Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
 
Csetnek
Csetnek
, 1904. V/31.  
  Édes
Zsigám
Móricz Zsigmond
!  
 
Törölt
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
»
Már felfoghatta hogy kell irni pedig
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
[kézváltás] Móricz Zsigmond
 
  Ezt reggel írtam, mielőtt az iskolába mentem, de közbe jött akadály miatt nem folytathattam, jó is, mert lám, most lenne mit kihúzni, vagy papírt kéne eldobnom, pedig ez a legeslegutolsó levélpapírom. –  
  Látja
Zsiga
Móricz Zsigmond
, látja, azelőtt sohasem volt kihúzni valóm, most már alig tudok belejönni a svungba
n
Jegyzet Lendületbe (német).
. Azért szíttam vissza ezt a 2 sort is, hogy ne olvasson ki belőle valami bántót, mert én nem akarom bántani.  
  Régen nem irtam, tudom, – nagyon jól tudom, – de ––– mit is írtam volna? – Exkuzációkat,
n
Jegyzet Mentegetőzést (latin).
hogy bátor voltam
Zs
Szklenár Johanna Emília
. néninek (már egyszer!) hosszabban írni, pláne, másfél levélpapírt a kalapomról? – Na, a másik levélért, lehet, hogy "pirult volna"
akkor most nem szabad látnom
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
[kézváltás] Móricz Zsigmond
helyettem Maga, a "tanácsaim" miatt, - de ezt sem tudom biztosan, mert olyan igaz, mint ahogy én itt ülök a kertben egy vén fa alatt, a melyet még tán a tulajdon dédapám ültetett s Magának szerelmes, nagyon szerelmes levelet irok, – mondom, olyan igaz, hogy én abból a levélből egyetlen kis mondatocskára sem emlékszem, nem is sejtem, mit "tanácsoltam" én
Boriskának
Fükő Boriska
benne. Azóta
Boriska
Fükő Boriska
írt nekem gyönyörű levelet, de még ebből sem tudom kikövetkeztetni az én levelem tartalmát. Az övé inkább azt árulja el, hogy nagyon jól esik neki, ha én irok és úgy irok, amint irtam (s amint én nem tudom.) De tréfán kivűl, olyan feledékeny és szórakozott vagyok, hogy sokkal fontosabb kötelességekről is megfeledkezem, nem még az én ostoba "tanácsaimról, a melyeket 2 hét előtt tanácsoltam.
n
Jegyzet Lásd
Szklenár Johanna
Szklenár Johanna Emília
Holics Jankának
Holics Janka
írt, 1904. május 27-én kelt levelét és jegyzetét.
 
  Nem folytathatom, mert ide jött hozzám megint a bácsi kurizálni
n
Jegyzet Tisztelgő látogatást tenni (régies).
. Ma kelt fel a beteg ágyból. "Megint csak utánad jövök
Janka
Holics Janka
, mert én csak téged szeretlek,"
n
Jegyzet Valószínűleg idézet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
korábbi leveléből. Kézirata ismeretlen.
– Sokat és folyton beszél, nem irhatok. Bizony, el akar venni engem feleségűl. – Magának úgy is megtiltotta
Pósa
Pósa Lajos
n
Jegyzet
Pósa Lajos
Pósa Lajos
(1850–1914) költő, a Petőfi Társaság tagja.
bácsi a házasodást, – hát én meg csak nem maradok vén lánynak! – No de ez egy kicsit erős és fanyar tréfa, nekem bizony nincs inyemre. –  
  Ide bent folytatom már lámpafénynél, mert bizony jól ránk esteledett oda kint a nagy tréfálkozás közepette. A bácsi bizony nem tágított, – beszélnem és figyelnem kellett. – Hol is hagytam el? Ugy-e, ne írjak már arról a levélről? – De hát mi a csuda is van benne? – Ne bánja már és ne legyen "bús már az idővel."
n
Jegyzet Idézet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
korábbi leveléből. Kézirata ismeretlen.
– Már én is normális, egészséges vagyok, ezután már kedves leszek jó? Az én édes kedvesemnek kedvese, jó? Látja, édes, én már megint csak az a megrögzött voltam, már letettem minden boldogságról, mikor a gyűrűmet a többi emlék közé helyeztem.
Épen
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
Éppen
akkor még igazi beteg is voltam, lázas, fej- és torokfájós, de már ez mind elmult. – Semmi bajom most már, csak sok
volna
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
a dolgom, ha szorgalmas tudnék lenni. –  
  Mégis, nem hagyhatom szó nélkűl azt a megjegyzését, hogy "szentebb lesz előttem mindennél a világon és soha nem jön idő, hogy ellenséges (Hó! hó!) indulattal tegyem félre." Aki ezt az ellenséges indulatot feltenné rólam, az Maga lenne erre képes. – Különben majd ha személyesen találkozunk, akkor majd elárulom, milyen volt annak a kis "bolondos kariká"-nak a száműzetése. –  
  És tudja, van a levelében egy szó, a melyik nekem
szörnyűképen
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
szörnyűképpen
tetszik: "szerelmi perpatvara." – Ez csínos, csakugyan,
kivált
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
mikor előtte ilyen kedves jelző áll. – Maga is csak azért írta, úgy-e, mert tetszett a kifejezés, vagy az ékesítő jelzője kedvéért???  
  Ha már a gyűrű van szóban, hát én is komolyan beszélek: Nem tudtam, hogy szokták ezt elvégezni, csak úgy hallottam, hogy azt nem szokta a lány venni. Én is úgy gondolom azt, mint Maga, és boldog vagyok, hogy Maga az én ajándékomnak azt a becset tulajdonítja. Én magam is úgy gondoltam azt, de
mamával
Szklenár Teréz
még erről nem beszéltem s magamtól meg nem mertem tenni, mert azt –– hogy is mondjam, – illetlenségnek, vagy minek – gondoltam. Meg nem is tehetettem, mert Maga meglepett vele, nekem meg itt nincs módomban venni, itt nincs. – Most már csak azt szeretném, ha én is elküldhetném Magának az én szivemtől szakadt, örök, hűséges szerelmemet jelentő ajándékomat minél előbb. Úgy-e várja? Vagy úgy is, anélkűl is biztos felőle? Biztos lehet; aztán Maga nem olyan kétkedő, mint én. Maga okosabb. – Kérem, édes, küldje el az ujjinkójának a mértékét, hadd szabassak rá egy időtlen, soha le nem vehető ruhát, a melyikben olyan jól fogja magát érezni az én édes egyetlenem, mint, a milyen boldog vagyok én. – Június 1. Tegnap reggel óta, csak ma reggel fejezhetem be közbejött akadályok miatt, a melyek sok bosszúságot okoztak. Ezek a lányok, – mert nem követelek semmit, aztán visszaélnek és nevetéssel ütnek el mindent; még magának is kellemetlenkednek, mert miattok egy fél nappal később és rövidebb levelet kap. Sietek iskolába, 7-re ott, illetve templomban kell lennem, már 3/4. Hogy le ne maradjon ez a levél, nem irok sokat, inkább holnap megint. Csak arra kérem, édes
Zsigám
Móricz Zsigmond
,
Zs
Szklenár Johanna Emília
. nénire nézzen egy kicsit. Ha lehetne, várja be azt a Lacit. Irtam neki is különben, ne volna kíváncsai egy kicsit a tartalmára? - Pedig nem engedem meg, hogy elolvassa!!!
Mama
Szklenár Teréz
írta, hogy már jól érzi magát, csak a lábára nem tud sokat lépni. Mikor én ide jöttem, még akkor hagytam otthon betegen. –
Jenő
Holics Jenő
vajjon, hogy irásbelizett? Nem ír egy betűt sem. Istenem, ha az a fiú nem menne át, az ránk nézve csapás lenne.
Dezsőnek
Móricz Dezső
figyelmét köszönöm, örülök a sikerén, gratulálok a jó colloqiumhoz, mert azt bizonyítja széles, jó kedvében útnak eresztett 2 sorocskája.
n
Jegyzet Lásd
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
1904. május 30-án kelt
Holics Jankának
Holics Janka
szóló levelén olvasható sorokat.
Alig várom már, hogy megismerjem őt is. A "pünkösdi" bizony pályatévesztett lap. – Hát a többiek hogy vannak? Édes ?
Nagy
Nyilas Katalin
Miklósék
Móricz Miklós
mikor vizsgáznak?
Pista
Móricz István
most is nagyuraskodik? Jó is az olyan nagy uraknak! Ejh, de bizony én nem irigykedem senkire, mikor én vagyok a legboldogabb ezen a világon, kivált a maga "… perpatvara" után.  
  Hogy csak július vége felé akar jönni? 2 hétre? Kérdi, hogy elég-e? Ha magának elég, én nem tehetek ellene, nekem elégnek kell lenni. No, de erről akkor beszélünk. – A gyűrű méretét kérem. – Most már csakugyan sietek, harangoznak.  
  Annyi virágot hoztak a gyerekeim a mult napokban, hogy alig tudta egy fiú átnyalábolva haza vinni. – Úgy-e maga nem kap virágot? Ezt már az iskolában írom, templom után, 1/2 8. – Pá édes! Tán ma is kapok levelet.  
 
21-én lesz a vizsga, délután a majális, 22-én megyek haza. Maga mikor jön? Pá!
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
n
Jegyzet
Holics Janka
Holics Janka
csetneki tanítványainak vizsgája.
 
 
SzüleinekKOHA_AUTH:313736 KOHA_AUTH:313747 kézcsók, a gyerekeket MarczivalKOHA_AUTH:313725 együtt üdvözli JankaKOHA_AUTH:313721 .
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
 
 

Útmutató:

Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
a levél megérkezése után kommentálja
Holics Janka
Holics Janka
levelét. Mivel a szerzői autográfiák a levél szövegével együtt olvasva kapnak értelmet, az utólag tett rájegyzésket a levél szövegében közöljük.
 
image
image
image
image
image
image
image