Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  lehetséges, és az én édesem visz, – karácsonykor Isten segítségével elmegyek
Pestre
Budapest
az édes
uram
Móricz Zsigmond
asszonyának. – Jaj, de jó lesz, jaj, de nagyon jó! – Ugye-e jó lesz édes? Ugy-e nagyon jó? És ha nem lesz ebéd?? Akkor nem lesz nagyon jó, csak: jó. – Hát nekem ez is elég. Lám, hát csak kár volt a protekcióját megvonni,
n
Jegyzet Utalás
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
1904. június 10-én kelt levelére.
mert ha főzni nem tudok, legalább pénzt tudnék keresni. – Ezen csakugyan érdemes gondolkozni egy kicsit. Kereshetnénk ketten; vagy ez tulságos sok lenne? Majd beszélünk már mindenről
Vashegyen
Vashegy
.  
 
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen.
Ok: sérülés.
Egység: szó.
könyvtárnoki tanfolyam jó lenne, ha lehetne, csak az nem jó benne, hogy maga
Vashegy
Vashegy
után még
Szatmárba
Szatmár vármegye
menne
n
Jegyzet Egyértelmű utalás
Móricz
Móricz Zsigmond
levelére:
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
a tanfolyamot, mely 1904. július 4. és 14. között tartottak Irodalom és művészet címmel, nem végezte el. A tanfolyamról lásd: "Irodalom és művészet", Alkotmány 9, 139. sz., (1904): 8.
Móricz Dezső
Móricz Dezső
, mint a július 16-án kelt levélben beszámol erről elvégezte.
Móricz
Móricz Zsigmond
1904. július 3-tól 24-ig
Vashegyen
Vashegy
, augusztus 4. és 20. között pedig
Szatmár megyében
Szatmár vármegye
tartózkodott. Lásd
Móricz
Móricz Zsigmond
Holics Jankának
Holics Janka
írt 1904. június 9-i levele jegyzetét.
. Különben hisz olyasmit is pengett, hogy nem akar "fölös betetőzése lenni egy bizonyos diszes koszorúnak".
n
Jegyzet A kérdés szó szerinti idézet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
1904. június 9. és július 15. közötti időszakra datálható leveléből.
Holics Janka
Holics Janka
egy másik levélben is említi. Lásd:
Hát én teljesen magára bizom, hogy legyen-e, vagy ne. Ha nem jön, én nem hivom. – Lehet, hogy nem adhatnánk magának olyan kényelmet, amilyent szeretne – nem is; az nálunk nem lehet, meg azt is tudom, hogy nem lesz magának valami kellemes a
vashegyi
Vashegy
tartózkodás, – én nem is merném igy hívni, ha ezeket tartanám szem előtt. De… ha maga mégis eljön, örülni fogok és meg lehet győződve róla, hogy mindnyájan – és mindent elkövet majd, hogy lehetőleg kellemessé tegye a nálunk tartózkodását a maga szerető
Jankája
Holics Janka
Aláírás
.  
 

Útmutató:

A levélen nincs dátum. Tartalmaz azonban egy utalást
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
1904. június 10-én kelt levelére. Ezért megállapítható, hogy jelen levél 1904. június 10-e után keletkezett. Mivel
Holics Janka
Holics Janka
jelen levelében már tervezi
Móriczcal
Móricz Zsigmond
való találkozását
Vashegyen
Vashegy
, nyilvánvaló, hogy sorait
Csetneken
Csetnek
hazautazása előtt, június 22-e előtt írja. Mindebből arra lehet következtetni, hogy jelen levél 1904. június 10. és 22. között keletkezett. Ezzel a témával foglalkozik
Holics Janka
Holics Janka
egy másik levéltöredéke is, mely 1904. június 22. előtt íródott egy héttel, feltehetően 16–17-én. Ez a levél formai hasonlóságot mutat jelen levéllel, mindkét levél egy része ki van vágva. Ez a hasonlóság utalhat arra, hogy e két levél összetartozik. Arra, hogy vajon miért található a levelekben rongálás nyoma,
Holics Janka
Holics Janka
1904. június 6-án írt levelének egyik mondatából következtethetünk: "Ha nem tetszik benne valami, vágja ki és küldje vissza."
 
image
image
image
image