapott birtokot
Tisza Roffon
Tiszaroff
. Nem tudjuk, gróf (1848–1923) három fia közül – György (1873–1940), Frigyes (1880–1961), Hubert (1881–1968 )– melyikük számára keresett nevelőt. A terv nem valósult meg.
Török Imre
Török Imre
révén.
n
Jegyzet
Török Imre
Török Imre
(1867–1952) lelkész, költő. A
debreceni
Debrecen
református főgimnáziumban tanított, majd 1902-ig
Tiszaroffon
Tiszaroff
, 1904 és 1942 között
Kisújszálláson
Kisújszállás
volt református lelkész. Munkásságáról lásd: Dienes Erzsébet, "Adatok a tiszaroffi református egyház és a Roffi Borbély család 17–20. századi múltjából", Református Tiszántúl 13, 2. sz. (2005): 21–24.; Dienes Erzsébet, "Török Imre esperes korképei a kisújszállási reformátusság száz év előtti életéről", Tisicum: A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Évkönyve 16 (2007): 273–278.
 
  Ha gondolod, hogy erre vállalkoznál (az a fiu, a ki régen nálunk vizsgázott; erősen ideges s nem valami okos) ird meg
Töröknek
Török Imre
; ő említette nekem.
n
Jegyzet Nem tudjuk,
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
írt-e választ
Török Imrének
Török Imre
.
 
  Isten veled; magadra vigyázz, minden jót, jobb főt jó egészséget kiván szerető bátyád
Gyula
Pallagi Gyula
Aláírás
 
 

Útmutató:

Utólag tett rájegyzés:

1900 szept 28.
[kézváltás] Móricz Zsigmond

 
image
image