Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Boríték ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  Tekintetes  
 
Holics Janka
Holics Janka
 
  tanitónő Őnagyságának  
 
Csetnek
Csetnek
 
 
Gömör megye
Gömör vármegye
 
 
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
 
Jankám
Holics Janka
! édes
Jankám
Holics Janka
!  
  Maga beteg! és még sem ir! Istenem hát mit vétettem én olyan retteneteset maga ellen, hogy egy árva szót sem szól hozzám.
n
Jegyzet Lásd még
Holics Janka
Holics Janka
1904. június elsején írt levelét.
Hát azt hiszi, én tudok élni és egy perczig is nyugodtan lenni igy, elszakitva magától? Hát gyötörni akar a nyugtalansággal? Ha vasárnapig nem ír, részletesen, szivből fakadó őszinte hangon, – akkor azonnal vonatra ülök és megyek, és élőszóval kérdem meg mi a bajunk? miért kell egy a semmiségből, talán országos bajt csinálni? Hát annyira bántotta magát az, hogy én irigykedtem másokra, a kik olvashatták a maga édes sorait, mikor én epedve hasztalanul vártam?
n
Jegyzet
Móricz
Móricz Zsigmond
gyakran fejezi ki nemtetszését leveleiben afelett, ha tudomást szerez róla, hogy
Holics Janka
Holics Janka
másnak küldött levelet, neki pedig nem.
Ez volt a kiindulási pont, ez volt az egész. Pedig én megvallom, hogy most is
épenugy
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
éppen úgy
és maga előtt
épen
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
éppen
olyan leplezetlen önzéssel irigykedem
Zs
Szklenár Johanna Emília
. nénire, a ki már tegnap kapott levelet magától, a válaszként az én levelemre, arra a levélre, a melyben olyan keservesen könyörgök hogy írjon.  
  De minden mellékes, az a fontos, hogy maga beteg. Édes, édes! Most olyan nekikeseredett sírókedvem van, hogy –  
  De mi a bajod lelkem anygalom. A
néni
Szklenár Johanna Emília
azt mondja hogy ugy következteti a levélből hogy
Janka
Holics Janka
beteg,
mert
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
azt irja hogy "tudja magáról" milyen a betegség.  
  Ugye az iskola tette?, hogy sülyedjen a pokol fenekére minden buta tót gyerekkel együtt.  
  Nem irok többet, mert félek, hogy nem vigasztaló hanem butitó lesz a mit mondok.  
  Csókolom számtalanszor édes, édesem! szívem! beteg angyalom!  
  Jaj, hogy így kell szenvednünk –  
  Isten áldjon meg ugy mint én szeretlek gyönyörűségem, maradva a te
Zsigád
Móricz Zsigmond
Aláírás
 
 

Útmutató:

Utólag tett rájegyzés a boríték rektóján:

1904 jun. 1.
[kézváltás] Móricz Zsigmond

 
image
image
image
image
image
image