Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Boríték ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  Tekintetes  
 
Holics Janka
Holics Janka
 
  urhölgynek  
 
Csetnek
Csetnek
 
  (
Gömör megye
Gömör vármegye
.)  
 
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
 
Bpest
Budapest
. 1904. jun 5.  
  Édes
Jankám
Holics Janka
!  
  Végre hozzá tudok jutni egy darab papírhoz, s írok. Vasárnap van. Jeltelen mindakettőnknek, mert sem én nem kaptam levelet – sem maga. S az ilyen napok nálam legalább olyan üresek, olyan szürkék, s szintelenek.  
  Ma d.u. a Margitszigeten leszek a rózsaünnepélyen. Talán maga is látta a hirdetését már, egyebet én se igen tudok még róla, majd megirom, mi az.  
  Hogy csupa látványosság látásomról beszéljek, tegnap este meg a budai szinkörben voltam s a Hunyadi Lászlót   , az operát hallgattam végig.
n
Jegyzet Az eseményről bővebben lásd: "Szinház. Zene.", Az Ujság, 1904. jún. 4., 13.
Szép volt, de nagyon egyedül voltam.  
  Lefolyt a rózsaünnepély s hazánk legigazmondóbb lapjával szemben
(Az Ujság, - mondani se kell)
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
ki kell jelentenem, hogy a rendezőség a legotrombább közönséges hanyagságot
Törölt
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: char.
»
tanusitotta a fényes és hatalmas közönséggel szemben
n
Jegyzet Az Ujságban, ahol ezidőben
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
is dolgozott 1904. június 6-án jelent meg beszámoló a rózsaünnapélyről. Lásd: "Rózsaünnep a Margitszigeten", Az Ujság, 1904. jun. 6., 6–7..
Móricz
Móricz Zsigmond
erre a cikkre reagál, vagyis a levelet 1904. június 5-én, vasárnap kezdte el írni és csak másnap, június 6-án fejezte be. A feladási bélyegzők alapján együtt adta postára a június 6-án kelt képeslappal.
 
  Mennyi nép és milyen gyönyörü nép volt ott.
Budapest
Budapest
egész polgárnépe. A koronás beléptidíj megszürte a publikumot, ugy hogy csöcseléknek nyoma se volt. A leglátványosabb operettnek mintája lehetett ez a publikum.  
  Csakhogy mai korból nincs operett. A mai toalettek tömegben nem hatnak. Mintha a mostani socialis világjelszavak, az egyéniség legfontosabbsága a tömegnek mindenben, még a külső megjelenésben is ellenére volna.  
  Ez a mostani, testhez simuló derék, szük szoknya, diskrét szinek, halvány és egybeolvadó, gyönge árnyalatok nem arra valók, hogy látványosság legyen belőlük. Egy-egy hölgy magában észvesztően szép; az idomokat eláruló szabás, pláne a vakító csipkeváll, s a mozdulatok
Törölt
« at »
báját fokozó ruha arra való, hogy minden egyes hölgy önálló egyéniségű életet éljen bennük. (Találja ki mi ez?)  
  Igy tegnap is a sétálónak lehetett azt mondania, hogy  
  – Mennyi szép lány, és mennyi szép asszony! – de azt nem igen hogy  
  – Jajbe gyönyörű néptömeg.  
  Én nem igen mondtam egyiket sem.  
  Rosszul esett annyi ember közt egyedül lennem…  
  Ugy ám édes Nagysád.  
  Hát Maga mivel töltötte a Vasárnapot.  
  Jó kedvvel, kaczagott sokat…  
  És (már szégyellem, azaz illetlennek érzem ujra mondani, olyan sokat könyörögtem mostanában) és nem írt mert nem írhatok semmit.  
  Isten áldja meg.  
  Ne vegye rosz néven édes
Jankám
Holics Janka
, hogy most nem tudok többet írni  
  Fáj a szivem mióta maga elment,
n
Jegyzet
Holics Janka
Holics Janka
1904. március 9-én utazott haza
Vashegyre
Vashegy
.
mindig s olyan béna vagyok…  
 
  Isten veled, isten veled.
  Zokogva válok tőled el…
  (Ha csendre vágyom,
  Ha a magányra,
  Hogy láthatatlan
  Zavartalan
  Magánosságban
  Legyek –
  Nem a mezőre,
  Nem a hegyekbe,
  Megyek.
  Hol élő lény nincs,:
  Ottan hamar
  Megépesül
Törölt
« a »
  A rengeteg,
  A pusztaság
  Árva
 [?]
[unclear1]
szivem
  Vágyaival…
  Ilyenkor hová
  Megyek? tudod?
  A tömeg közé,
  Az utczasorra,
  A csödületbe,
  Boldogok közé,
  Hol vigadoznak,
  Hol kaczároznak,
  Hol sokan vannak,
  S mindjárt mély csöndben
  És fájó csöndben,
  Bus árvaságba
  Érzem szívem.)
 
  csókol, csókol, csókol, csókol, csókol, csókol, csókol, csókol  
 
Zsiga
Móricz Zsigmond
Aláírás
 
 

Útmutató:

Utólag tett rájegyzés a boríték rektóján:

1904 jun. 5
[kézváltás] Móricz Zsigmond

 
image
image
image
image
image
image