Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
 
Csetnek
Csetnek
, 1904. 06 /14  
 
Édesem
Móricz Zsigmond
nekem!  
  Ma csak egy tönkrefirkált, összetépett lapocska
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
levelét nem ismerjük.
hozott olyan
pesti
Budapest
víg jókedvet, kedves, fesztelen hangulatot. – Úgy-e, úgy volt, hogy az illető, aki írt, – egy másik illetőt, aki köteles volt
iró
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
asztallá változni, oda állított az ablak mellé azon a kellemes vasárnap estén – és ott, azon a szent helyen, az esti szürkület homályos fényénél tákolgatták össze édes neveiknek betűit kedves tréfálkozás közepette egyik-másik, pl
Dezső
Móricz Dezső
úr roppant nagy, olvashatatlan arisztokráciával. –?– Na, hisz Magácska is meglehetős előkelő, tudja, más előtt, – nekem már nem tud olyan előkelőn írni, hogy el ne tudjam olvasni. – Úgy-e nem is "Rokoko idyllek   "-jei
n
Jegyzet Pekár Gyula, Rokoko idyllek, Budapest: Singer és Wolfner, 1903.
közé; ezzel a könyvvel különben minden szellemessége és extrasága dacára, nem vagyok megelégedve. Nem érdemes olvasni, nem is olvasom, inkább csak "Az urak és parasztok   ."
n
Jegyzet Mikszáth Kálmán, Urak és parasztok, (Budapest: Révai, 1891.)
. De mi köze magának mindezekhez, úgy-e? Azaz, hogy: mit érdekli ez magát? Inkább azt irom, hogy vasárnap én egész nap
Rochfalván
Rozsfalva
voltam
rokonoknál
Gaál Sándor
,
n
Jegyzet
Holics Janka
Holics Janka
másodunokatestvére lakott ott.
este felé jöttünk gyalog haza.
Ott
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
Törölt
« E »
e
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
gész nap szenteskedtem. Délelőtt templomban, délután 1-től 3-ig aludtam, arra ébresztettek, hogy mennek. Hát mentem. – Onnét egyenesen haza jöttünk. Azóta itt vagyok és várom először is a maga levelét, másodszor a vizsgát (a mitől drukkolnék, ha tenném magamnak hozzá azt a fáradságot, amely egy tisztességes drukkolásnak kijár)
n
Jegyzet
Holics Janka
Holics Janka
csetneki tanítványainak vizsgája.
és harmadszor: várom a majálist  
 
A többi ilyen levelet majd VashegyenKOHA_GEO:61535 adom át esetleg, jó? Akkor is aktuális lesz az.
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
 
 

Útmutató:

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

 
image
image