Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
 
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
Bpest
Budapest
. 1904. jun. 10.  
  Édes
Jankám
Holics Janka
!  
  "olyan édes, gyöngéd, nagyon jó
Zsiga
Móricz Zsigmond
…"
n
Jegyzet Idézet
Holics Janka
Holics Janka
1904. június 9-én írt leveléből.
be irigylem azt a magamat, a milyenné álmában lettem. Mert ébren még sose ismertem, fájdalom, ilyen jellemzést megérdemlő magamra.  
  Tudom én édes hogy ilyennek szeretne maga engemet, de ha nem tudok olyan lenni. Nem vagyok egyik sem, s fökent nem értek hozzá, hogy látszam olyannak.  
  De mégis annyira durva és kellemetlen se vagyok, hogy szándékosan igyekezzek ugy irni, hogy soraimból alattomosan bujkáló szemrehányást, szóval nem tisztességes tudom is én mit, lehessen kiolvasni.  
  Látja én mindig megértem a maga hangulatát, de maga sokszor nem az enyémet. Hiába, nem tudok szentimentális lenni egy perczig sem. Hamarabb leszek száraz okoskodó, nagy durva gunyolódó, mint érzelmes áradozó.  
  Most
épen
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
éppen
semmi bajom, egészséges vagyok testileg, lelkileg is. Van mindenem a mi kell, a családomnak semmi baja, , jókedvüek, megelégedettek. És szeretek és szerethetem a föld legdicsőbb láza az enyém. A dolgok rendes mederben folynak, ilyenkor én nem áradozó ömledezésbe szoktam beleposványosodni, hanem inkább tréfáló és száraz mókázásba.  
  S ki gondolna arra, hogy magának fájdalmat okozok ilyen megjegyzéssel: "nem rablom drága idejét holmi firkákkal" – stb. Vagy hogy
édesapám
Móricz Bálint
a maga legjobb akarója
Bpesten
Budapest
!
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
ismeretlen levele.
 
  S maga azt hiszi, hogy én elöttem több érdeme van s én kitagadom?  
  Hát elöször is:  
  A ki az érdemeit felhányja, abban a perczben elveszti a jussát a jutalmazásra érzöt
 [?]
[unclear1]
. Maga az érdemeit felhányta, tehát én nyugodt lélekkel tagadhatom ki. Meg is teszem; összes protekcziómat megvonom. Meg is vontam már régen. (
Édes apám
Móricz Bálint
azon spekulált, hogy magát kinevezteti
itt
Budapest
tanítónőnek, s ö a mibe belefog meg tudja csinálni, de én a leghatározottabban tiltakoztam ellene.) Szóval a kitagadás im formálisan is megtörtént, annál szivesebben most maga kijelentette, hogy – hál´ istennek! – nem törödik vele, vagy (ez gúny lesz! készüljön hozzá!) a maga kifejezésével: "nem érintené!"  
  Másodszor:  
  Hisz én nem vagyok
Budapesten
Budapest
, inkább vagyok
Csetneken
Csetnek
mint itt. Mert nem ott van az ember, a hol a lába lóg, hanem a hol a szive ketyeg. És maga nem hallja hogy az én
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
szivem ott ketyeg a maga kebelében? Hát sose veszi ki, hogy megnézze, hányat mutat? Csak igy találgatja, körülbelül hogy áll az idő? Ezért van aztán, hogy ilyen tévedései vannak a szerelmi nap-szak megállapitásában: fényes délben fekete éjfélt lát; hajnalban busitó alkonyt; tíz órakor már ozsonnázik, s délután egykor azt hiszi itt a vacsoraidő… Vedd ki édes, vedd ki kicsi zsebórádat és ne szidjad annyit hűséges
Zsigádat
Móricz Zsigmond
. Az éjszaka is láttam magát! A maga álma olyan zsibbasztóan hatott rám, mintha én magam aludtam volna. Igen, azért ne haragudjon, hogy a gyürüröl nem tudtam még eddig mit irni, azazhogy már nagyon is sokat filozofáltam róla, s annál kevesebbet tettem.  
 

Útmutató:

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

 
image
image
image
image