Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  Tek.  
 
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
 
  VI gym. tan.-nak.  
 
Sárospatak
Sárospatak
.  
  Collegium.  
  "Lomha vagy, itt a bibéd; restelsz, mint jó magam irni.  
  Kérlek hagyd nekem a restséget; légy te serényebb." (Levél A. Jhoz   )
n
Jegyzet Idézet
Petőfi Sándor
Petőfi Sándor
Arany Jánoshoz
Arany János
írt 1847. augusztus 6-i verses leveléből. Lásd: Petőfi Sándor, "Levél Arany Jánoshoz", in Petőfi Sándor, Összes költeményei: 1847: Kritikai kiadás, kiad. Kerényi Ferenc, Petőfi Sándor összes művei 5 (Budapest: Akadémiai Kiadó, 2008), 119–122, 120.
 
  Jó lenne tán nekem is irni, én irtam neked utoljára. Most rajtad lenne a sor.
Alevelet
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
A levelet
is találomra adom fel. Nem tudom
Sárospatakon
Sárospatak
vagy e még.
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
a levél megírásakor még a
sárospataki
Sárospatak
gimnáziumba járt, azonban egyre nehezebben viselhetővé vált számára a
pataki
Sárospatak
gimnáziumi lét, amit jegyeinek romlása is mutatott. Nagybátyja,
Pallagi Gyula
Pallagi Gyula
, a Kisújszállási Főgimnázium igazgatója 1897 januárjában magával vitte
Kisújszállásra
Kisújszállás
, ahol megkezdte a hatodik osztály második félévét. Forrás: Móricz Zsigmond, "Jókai: Jegyzetek a belső fejlődés történetéhez", Nyugat 15 (1922): 2:1425–1435, 1429.; Móricz Miklós, Móricz Zsigmond indulása (Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1959), 183–187, 478. Az átiratkozás e levél szerint már 1896 végén kilátásban volt.
Debreczen
Debrecen
. Nyomtató u. 806.  
 
Majthényi Miklós
Majthényi Miklós
n
Jegyzet (1881–?)
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
gimnáziumi osztálytársa
Debrecenben
Debrecen
, a Légy jó mindhalálig   Gimesijének modellje.
Móricz
Móricz Zsigmond
, miután eltávozott a Debreceni Kollégiumból, rendszeresen levelezett vele a gimnáziumi évek alatt, majd 1900 és 1904 között állandó vendég volt családjánál, rövid ideig náluk lakott
Kispesten
Kispest
, ahol
Majthényi
Majthényi Miklós
édesanyja,
Szombatfalvy Klára
Szombatfalvy Klára
szívesen látta vendégül fia más debreceni ismerőseivel együtt.
Majthényi Miklós
Majthényi Miklós
a budapesti királyi tudományegyetemen végzett jogot, 1905-től Udvarhely vármegyében közigazgatási gyakornok, majd tiszteletbeli aljegyző, 1908-tól megyei főjegyző lett. 1914-től
Székelyudvarhely
Székelyudvarhely
, 1919–1922-ig
Kecskemét
Kecskemét
polgármestere, később a Népjóléti Minisztériumban miniszteri tanácsos, majd az Országos Társadalombiztosító Intézet igazgatója, mely állásából saját kérésére 1944. nov. 17-én felmentrtték. Forrás: "Hivatalos rész: I.", Budapesti Közlöny, 1944. nov. 19., 1.; Kántor Lajos, "Móricz Zsigmondról – magnószalagon", Korunk 26 (1967): 1254–1261, 1259.; Buza Péter, "A postamestert Klári néninek hívták", Budapest 19, 7. sz. (1981), 18–21.; Péterné Fehér Mária, szerk., Kecskemét polgármesterei: 1848–1950 (Kecskemét: Fax Info, 1996).
VI gym.  
 

Útmutató:

Utólag tett rájegyzés:

Nov. 20
[kézváltás] Móricz Zsigmond

MóricZs
[kézváltás] Móricz Zsigmond

 
image
image