Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
 
Csetnek
Csetnek
, 1904. jun. 19.
 
  Mához 3 hétre, azt hittem, hogy… pedig dehogy!
n
Jegyzet A levél később következő tartalmából kiderül, hogy
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
tervezett vashegyi látogatásról van szó.
 
  Édes
Zsigám
Móricz Zsigmond
!  
  Maga nem ir, tőlem vár levelet, persze, én még nem feleltem levelére. Mit is tudna írni, úgy-e? Túl vagyunk már azon a stádiumon, amikor mindig tudunk mit mondani, amikor mindig mondunk valamit, nem tudjuk visszatartani – akkor is, ha nem kapunk feleletet. Hát tul vagyunk rajta?? ––– Vagy inkább nem akar írni úgy-e? Tudom jól, meg akarja mutatni, hogy így is megélünk. – Ha maga megél, én is, – nem is azért irok, mintha már haldokolnék, hanem: Nro1: A maga levelének egy kérdésére csakugyan kell válaszolni; ez nagyon fontos, komoly kérdés
Törölt
« , »
.
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
T. i. "...nem lesz-e fölös betetőzése egy bizonyos diszes koszorúnak."
n
Jegyzet Utalás
Móricz
Móricz Zsigmond
levelére.
 
  Ha nem vágyik arra, hogy abban a koszorúban maga is képviselhessen egy virágszálat, – én nem kényszíritem rá, egy szóval sem hivom. – De tréfán kivűl, édes, – rosszul esett, hogy maga arra gondol, hogy nem
Törölt
« jöjjön »
jön el a nyáron. Bizonyos, hogy nem adhatunk magának olyan kényelmet, amilyet szeretnénk, az is bizonyos, hogy sokan leszünk abban a szűk lakásban, de – ha maga eltűr egykicsit,
sokat
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
mi rajta leszünk, hogy kelyelmessé tegyük vendégeinknek a
Törölt
« z »
köztünk tartózkodást. Lehet, hogy
nagymama
Szklenár Jozefin
akkor nem is lesz itt. De bármennyire vágyom is már magával lehetni, nem merem hívni még sem, teljesen magára bizom, hogy jön-e vagy nem. – A vizitekre én magam sem vágyom egy kicsit sem, – de ezt aligha kerülhet
Törölt
« jük »
énk el egyszer. – Ha lehet, csak
Törölt
« h »
m
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
aradjon ott azon a könyvtárnoki tanfolyamon. Csak az rossz benne, hogy ha jönne
Vashegyre
Vashegy
, – még onnan menne csak
Szatmárba
Szatmár vármegye
. Én jobban szeretném, ha jön, – hogy már nyugodtan jöhetne a
z
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
Törölt
« dolga »
elvégzett dolga után. Különben tegye, amint jónak látja, – még ha nem jön is ––– de úgy-e, hogy így nem látja jónak, én már sirok. – Pedig hogy számítottam már a heteket, napokat! – Egy hét előtt is irtam
n
Jegyzet A levelet nem ismerjük.
magának, de aztán – nem küldtem el, mint már többször, tudja Isten miért. – Akkor még 4 hetet számítottam, most már csak három lenne – és ime, minél közelebb, annál tvolabb. – Hogy elhigyje, hogy irtam, mellékelek belőle egy corpus deliktit.
n
Jegyzet Tárgyi bűnjel (latin). Talán az 1904. augusztus 14-én kelt hiányos levél.
Más kedvemben voltam akkor. Már most is más a kedvem, mint a levél elején. Kizökkentem az érzéketlen csipős hangból, már megint sentimentális vagyok, úgy-e? Pedig ezt maga nem szenvedheti. Hát akkor inkább csak: Nro2: Kötelességemnek ismerem az én édes makacskodó szebben: truccoló
Zsigámat
Móricz Zsigmond
értesíteni, miszerint ez az utolsó vasárnap ebben az iskolai évben, amit itt,
Csetneken
Csetnek
töltök. – Holnapután ilyenkor már mulatunk, vigan leszünk, nekem is lemegy a nagy gond, a vizsga
n
Jegyzet
Holics Janka
Holics Janka
csetneki tanítványainak vizsgája.
a nyakamról, este tánczolunk; szerdán pakkolok, búcsúzom tán örök bucsút mondok
Csetneknek
Csetnek
s csütörtökön reggel utazom
haza
Vashegy
. Útközbe ejtve
Rozsnyót
Rozsnyó
, honnét magának elküldöm azt, amit már szeretnék az ujján látni. Ha ír, még szerdáig irhat; másnap kapom meg mindig a levelét. –  
  Mért voltak most olyan gyakran
Zs
Szklenár Johanna Emília
. néninél?
Boriska
Fükő Borbála
is, ami szokatlan.
Fükő
Fükő János
bácsinak mikor lesz már az esküvője? –
Jenő
Holics Jenő
a mienk 22-én d. e. 8-9 ig maturázik, szerdán. Gondoljanak maguk is rá. Csak az Isten megsegítené! –  
  Csak ma, hétfőn reggel folytathatom, azaz hogy nem folytatom, mert sietek, ma kis vizsgát tartok.  
  Ujságot apszoluk nem tudok, nem olvasok semmit.
Pesten
Budapest
mi a legujabb szenzáció? A mult éjjel egész éjjel halottal
Törölt
« l »
és betörő gyilkosokkal álmodtam, valahol a városházán jártam vagy törvényszéken utána. Maga azóta sokat volt a szinházba, mióta így levelileg nem találkotunk? – Soká fog váratni a levelével? Én nem is tudok magának sokat írni innét, ami érdekelhetné magát. – Közhireket nem tudok, magamról nincs mit írni. Magától kérdezni sem tudok magukról. De mégis: hogy vannak?
Miklósnak
Móricz Miklós
meg voltak már a vizsgái? Hát
Idának
Móricz Ida
? meg az ? A lakás még mindig jó?
n
Jegyzet 1904. május 2-án a Móricz család a Dob utca 69-ből a Márton utca 35/c. szám alá költözött. Később kiderült, hogy "szörnyű poloskafészek volt".
A polosok nem jelentkeznek?
Zs
Szklenár Johanna Emília
. néni mikor jön? Mondja meg neki kérem, hogy ha esetleg most menne
Irmához
Gaál Irma
, megspórolhatná a
Pelsücz
Pelsőc
-
Rozsnyói
Rozsnyó
utat, most
Rozsnyóra
Rozsnyó
mehetne. Ha csak jót akar tenni, várja meg Laczit
 [?]
[unclear1]
. –
Palinak
Holics Pál
(a kicsi) ma
van az utolsó vizsgája. Csütörtökön valószinüleg velem fog hazajönni. Isten áldja meg édes.
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
 
  Most kaptam a levelet, lapjait
n
Jegyzet Az 1904. június 10-i és18-i leveleket ismerjük ebből az időszakból
Móricz Zsigmondtól
Móricz Zsigmond
:
az iskolában vagyok.
Még irok innét.
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
Édes, ne búsúljon, már én is jól vagyok. Ezt a levelet csak azért küldöm, mert nincs időm már írni. Holnap vizsga, sok a dolgom nagyon.  
  Szeretlek, csókollak.  
 
„Az Ujság-”nak szinét sem láttam 1 hét óta. Itt többen járatják.
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
 
 
SzüleinekKOHA_AUTH:313736 KOHA_AUTH:313747 kezét csókolja, magát üdvözli, csókolja JankájaKOHA_AUTH:313721 .
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
 
 

Útmutató:

Holics Janka
Holics Janka
1904. június 19-én, vasárnap kezdi el írni a levelet és június 20. hétfőn fejezi be.
 
image
image
image
image
image
image