Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
 
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen.
Ok: sérülés.
Egység: szó.
érti, mit hadarok, nem is ezt és igy akartam én írni, de hát mégis megjegyzést érdemel az a lap, amit egymás hátán irtak meg;
Pekár
Pekár Gyula
csinálna ebből a témából egy idyllt.
n
Jegyzet
Holics Janka
Holics Janka
19004. június 14-i levelében említi a Rokoko idylleket   ,
Pekár Gyula
Pekár Gyula
könyvét.
 
 
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen.
Ok: sérülés.
Egység: szó.
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
. Nem is annyira én, mint mások, ez idén mondják jónak, mulatósnak igérkezik. Én rögtön, a hajnali vonattal akartam haza utazni a majális után, 22-én, de csak 23-án megyek, mert előbb kialszom magamat. Hogy én mennyire szeretek aludni! – És hogy tudok aludni! – Hát mához egy hétre ilyenkor már vigan leszünk, én is fütyülök a világnak, ha a vizsga
n
Jegyzet
Holics Janka
Holics Janka
csetneki tanítványainak vizsgája.
jól sikerült. Tudja, most nekem tán készülni kéne hozzá, de én bizony irok inkább magának, ha maga nem is ír nekem. – Azért el vagyok most jobban foglalva ezzel a sok firkával, anyakönyvvel; statisztikai kimutatások és ehhez hasonló kellemes rovatos-munkák fogyasztják az időmet. De már csak hat nap, a 7-diken megjelenek, azaz hogy a "…" fogok még csak dolgozni igazán! Ha olyan jó tánczosok vannak! Ugye-e magának nem esik zokon, hogy olyan örömmel várom már a majálist? Most már
Csetnek
Csetnek
is többet ér.
Törölt
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
»
Kihuztam ezt a sort, mert mintha látnám savanyú pofikáját kis
csacsikám
Móricz Zsigmond
. Tudja, mit szeretnék a legjobban? Ha mind a ketten itt lehetnénk, vagy azt se bánnám, ha ott lehetnék már.  
  Most, hogy már itt vagyunk a
csetneki
Csetnek
szereplés végén, eszembe jut, hogy ez elég kellemes kis kirándulás volt, és nagyon gyorsan telt el. De lehet, holnap már nem így éreznék
Csetnek
Csetnek
iránt, ma különös jókedvű vagyok. Ma sokat játszottam – A játék meg mindig felvidít. Úgy-e, szeretne úgy egy kicsit ellenőrizni? Hm? – Mit gondol kivel játszottam és mit? Hát lapdáztunk is, meg "kinn a bárány, benn a farkas-"t a gyerekeimmel. Meg "bot ki botocskám-"t szintén a gyerekeimmel. Előbbi játék az iskola udvarán, az utóbbi az iskola pókhálóktól és szeméttől elborított termében folyt le. – Aztán haza jöttem nagy jókedvvel, biztosan várván egy levélre, de mivelhogy csalódni emberi dolog, én is belenyugodtam a sorsomba. –  
  És ma intéztem el végleg a jövő évi programmomat, lemondván egyszersmindenkorra a
csetneki
Csetnek
tanítói
Törölt
« állás »
helyettesítő állásról. És elhatároztam
végkép
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
végképp
, hogy hacsak  
 

Útmutató:

A levélen nincs dátum. A keltezés megállapításához segítséget nyújt
Holics Janka
Holics Janka
1904. június 14-én írt levéle, melyben először említődik
Pekár Gyula
Pekár Gyula
Rokoko idyllek   c. könyve.
Pekár
Pekár Gyula
"idyllekje" jelen levélben is előfordul, ez valószínűvé teszi, hogy 1904. június 14. után keletkezett.
Holics Janka
Holics Janka
a június 22-én tartott csetneki majálisról még csak tervként ír levelében, tehát a levél a majális időpontja, június 22. előtt keletkezett.
Holics Janka
Holics Janka
továbbá jelen levelében hazautazásának időpontját június 23-ára tervezi és erről, mint egy hét múlva bekövetkező eseményről szól. Mindebből arra lehet következtetni, hogy a levéltöredék 1904. június 16–17-én íródott. Az első fólió rektójának és verzójának nagy részét kivágták. Jelen levél további része lehet, a szintén hiányos, kivágások nyomát viselő másik
Holics Janka
Holics Janka
-levélnek, mely 1904. június 10. és 22. közé datálható. Ez a levél formai hasonlóság utalhat arra, hogy e két levél összetartozik. Arra, hogy vajon miért található a levelekben rongálás nyoma,
Holics Janka
Holics Janka
1904. június 6-án írt levelének egyik mondatából következtethetünk: "Ha nem tetszik benne valami, vágja ki és küldje vissza."
 
image
image