Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Boríték ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  Tekintetes.  
 
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
 
  úrnak  
 
Budapest
Budapest
 
  IX. Márton utca 35/c. III.  
 
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
 
Vashegy
Vashegy
. 1904. Juni 12.  
  Kedves
Móricz
Móricz Zsigmond
úr!  
  Tudom csunya dolog tőlem, és nagy hanyagságra vall, hogy kedves levelére
n
Jegyzet A levet nem ismerjük.
ily későn válaszolok, és az abban kifejezett jó kivánságait, s betegségem iránti szives érdeklődését ily későn köszönöm meg.  
  Nem me
Törölt
« g »
ntem magamat, mentsenek ki a körülmények (melyeket ugyan csak személyesen fogom kegyeddel meg ismertetni)  
  Bocsásson meg, és vegye köszönetemet elkésve is – meleg
ér-érdeklődéért
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
érdeklődésért
n
Jegyzet
Szklenár Teréz
Szklenár Teréz
az első fólió rektójának alján elkezdi leírni a szót, a verzón megismétli az első szótagot.
betegségem iránt.  
  Hát maga már egészen jól érzi magát? rem
é
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
lem hogy igen! Kivánom is, hogy így legyen,
Édes Mamám
Szklenár Jozefin
emlitette, hogy
még
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
hosszú ideig köhögöt! (?)  
  Én hála istennek már egészséges vagyok, csak a betegség kissé
meg rémített
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
vagyis nyomot hagyott maga után.  
 
Janka
Holics Janka
nem volt itthon.
n
Jegyzet
Holics Janka
Holics Janka
1904. május 5-től 1904. június 21-ig helyettes tanítónő volt a Csetneki Ágostai Evangelikus Népiskolában. (Forrás: Magángyűjtemény, kézirat azonosító szám nélkül.)
Ezt valószinüleg már tőle is tudja. Most 22–24 táján jön haza, nehezen várom. A mi a karika gyürőt illeti,
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
eljegyzési gyűrűjét levélben küldte el
Holics Jankának
Holics Janka
.
magam is jobban szerettem volna ha személyesen hozta volna el, de hát személyesen fogja elhozni azt, a melyet
Janka
Holics Janka
fog magának adni? s én remélem, nem sokára lesz? Hogy érti azt: "nem tudom én hasznos lesz reá nézve az a
Csetneki
Csetnek
kirándulás." Mire magyarázom ezt?
n
Jegyzet
Holics Janka
Holics Janka
Csipkay Jánost
Csipkay János
helyettesítette "aki közben úgy meggyógyult, hogy feleségül akarta venni." Móricz Virág, Anyám regénye (Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1988), 211.
Szerintem ha haszna éppen nem is, de kárja sem lehet, felújitotta a régi ismeretséget, meg ismerkedet némely tekintélyekkel, és az ilyen ismeretségnek nem lehet tudni mikor veheti hasznát, a későbbi életben!…  
  Én ugyan sajnáltam is hogy el engedtem menni, de már késő vólt.  
  Kedves
Zsani
Szklenár Johanna Emília
nénémet reménylem meglátogat némelykor?
Marczi
Hrencsik Márton
öcsém e napokban ujbol
pesten
Budapest
lesz, talán 16–17 e táján, 18 án erkezik
Bécs
Bécs
felé! – Mi (én) jóformán azt sem tudjk hogy pünkösd vólt olyan csen volt nálunk a gyerekek mind távol, én az ágyban
nagy csendben szomoruság
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
töltöttük az pünkösdi ünepeket.  
  Isten vele, még egyszer köszönöm meleg érdeklődését. Viszont kivánok jó egészséget és minden jót Szivesen üdvözlöm valamint Kedves is, mint még ismeretleneket.  
  Maradok igaz jó akarója  
 
Holicsné
Szklenár Teréz
Aláírás
 
  U. i. mikor jön
Vashegyre
Vashegy
?  
  Siesen cseresznyére.  
 
Kérem legyen olyan jó e mellékelt kis levélkét k. kedves ZsKOHA_AUTH:313758 . nénikémnek át adni. üdvözlöm
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
 
 

Útmutató:

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

 
image
image
image
image
image
image
image