Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
 
Csetnek
Csetnek
, 1904. máj. 25.  
  Kedves
mért kedves, ha nem kedves?
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
[kézváltás] Móricz Zsigmond
Zsiga
Móricz Zsigmond
!  
  Levelének
n
Jegyzet Utalás
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
1904. május 24-i levelére.
csak egyetlen pontjára van felelni valóm, t. i. "Magának legalább van ami néma társalgást provokál, a gyűrű, – nekem még az sincs." –  
  Hogy lehet ez? Ha magának nincs, hogy jutok hozzá én? Hisz ezt nem lehet
ajándékképen
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
ajándékképpen
Törölt
« venni »
kapni.
Törölt
« Ha ma »
Nekem
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
csak úgy lehet, ha magának is van. –  
  Nem kellett volna a tudta nélkűl ezt elvégezni.
n
Jegyzet Utalás arra az eseményre, hogy
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
eljegyzési gyűrűt küldött
Holics Jankának
Holics Janka
.
Most már önállóan teszek ezentúl is. Le is tettem mindjárt, igy én sem hordhatom, – nem is huzom fel többé, úgy sem tudok én bízni és hinni, mert úgy érzem, hogy minél közelebb vagyunk egymáshoz, annál hidegebb maga és azt hiszi, hogy ez a közelség feljogosítja magát arra, hogy a maga rosszkedvét ilyenképen éreztesse
velem
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
. Pedig hiába keresem azt a részét a levelének, a melyikre ráfoghatná,. hogy: ez a bántó,
ohó!
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
[kézváltás] Móricz Zsigmond
– nincs benne (különben tudnék hozni belőle szemelvényeket bemutatni.) de ott ömlik el az egészen az a kellemetlenség,
ráömlött a tinta
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
[kézváltás] Móricz Zsigmond
mint irja is "sietnem kéne irnom is kéne".
No de ilyet! Én rendesen öt órakor kapom a levelet, a mikor már sietős az utam felfelé. Akkor is vártam, hogy hátha kapok – és siettem. Reggel ugyanilyen a helyzet.
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
[kézváltás] Móricz Zsigmond
Erre csak azt mondhatom, csak siessen… nem kell irnia, ne is irjon, nincs irnivalója. –  
  Én meggondoltam minden szót, amit itt irok, ahhoz tarthatja magát, – és rosszúl esik arra gondolnom, hogy magának talán (!) fájdalmat okoz levelem, de hát majd kiheverjük,
Hahaha! Váratlan fordulat.
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
[kézváltás] Móricz Zsigmond
("hogy izlésesen fejezzem ki magam") mire az a kis ártatlan gyűrű "és mellékletei" visszakerülnek
Pestre
Budapest
. – Addigra
épen
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
éppen
odáig jutunk, hogy örülni fogunk neki, hogy az a sok ostobaság, amint
fordulat
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
[kézváltás] Móricz Zsigmond
olyan naiv rajongással gyüjtöttünk halomba, az a "vegyes felvágott" ide haza van, a
józan
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
kritika éles szúrós szemének
látókörén
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
kívül. –  
  Mosolyoghat bátran,
Teszem is.
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
[kézváltás] Móricz Zsigmond
(még utoljára eltűröm -)
Ah!
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
[kézváltás] Móricz Zsigmond
nem is érdemes búsúlni azon, hogy valaki csupa szeszélyből, – vagy azért, mert megunta az örökös, fényes, napsugaras, derűs mennyországot látni, – egy kis kirívó sötét foltot keres az égen, egy kis fájdalmat okoz a szívnek, csak azért, hogy a dissonanczia annál rajongóbbá tegye a harmonikus, felséges fényesség irtánt. Persze, hogy ezen nem érdemes!–
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
Holics Jankának
Holics Janka
írt 1904. május 24-i levele.
 
  De lehet harmonikus és vonzó a sötétség is, és nem bánom, ha azon is mosolyog, hogy én hűtlen lettem a fényhez az árny kedvéért. Ha őrültség is, – nem lehetetlen.–
Lám, ez szép volt.
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
[kézváltás] Móricz Zsigmond
 
  Úgy-e, van mi
n
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
[kézváltás] Móricz Zsigmond
Törölt
« felett »
mosolyognia? Csak rajta! – Én nem haragszom érte. Még azért sem haragszom, ha maga megharagszik rám; ezt akarom.
!!!???
[kézváltás] Móricz Zsigmond
Csak ne soká haragudjék, mert a harag árt a szépségnek.
de édes Naccsád! Rosz kedvében van ma Madám!
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
[kézváltás] Móricz Zsigmond
És tudja, nem is érdemes, "gombház".– Szegény kis gyűrű, ő nem oka semminek.
'sz ezt akkor nem is kő mondani.
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
[kézváltás] Móricz Zsigmond
 
  Még most egy
n
Jegyzet Az aláhúzás feltehetően
Móricz Zsigmondtól
Móricz Zsigmond
származik.
legyen szabad elrebegnem
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
[kézváltás] Móricz Zsigmond
néhány őszinte szót a régi modorban: Édes! kérem, ne haragud
Törölt
« jon »
ék
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
[kézváltás] Móricz Zsigmond
rám, hanem, ha akarja, írjon nekem egy őszinte, megnyugtató, bizalmas, olyan régihangú levelt, írja meg, mi bajuk van, és ezt a levelet küldje vissza!!!!
Persze azt nem mondom meg mikor. Nem baj akármikor.
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
[kézváltás] Móricz Zsigmond
 
  Különben, amint tetszik. Ejnye, megint "vegyes felvágott" lett belőlem, legalább több gondolata támad, és annál kevésbé érti
Jankát
Holics Janka
.
 
  Vagy az ilyen zürzavarból könnyebb levonni a konzekvenciát? –– Ne vonja le könnyedén.
Törölt
« Azért fájjon
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
»
 
 
Ez, ez! ezernyi őszinte szó! ez is kitörülve! Édes, édes drága kis szivem nekem, az én JankáméKOHA_AUTH:313721 . Fáj! Kis csacsim, édes kis csacsim!
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
[kézváltás] Móricz Zsigmond
 
 

Útmutató:

Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
utólagos rájegyzéseinek köszönhetően izgalmas dialógus bontakozik ki a levél fólióin, akárcsak az 1904. május 31-én kelt levél esetében.
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
a levél megérkezése után kommentálja
Holics Janka
Holics Janka
levelét. Mivel a szerzői autográfiák a levél szövegével együtt olvasva kapnak értelmet, az utólag tett rájegyzésket a levél szövegében közöljük.
 
image
image
image
image