Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
 
Csetnek
Csetnek
, 1904. jun. 9.  
  Édes
Zsigám
Móricz Zsigmond
!  
  Hajnalban irok. Álmot irok le: Hárman voltunk,
mama
Szklenár Teréz
, én és egy férfi, akit én magának gondoltam. Az a férfi engem átölelt, szorosan (most is érzem, most volt, 10 perc előtt) és megcsókolt nagyon szenvedélyesen, és én szivesen tűrtem, olyan jó érzés, boldogság fogott el. Utána csak ezt mondja az a férfi: "Te nem a te
Törölt
« Móriczkádat »
Kikérem magamnak!
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
[kézváltás] Móricz Zsigmond
szereted?" (Igy hivják magát
mamaáék
Szklenár Teréz
néha.) És még szorosabban szorított magához. Én ránéztem és nagyon szomorúan vettem észre, hogy nem maga az, akit olyan boldogan tartottam én is; meg is ijedtem. Úgy elernyedtek a karjaim és lassan, nagyon, nagyon bánatosan elfordítottam a fejemet, de mozdulni, kibontakozni nem tudtam, nem eresztett az az erőszakos kar. Ez leirhatatlan érzés. – Egy levelet tartottam a kezemben tekercsbe csavarva. A maga levelét, nagyon hosszú és ceruzával irott volt. Az a férfi mindig azt a levelet nézte és én nem tudtam hova rejteni, nem fért a kezembe sehogysem, hosszú tekercs volt és azt a részét, amit nem tudtam elfedni a kezemmel, mind elolvasta, és én nem tudtam, mit olvas, mit tud meg belőle. – Mintha valamit megtudni, kitudni akart volna, vagy mi, mert
Törölt
« an »
amint elolvasott valamit belőle, meggyőződött valamiről, vagy mi volt, egyszer csak egészen megnyugodva és gyöngéden nézett rám és megcsókolt, és ennyit mondott: " – hanem engem szeretsz." És az én
Zsigám
Móricz Zsigmond
lett belőle és olyan édes, gyöngéd, nagyon jó
Zsiga
Móricz Zsigmond
. Amint felé fordúltam és megismertem, mintha feloldozott volna,
Törölt
« v »
mintha valami varázst, valami nagyon nehéz kínt, bánatot vett volna le rólam;
Törölt
« olyan »
úgy megkönnyebbültem és rögtön felébredtem. – Most itt ülök és még egyszer behúnyom a szemem, hadd élvezzem azt a pillanatot, amikor ujra biztos helyen éreztem magam magánál. Ez pedig nagyon rövid ideig tartott ez az álom, tán 5 perczig, legalább úgy tűnik fel. – Pedig én még
Csetneken
Csetnek
– és azelőtt is nem tudom mikor – egyszer sem álmodtam Maga felől, soha! –  
  Olyan tehetetlen voltam a karjai között, mikor megcsalt
n
Jegyzet Ugyanazzal az íróeszközzel van aláhúzva, amelyikkel
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
javít bele a levélbe.
és olyan kinos volt azt érezni, hogy Maga tette, hogy belevitt és nem tudok menekülni. És éreztem azt, hogy Maga csalt meg, mert biztos voltam benne, hogy az elébb magával voltam; maga változott meg. Nem éreztem semmi mást, mint tehetetlen mehéz, nagyon nehéz bánatot.
helyes.
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
[kézváltás] Móricz Zsigmond
És mikor ujra felismertem,
épen
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
éppen
olyan odaadó szeretettel simogattam meg, mintha nem is maga bántott volna meg, hanem mintha én találtam volna meg
magát
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
. – Édes egyetlenem! Pedig most már bevallom, hogy ezt az álmot csak a szivem sugallta, mert az eszemmel és önző, számító,
Törölt
« buta »
n
Jegyzet Ugyanaz az íróeszköz végzi a törlést, amelyikkel
Móricz
Móricz Zsigmond
javít bele a levélbe.
kétkedésemmel nem tettem volna így. Mert ébren nem tudtam volna megbocsátani. – Mert ébren nem tudok tüzet oltani, inkább tűzre tüzet viszek.
Könnyü annak, a ki
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
[kézváltás] Móricz Zsigmond
Tegnap délután
Törölt
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
»
kezdtem írni magának, már a második levélpapíron haladtam, de megzavartak, értem jöttek s a
papékhoz
Bartholomeidesz Lászlóné
mentem, ott nagyobb társaság volt, még tánczoltunk is.
Kár is volna ott hagyni őket
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
[kézváltás] Móricz Zsigmond
Még tegnap este gondoltam, milyen jó, hogy nem irhattam meg, kegyetlen kedvemben voltam. – Nem küldtem volna el azt úgy sem, de nem is írtam volna semmit. Mert megint olyan szemrehányóhangú ez az utóbbi levele
n
Jegyzet Talán
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
1904. június 6-i levele.
is és én csak élesen tudnék rá felelni, mint tegnap. – De hát mondja édes
Zsigám
Móricz Zsigmond
, mi baja, mit tettem ellenére, mi mondanivalója van, amit nem mond nekem nyíltan csak olyan bujkáló
n
Jegyzet Ugyanazzal az íróeszközzel aláhúzva, amelyikkel
Móricz
Móricz Zsigmond
javít bele a levélbe.
szemrehányásokban érezteti velem?  
  Igazán én most olyan nyugtalan vagyok, ezt a gyűrűt is olyan félve viselem, bánom, hogy feltettem és nyilvánosan hirdetem vele, hogy… Mikor csak én hordom, magának nincs,
Törölt
« de »
de az is különös, hogy a karikagyűrű eldugva pihenjen más emléktárgy között. Hisz neki nincs oka bujni, restelkedve eltünni az emberek szeme elől. És magának nem esik rosszúl az, hogy én még nem adtam magának,
Törölt
« nem »
mintha én nem óhajtanám azt, hogy maga is boldog legyen, mintha én megfosztanám magát attól
az érzéstől
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
, amit egy jegygyürü nyilt visele
Törölt
« é »
Törölt
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: char.
»
az emberre ruház, (vagy hogy fejezzem ki magam.)? Nem esik az magának rosszúl, hogy én mintha kérkednék ezzel a kis gyürüvel, mintha csak mutatni akarnám, hogy van, – mikor magának nincs? Ez nyugtalanít s csakis ezért tettem le és tenném le ujra, bevárnám, míg egyszerre viselhetjük. – Ha tudtam volna, hogy magának nincs, nem is siettem volna úgy fel
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: char.
vésével. De hát letegyem most, mikor már úgy is nyilvános? "Hát olyan jószág-e a karikagyűrű, a melyikkel bolondozni lehet?" mint
Mikszáth
Mikszáth Kálmán
mondja.
n
Jegyzet
Holics Janka
Holics Janka
az 1904. június 6-án kelt levelében említi legutóbbi olvasásélményeit
Mikszáth-tól
Mikszáth Kálmán
, feltehetően ezekből származik az idézet.
– És ha maga megnyugtat, én nem fogok ezen tépelődni többé, 22-én küldök én is. – De látja ilyet ír: "Én nem tudok mértéket venni."
n
Jegyzet Ezt a levelet nem ismerjük.
– Ez elég profán mondás, és vádoló. Pedig maga mérték után vett. Nem folytatom tovább, így is arra kérem, ne vegye ezt is bántónak, én nem akarom bántani. Hogy az
édes apja
Móricz Bálint
a legjobb akaróm
Budapesten
Budapest
? Köszönöm neki, nem szolgáltam pedig rá, maga
Törölt
« ával »
előtt
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
tán több érdemem volna és maga kitagad
n
Jegyzet Aláhúzás ugyanazzal az íróeszközzel, amelyikkel
Móricz
Móricz Zsigmond
javít bele a levélbe.
. Hó, ez sok volt! Engem maga nem tagadhat ki, ez, ha így volna is, nem érintene.  
  No, írok már másról. Jól esett olvasnom azt a sok jó hírt, amit Magukról, a fiúkról írt.
Dezsőnek
Móricz Dezső
gratulálok, örülök a sikerén, bár lenne valami a Mahler-féle igéretből! A
Miklós
Móricz Miklós
jó hire is kellemesen lepett meg.  
  Német fordítás? Olyan magyar gyerektől? Szép. –
Iduskával
Móricz Ida
együtt örülök a jutalomkönyvnek, talán (?) meglátom. Hogy szavalt? Meghallgatta legalább? Hát a hogy vannak? – Magáról nem sokat, semmit sem ír, nagyon diskrét, nagyon szerény, tüntetőleg! –
Jenő
Holics Jenő
egy betűt sem ír, tegnap megint irtam neki. – Félek, hogy baj van. – Én jól érzem magam, szivesen visszajövök jövőre is.
n
Jegyzet
Holics Janka
Holics Janka
az eredeti tervek szerint 1904. június 21-ig helyettesítette
Csipkay Jánost
Csipkay János
a Csetneki Ágostai Evangelikus Népsikolában, azonban mint a június elsején kelt levélben is említi, felkérést kapott, hogy folytassa a munkát.
– Nem tréfálok most, irjon róla, mert
itt
Csetnek
rám úgy tudom szükség volna s én, ha semmi sem aka
Törölt
« á »
dályoz, visszajövök.
n
Jegyzet Ugyanazzal az íróeszközzel áthúzva a
Csetnekkel
Csetnek
kapcsolatos tervek, amelyikkel
Móricz
Móricz Zsigmond
javít bele a levélbe.
 
  Csak arra kérem, ne értsen félre, én nem magától akarok kicsikarni valami szerénytelenséget, hanem én tudom, hogy nem lehetek még jövő év végénél előbb a magáé egészen, azért nem lenne hátrányomra, ha itt tölteném a jövő tanévet még. Azután aztán sietnénk. – Különben, én rajtam semmi sem mulik. Én szeretem, nagyonszeretem Magát. Hiszi???
n
Jegyzet Ugyanazzal az íróeszközzel összefirkálva a mondat, amelyikkel
Móricz
Móricz Zsigmond
javít bele a levélbe.
Mást nem tudok most írni, –
Ezt uigy kellett volna írni
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
[kézváltás] Móricz Zsigmond
"ezért aztán bezárom levelem, s nem rablom drága idejét holmi firkákkal"
Ezt a gyönyörü idézetet nem tudtam mellőzni.
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
n
Jegyzet Utalás
Móricz
Móricz Zsigmond
ismeretlen levelére.
Janka
Holics Janka
Aláírás
.  
  Most 6 óra előtt van. Jó reggelt!  
  kézcsók.
Zs
Szklenár Johanna Emília
. néni megy
Marczival
Hrencsik Márton ifj.
?  
  Itt reggelizik egy csomó cigány munkás, mennek kapálni. Remek kép, a földön egy tál körül: egy olyan szép fiatal menyecske van köztük. Küldje el azt a leírt álmát. Én azt hiszem, hogy annak a hatása alatt álmodtam én is. Maga rossz, még álmomba sem jön soha, egyszer sem.  
  Igaz! Van egy csoport képem a tanítványaimmal együtt.
A másik iskola és tanító is.
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
nem egy képen, küldött
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
[kézváltás] Móricz Zsigmond
Az egész város kritizál és nézeget, még olyan is vett képet, akit a képen senki sem érdekel
t. i rokonilag
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
Pedig én nagyon csunya vagyok,
hisz csak olyan, mint mindig, természetes
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
morczosan nézek. Elküldeném megmutatni, de úgy is meglátja. –  
 
Peti
Burghardt Péter
otthon van, az útról küldött lapot.  
 
Küldje vissza kérem ezt a fél ív tiszta papírt, mert kevés van. Pá!
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
 
 

Útmutató:

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

 
image
image
image
image
image
image
image
image