Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  Kedves
Zsigám
Móricz Zsigmond
!  
  Nehéz szivvel írom ezt a levelet, a tieidnek a hatása alatt.
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
Pallagi Gyulának
Pallagi Gyula
írt, említett leveleit nem ismerjük.
 
  Egyátalán nem érint jól benne az az erőltetett humor sem. Nem tartom természetes hangulatnak, s mért erőszakol magára valamit az ember, a mi nem jól áll neki?  
  Valóságos wirr-warrok (zűrzavar) ezek a levelek, a
Törölt
« mikor »
minőt csak olyankor van jussa az embernek írnia, ha teljességgel nincs ideje 14 perczre concentrálni a gondolatait egy kissé. A beléjük fektetett fölfogás sem tudja megnyerni sympathiámat. Semmi életrevalóság az egészben. Mintha sohasem láttad volna az életet közelebbről a
Dickens
Dickens Charles
regényeinél. A helyzeted nagyon is egyszerű, s ebben az egyszerű esetben csodálatos gyámoltalansággal lubiczkolsz.  
  Ez az állapot:  
  1. Nincsenek índexeid s nem tudsz beiratkozni.
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
indexe a debreceni dékáni hivatalban kallódott el, derül ki
Pallagi Gyula
Pallagi Gyula
1900. október 6-án
Szász Károlyhoz
Szász Károly
írt leveléből. Iidézi: Móricz Miklós, Móricz Zsigmond indulása (Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1959), 270.
Soós Lajos
Soós Lajos
, debreceni főiskolai háznagy október 6-án kelt válaszlevelében arról tájékoztatta
Móriczot
Móricz Zsigmond
, hogy az index nincs az intézménynél.
Móricz Miklós
Móricz Miklós
szerint a pesti egyetemre való beiratkozás október 6-án megtörtént, de információja forrását nem jelöli meg, és külön felhívja rá a figyelmet, hogy az egyetemi származási lapok között nem találták
bátyja
Móricz Zsigmond
beiratkozásának nyomát. Lásd: Móricz Miklós, Móricz Zsigmond indulása (Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1959), 479–480.
2. Kevés a pénzed.  
  1. Félsz, hogy fájni fog a szemed, ha napszámra irsz. –  
  Ez az eljárás:  
  1. Beállni az irodába, s dolgozni ott míg az index megérkezik.
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
1900 őszén a Kultuszminisztérium számvevőségén helyezkedett el díjtalan számgyakornokként. Az állást
Pallagi Gyula
Pallagi Gyula
közvetítésével
Szász Károly
Szász Károly
biztosította számára, aki ekkoriban a közoktatásügyi minisztérium osztálytanácsosa volt.
Pallagi Gyula
Pallagi Gyula
és
Szász Károly
Szász Károly
ez ügyet érintő levelezését
Móricz Miklós
Móricz Miklós
dolgozta fel, a kibontakozó történetet az ő tolmácsolásában ismerjük. Ezek szerint
Pallagi
Pallagi Gyula
legelőször 1900. augusztus 4-én kelt levelében kéri meg
Szászt
Szász Károly
, hogy adjon munkát a pesti egyetemre készülő
unokaöccsének
Móricz Zsigmond
. A további levelek egyikéből az is kiderül, hogy a pozíciót már szeptember 15-én vagy október 1-jén elfoglalhatta volna. Azonban
Pallagi
Pallagi Gyula
szeptember 23-ai leveléből már
Móricz
Móricz Zsigmond
megbetegedéséről olvashatunk, október 6-ai levelében pedig indexe eltűnésének története elevenedik fel. Mindebből arra lehet következtetni, hogy
Móricz
Móricz Zsigmond
csak október 6-át követően kezdhetett dolgozni a számvevőségen. Forrás: Móricz Miklós, Móricz Zsigmond indulása (Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1959), 269–270.
 
  2., Nehány forintot kérni, mert a nélkűl nem lehet existálnod.  
  3. A mint az index megjön a beírás idejére szabadságot venni. (Addig miért?)  
  Ezzel az ügy
végkép
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
végképp
rendbe jön. Arra is nyilik alkalom,
hogy
Gyorsírás
belásd, egyáltalán tudsz-e dolgozni vagy sem. A próba legbiztosabban dönt.  
  Jól tudod,
hogy
Gyorsírás
engedélyekre későbbi terminusod is van illetőleg lesz, ha kell.  
  Hogy hol itt a zavar? – nehéz elképzelni.  
  Mesterségesen rontod az idegrendszeredet, a mely kifogástalanul ép, azért ha reszket a kezed. Semmi józanságot nem igyekszel az életmódodba önteni. Tessék rendes időben sétálni, szórakozni, rendes mértékig dolgozni; s szabályosan rendezni be mindent a mi az életedbe tartozik.  
  …Az az ironikusan való írás a nyomoruságodról önző, mert gyöngédtelen azokkal szemben, a kik mindenáron akarnak, a mennyire csak tudnak, segíteni rajtad; a gyöngéd mód az egyenes fölszólítás vagy – a hallgatás.  
  Egy kis elmélkedéssel bebízonyithatod helyettem magadnak ezt a tételt.  
  – Ha csakugyan az lenne, hogy nem tudsz ott dolgozni, akkor is csak jobb beiratkoznod, ha már egyszer ennyire vagy a dologban. Beiratkoznod föltétlenűl kell.  
  Most pedig keresd föl
Szász Károlyt
Szász Károly
és mutasd be magadat neki,
n
Jegyzet
Szász Károly
Szász Károly
már 1900. március 4-én meghívta magához
Móriczot
Móricz Zsigmond
, de a találkozás ezek szerint meghiúsult.
szíves üdvözletemet tolmácsolván. A fényképet megkaptam, örűlök neki, hogy legalább van kit szidni helyetted – merő tévedésből esett hogy egyet és mást itt mégis az eredetinek találtam elmondani. No, majd máskor nem lesz az igy.  
  Isten veled, minden jót kíván, s csókol szerető bátyád
Gyula
Pallagi Gyula
Aláírás
 
 
Kisujszállás
Kisújszállás
, 1900. okt. 5.  
  u. i. a poloskát ugy meg lehet szokni, hogy utóbb jól se érzi magát
pol-tlan
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
poloskátlan
ágyban az ember-fia.
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
Ács Vilmának
Ács Vilma
szóló 1900. október 2-ai levelében is panaszkodik a poloskák miatt. 1900. szeptember 27-i levél címzése alapján 1900 szeptemberében költözött az V. kerület Nádor utca 15. szám alá, a III. emelet 30-ba.
Egyébiránt az óvatos költözködés is gyakran alkalmazott remedium.
n
Jegyzet Orvosság (latin).
 
 

Útmutató:

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

 
image
image
image
image