Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Boríték (kézzel írott):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  Őnagysága  
 
Holics Janka
Holics Janka
 
  Urhölgynek  
 
Csetnek
 
 
Gömör m
.  
 
 

Levél (kézzel írott):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  1904. jun. 9.  
  Édes jó
Jankám
Holics Janka
!  
  Először is:
Törölt
« csak »
nem mondta maga komolyan azt a jövő évi programmot, ugye?
n
Jegyzet
Holics Janka
Holics Janka
az eredeti tervek szerint 1904. június 21-ig helyettesítette
Csipkay Jánost
LOK:00695
a Csetneki Ágostai Evangelikus Népsikolában, azonban mint a június elsején és június 6-án kelt levélben is említi, felkérést kapott, hogy folytassa a munkát.
Egyáltalán
ha szeretsz
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
, egyetlen szó se legyen többet róla!!! Ezerszeresen ne! Ugye nem aggodalmaskodik édes, édes jóm. Lássa, olyan borzasztó nehéz nekem igy egyedül. Én nem tudom mi a szösz lelt, de mióta maga nincs itt,
n
Jegyzet
Holics Janka
Holics Janka
1904. március 9-én utazott haza
szüleihez
Szklenár Teréz
és
Holics Zsigmond
Vashegyre
.
mintha nem is élnék, csak kinlódom idegenek közt. Már megigérte a
szerkesztő
Vargha Gyula
, hogy juliusra utrabocsát. 2-án indulnék
Szatmárba
s ott kószálok egy darabig, mint a fejetlen láb.
n
Jegyzet
Móricz
Móricz Zsigmond
tervei nem valósultak meg.
Holics Janka
Holics Janka
1904. június 27-én kelt levelében írja, hogy még három napot kell várnia, míg
Móricz
Móricz Zsigmond
Vashegyre
érkezik. A július 3-án kelt levél alapján már egész biztosan ott van és egészen július 24-ig ott marad. Erről tanúskodik
Holics Janka
Holics Janka
augusztus 14-én kelt levele: "Ma 3 hete, hogy elment"
Móricz
Móricz Zsigmond
Vashegyről
történt távozása után az első képeslapot július 24-én küldte
Pelsőcről
Holics Jankának
Holics Janka
. Aznap még
Miskolcról
is írt. Nem olvasható három képeslap feladási bélyegzője, de mivel
Miskolcon
lettek postára adva, valószínűleg ezek is ide tartoznak. Július 24-én este ért
Milotára
. Itt egy hétig maradt, részt vett a július 31-én rendezett
jánki
mulatságon. Július 26-án
Tiszacsécsére
látogatott, itt 15 új dalt gyűjtött. Járt és
Nagy Hodoson
,
Tisza Bereken
,
Gacsályon
. A bélyegzők alapján július 27-én postára adott boríték szerint aznap
Tiszabecsen
volt.
Móricz Miklós
Móricz Miklós
augusztus 4-én kelt levelei szerint
bátyja
Móricz Zsigmond
már
Szatmárnémetiben
vagy
Nagykárolyon
járt. Az augusztus 4-én írott lap szerint
Móricz
Móricz Zsigmond
Dengelegen
tartózkodik. Augusztus 6-án hat darab képeslapot ír. Az elsőt
Gencsről
, feltünteti utazásának állomásait:
Érendréd
,
Dengeleg
, ,
Portelek
,
Vezend
,
Mező Terem
, . "
Nagykároly
közt a 116. 3 km kűnél" írt
Holics Jankának
Holics Janka
képeslapot, ekkor 400 nótával rendelkezik. Ezután
Nagykárolyra
ér, az itt keletkezett képeslap: Ezen a következő terveiről számol be: "Az
ecsedi lápot
fogom megkerülni.
Nagykároly
,
Börvely
,
Mátészalka
és környéke, aztán át a másik oldalra
Porcsalma
,
Csenger
s az apróbb falvak –
Szatmárig
." Augusztus 11-én
Királyházáról
küld levelet, mely szerint
Milotára
készül, talán eljut
Szilágysomlyóra
és járt már
Tyukodon
. Augusztus 15-én
Sátoraljaújhelyről
küld lapot. Az augusztus 20-án írt levelet keltezi
Budapestről
. Vö.
Hamar Péter
Hamar Péter
útirajzával:
Tiszacsécse
,
Milota
,
Kishódos
,
Nagyhódos
,
Rozsály
,
Gacsály
, ,
Majtis
. Forrás: Hamar Péter, Ködösítés nélkül, (Budapest: Kairosz Kiadó, 2008), 73..
Holics Janka
Holics Janka
augusztus 14-én kelt levele alapján tudható, hogy 530 nótát gyűjtött és 27 képeslapot küldött számára. Ebből a fentebb leírtak alapján 15-öt ismerünk.
Móricz
Móricz Zsigmond
1904. augusztus 22-én írt levelében 555 nótáról ír. Egy részük mejelent: Móricz Zsigmond, Szatmári gyűjtés, szerk., Katona Imre, 2 köt. Magyar Népköltési Gyűjtemény XVII–XVIII (Budapest: Magyar Néprajzi Társaság, Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Kutatóintézete, 1991).
Remélem hogy a Kisfaludy
T.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
Társaság
meg lesz elégedve majd az
eredményel
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
eredménnyel
, bár minden baj összegyült I. Én nem vagyok a tavalyi gyüjtéshez
n
Jegyzet
Móricz
Móricz Zsigmond
1903-as
szatmári
népdalgyűjtő útjáról lásd a az 1903. augusztus 8-án kelt levél jegyzetét. Az 1904-ben július 24-én indult
Szatmár megyébe
.
exponálva. II. Nem töltök ott annyi időt. III. Az idén igen rosz a termés s valószinüleg rosz lesz a nép hangulata is. Tavaly is le akartak ütni, mert attól féltek hogy a nótára is adót vetnek ezután, pedig tavaly egyébre se kellett adót fizetni, – hát még az idén, mikor egy rosz aratásból két esztendő adójának kell kitelni.  
 
Vashegyen
lennék a hónap második felében, de édes, félek oda menni. T. i. egyetlen vizitre sem vágyom, hanem dolgozni akarok s egyedül kószálni a hegyoldalon. Ámbár az is igaz, hogy azon a czudar hegyen nem lehet gondolkozni, az ember a kapaszkodásban kimeriti az energiáját. Ha egyszer gazdag ember leszek megveszem
Csécsén
a máléskertet s ott a nagy diófák alatt, ott lehet sétálni (Tavaly is ott sétáltam el a legszebb napokat, a
Nyilasék
LOK:00291
diófái alatt firkáltam azt az izetlen kis Szép asszony dombját  
n
Jegyzet Lásd: Móricz Zsigmond, A szép asszony dombja. Krónikás történet, versekben, Budapest: Méhner Vilmos, 1904.
is egy valóságos népmonda után. Az a domb ott van a szomszéd határban. Egy másikat is irtam ott Milota  
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
ismeretlen műve.
czimüt, az is igazi monda után, de az sokkal jobb és hosszabb amannál. – )  
  Csakhogy
Vashegynek
lesz egy előnye
Csécse
fölött. Hisz ott lesz az én
Muzsám
Holics Janka
Ugye édesem!  
  Már gyüjtöm az anyagot szorgalmasan a nyári munkához.  
  Igaz, de hamar jut magának az eszébe a szalmavirág! A levele
n
Jegyzet
Holics Janka
Holics Janka
1904. június 6-i levele.
vele van tele.  
  Látja, ha ismertem volna a helyzetet és
Törölt
« me »
kérdezte volna tölem, én megmondhattam volna magának elöre, hogy ha: egy lány egy fiatalmert megy helyettesiteni (tanitók!) mikor nyilvánvaló, hogy neki anyagi haszna nincs belöle, akkor – akkor egyéb érzelmi vagy milyen czélokat kombinál ki a világ! "hogy…izé…És…" És maga kész volna még jövőre is ott maradni! Majd beszélünk erről egy párhét mulva!
n
Jegyzet
Holics Janka
Holics Janka
Csetneken
Csipkay Jánost
LOK:00695
helyettesítette, "aki (…) feleségül akarta venni
Jankát
Holics Janka
." Forrás: Móricz Virág, Anyám regénye (Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1988), 211. A
Holics Jankát
Holics Janka
Csipkay Jánossal
LOK:00695
hírbe hozó pletyka megjelenik az 1904. május 21-én és a június 6-án írt levelekben is.
 
  Ugye édes, annak a bizonyos sárkánynak, jókedvem sárkányának elrontja a jókedvét, hogy az enyém ujra feléledjen?  
  Nálunk senkinek semmi baja, csak nekem
foly
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
folyik
az orrom vére. Hiszen csak több volna a
pénzem
[cryptography] Móricz Zsigmond
, de sehogyse tudok boldogulni.
Mondjad és nagy igényeid
[cryptography] Móricz Zsigmond
vannak? Ne
tiltakozz, hisz én tudom hogy
[cryptography] Móricz Zsigmond
nincsenek olyanok, mint én szeretném, hogy milyeneknek
tudjak
[cryptography] Móricz Zsigmond
meg
felelni
[cryptography] Móricz Zsigmond
 
  Csókollak számtalanszor, s maradok a te sirig szerető
És Karácsonra mégis meglesz minden!!! igéri a te
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
n
Jegyzet Utalás tervezett esküvőjükre, melyre 1905. január 5-én került sor
Vashegyen
.
Zsigád
Móricz Zsigmond
Aláírás
 
 

Útmutató

Utólag tett rájegyzés a boríték rektóján:

1904 jun. 9
[kézváltás] Móricz Zsigmond

 
image
image
image
image
image
image