Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Boríték ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  Önagysága  
 
Holics Janka
Holics Janka
 
  tanitónő urhölgyneknek  
 
Csetnek
Csetnek
 
 
Gömör m
Gömör vármegye
.  
 
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
 
Bpest
Budapest
. 1904. máj. 24.
n
Jegyzet Az első fólió mindkét oldala és a második fólió rektóján levő első levél szürke ceruzával van írva, a dátum fekete tintával. A magyarázatot később kapjuk meg: az első levelet szürke ceruzával
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
május 22-én, vasárnap írta, fekete tintával kedden, május 24-én reggel folytatta és ezalkalommal tért vissza a levél elejére és írta fel fekete tintával a dátumot.
 
  Édes
Jankám
Holics Janka
!  
  Köszönöm szépen a pünkösti üdvözlést. És a mellékleteit. Remélem minden méla és borongó hangulatra elrepült, mire ez a levél kezébe jut. Nincsen arra szükség. Vagy van? Szebb így az élet? Esik az eső és egyben süt a nap. – mint most, itt, a természetben, azazhogy az utczán.  
  Az Erzsébet kávéház előtt rajzik az ember, két huszár, dupla kocsis villamos, biczeggőlovu fiakker, gyereksereg, zsebredugott kezü munkás cammogott, másik szivarral s veres nyakkendővel, fehér napernyő alatt nyári kalapot védő üde kis leányok, Ákáczvirágot markoló s a nép ligetből haza vándorló család, (helyesebben kiöntött ürgék), – ázott bluzban plasztikus idomu hölgyek, – prüszkölő, náthát fogott bácsi – fiatal pár, ketten egy kis fehér napernyöcske alatt, egymás szemébe mosolyogva, – – stb. stb. mindnek az arczán, hangulatán megaranyozott bosszuság, esö szidó s mégis mosolygó öröm; árny és fény, szivárvány tükröződik. A földön apró tócsák szintén
még
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
apróbb s ügyes karikák tánczolnak. a
Törölt
« z »
klinika csucsán napfény játszik, középütt gyönyörü, szemet megnyugtató kedves
sötét
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
zöld liget, egy-egy felnyuló és fehér virággal boritott ákáczfával – óh, olyan szép minden!  
  Szóval, szükség van egy kis sötét szinre, hogy a fény édesebb legyen? egy kis esőre, hogy a napsugár ragyogóbbnak látsszék? egy kis álmatlan éjszakára, hogy a többi annál boldogabb, s paradicsomibb képeket hozzon?  
  – – –  
  Pfüh!  
  S ebben a szép világban én egy dohos levegőjű kávéházban kuksolok. Ugye megengeded édes, hogy ha abbahagyom a firkát, s megyek a szabadba, ihletet keresni, a maga szinéhez méltó iráshoz… Addig is csókolom egyetlen édesem.
Zs
Móricz Zsigmond
Aláírás
.  
  Édes
Jankám
Holics Janka
!  
 
Törölt
« Vasárnap délután irtam eddig, s csak most folytatom, kedden reggel. A közbenesö időt részint idehaza, részint nem idehaza töltöttem, de mindig olyan körülmények közt, hogy nem lehetett folytatnom. »
 
 
Törölt
« Tán nagyfoku ügyetlenség is tölem áradozni, ugy látszik az maga elött mint frázis keresés és stílusbeli modor csapodik. Ugye? »
 
 
Törölt
« Jó, leszek hát én is olyan mint maga – vegyes fölvágott, hogy izlésesen fejezzem ki magam. »
 
 
Törölt
« van egy »
Sose adtam ki a kezemböl ilyen rut lapot, de már sietnem kéne irnom is kéne és a Maga levelére
n
Jegyzet
Holics Janka
Holics Janka
1904. május 21-i levele.
nem tudok mit irni, olyan sokféle hangulatom támad ha belenézek.  
  Magának vakácziója van,
n
Jegyzet Pünkösdi oktatási szünet. 1904-ben pünkösd vasárnapja május 22-re esett.
még se ir. Én nem vádolom, én voltam az ügyetlen hogy elrontottam a jókedvét. S én szenvedek meg érte, most már se magának, se nekem nincs irnivalóm. Gyönyörüséges kilátás.  
  Magának legalább van a mi néma társalgást provokál, – a gyürü,
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
előző levelében eljegyzési gyűrűt küld
Holics Jankának
Holics Janka
.
nekem még az sincs.  
  A ,
nénikének
Szklenár Johanna Emília
Törölt
« irtam »
megirtam, hogy elküldtem, s hogy maga viseli.  
 
Törölt
« Igaz! ha még ugy rosz néven veszi is, kimondom, hogy ne »
Törölt
« mutassa »
Törölt
« irjon maga
Borisnak
Fükő Boriska
méteres levelet arról, nem is sejti maga, hogy áll most az ügy és így vagy naiv, vagy nem kellemes a mit neki tanácsol. »
n
Jegyzet Utalás
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
legidősebb öccse,
Móricz István
Móricz István
és
Fükő Boriska
Fükő Borbála
szerelmi kapcsolatára majd a kapcsolat megszakadására.
 
 
Törölt
« Külömben nekem semmi jussom ahhoz ugye hogy
érdeklődjem
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
másnak mit ir? Nem is kérdeztem
Zsani
Szklenár Johanna Emília
nénitöl sem semmit, pedig ő említette hogy maga irt neki. »
 
 
Törölt
« Ne haragudj rám édes, és ne vedd rosz néven, s ne légy mérges – hanem csókold meg helyettem a »
graphic
 
 
Csókollak számtalanszor a te örökké, a te sirig szeretö ZsigádKOHA_AUTH:120256
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
 
 

Útmutató:

Utólag tett rájegyzés a rektón:

1904 máj. 24.
[kézváltás] Móricz Zsigmond

 
image
image
image
image
image
image
image
image