Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Boríték ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
 
Tek.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
Tekintetes
Holics Janka
Holics Janka
 
  tanitónő Őnagyságának  
 
Csetnek
Csetnek
 
 
Gömör m
Gömör vármegye
 
 
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
 
Bp
Budapest
1904. jun. 20.
n
Jegyzet A datálást illetően tévedésről van szó, a levelet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
1904. június 19-én adta postára.
 
  Édes
Jankám
Holics Janka
!  
  Nagyon kérem, könyörgök irjon valamit, mert soha életemben nem volt kinosabb és eredménytelenebb vívódásban eltelt hetem, mint ez a most mult. Ugy vártam, olyan keservesen a levelét – és nem jött.
n
Jegyzet
Holics Janka
Holics Janka
legutóbbi levelei, melyek megérkeztek, 1904. június 9-én, június 14-én keltezettek.
 
  Semmi válasza?  
  Rimánkodva kérem, irjon.  
  Bizony mondom, szerencsétlenebb sors nem juthatott volna osztályomul, mint hogy maga
Törölt
« Vas »
Csetnekre
Csetnek
ment. És soha gyülöletesebb vidék nem volt ember előtt, mint nekem az a város. Mióta ott van, csak egy levelet kaptam egészen meleget, szivböl szivbe
ömlöt
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
ömlőt
. S ezen kívül egyetlen egyet sem, hogy tele ne legyen kétségbeejtö – mondatokkal, stilussal.  
  3-án, Vasárnap, ha isten segit,
Vashegyen
Vashegy
leszek. Nem birom tovább ezt a távollétet. Meg kell bomlani ebben a magános nagy városban.  
  Áldja meg az isten
Jankám
Holics Janka
. Olyan szivszorulásom van, mint egy apagyilkosnak, kegyelmezzen!
Zs
Móricz Zsigmond
Aláírás
 
 

Útmutató:

Utólag tett rájegyzés a boríték rektóján:

1904 jun. 20
[kézváltás] Móricz Zsigmond

 
image
image
image
image
image
image