Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
 
Csetnek
Csetnek
, 1904. jun. 20.  
  Édes jó
Zsigám
Móricz Zsigmond
!  
  Kipótolom az elmulasztottakat, irok ma másodszor is.
n
Jegyzet
Holics Janka
Holics Janka
előző levele 1904. június 19-én kelt.
A levélpapír nagyon elfogyott, mint látja, (de eszébe ne jusson nekem venni, holnapután veszek
Rozsnyón
Rozsnyó
) csak azért irom, hogy meg ne botránkozzék az összeszedettségén. – Édesem, egyetlenem, hát megint rossz hetet szereztem én? Hát hisz irtam én többször, azzal a feltétellel küldtem volna el: "ha most hoz nekem a posta valamit." – És nem hozott hát én csak nem lehettem következetlen? De édes
Zsigám
Móricz Zsigmond
maga jól tudhatja, ismerhet már, – hogy én, mihelyst a leg csekélyebb ernyedést sejtem meg, vagy kombinálom ki – a maga részéről, én rögtön túlzottan tántorodom meg, hogy egyszer valaha esetleg talán no mosolyogjon
!
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
– hát hogy egyszer valamikor ne vethesse a szememre, hogy… kimondjam, amit már többször leirtam? – hogy a nyakába kötöttem magam. – Most nevet, és csodálkozik, hogy ilyen számító és önző vagyok? – De majd egyszer, valaha – későn… Ki tudja?? –––  
  Most érzem, hogy szeret, érzem, biztos vagyok felőle, hogy az enyém, teljesen az enyém, – de hátha aztán csalódik bennem, hátha sokra, értéken felül becsül? – Hátha én hátramozdítój
Törölt
« á »
a leszek csak a maga boldogúlásának, életének. Sokszor gondolkoztam már ezen, de mindig azzal vigasztalódtam, hogy mi csakugyan egyek vagyunk, hogy maga
épen
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
éppen
úgy gondolkozik és
épen
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
éppen
úgy érez, mint én,
épen
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
éppen
úgy kész mindenre értem, mint én magáért, hogy mi tehát nem tudnánk most már egymás nélkűl élni. – Különben, mindenbe beletörődik az ember, mindenre képes az ember csak akarni kell. No édes jó
Zsigám
Móricz Zsigmond
, ne nevessen ki ezért, ne is gondolja, mintha én egy pillanatig is gondolni tudnék arra, hogy én tovább ilyen
csetneki
Csetnek
mintára óhajtanám folytatni
az
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
életemet, – de hát – ha én nem is gondolok erre, – a sors könyvében nem tudom milyen programm van még a mi számunkra írva. (Szegény sors, megint ő a bűnbak!) Kezdek sentimentális lenni? – Nem leszek; nem hiszek még a sorsnak sem, nem hinném, ha azt mondaná sem, hogy nem leszünk egymáséi. Tréfálna csak a sors úgy-e? Mi jobban tudjuk azt úgy-e? Édes egyetlen, drága
Zsigám
Móricz Zsigmond
, hányszor mondtam már, hogy – és hányszor fogom még Neked mondani, mikor Veled leszek édes! – Holnap vizsgám
n
Jegyzet
Holics Janka
Holics Janka
csetneki tanítványainak vizsgája.
lesz
tulajdonképen
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
tulajdonképpen
engem fognak vizsgáztatni és kritizálni, nem a tanítványaimat. Mire ez a levél utnak indul, én már a jó mulatós majálisnak né-
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
 
 
-zek elébe. Ha maga nincs itt! - Pedig fogok táncolni, van rá kilátás. Isten vele, erre a levelemre már ne CsetnekreKOHA_GEO:12428 feleljen. Megyek már el!
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
 
 
Zsani
Szklenár Johanna Emília
néni tegyen, amint akar, ha esetleg jönne
Törölt
« , »
csütörtökön,
Jolsván
Jolsva
szálljon le, ott vár
mama
Szklenár Teréz
kocsival.
Marci
Hrencsik Márton ifj.
tán elment a tanulmányútra? Vagy mért volt ott? Jól mulattak a Margitszigeten? Szép lapjait köszönöm,
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
1904. június 18-i képeslapja.
majd otthon meghálálom. Maga 3-án jön? Lehet? – Ha nem iratkozott be a Muzeumba, akkor csak menjen inkább
Szatmárba
Szatmár vármegye
előbb s csak utána jöjjön hozzánk. Hadd ne legyen folyton az eszembe és a nyakamon
Szatmár
Szatmár vármegye
. – Elszámítottam magam egy héttel, pedig 15-éig még 4 hét. - Csak
Szatmár
Szatmár vármegye
után jöjjön hozzánk. Igaz! Hát már nem gondol a "fölösleg"- re?
Matild
Matildék
lökdösi itt kegyetlenül az asztalt, nem tudok írni. Pá édes. –
Boriskát
Fükő Boriska
is csókolom. Mit csinál? És
Pityó
Móricz István
? az ismerős
 [?]
[unclear1]
 
 
csókolja édesét szerető JankájaKOHA_AUTH:313721
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
 
 
Hogy haragszik az én édesem erre a városraKOHA_GEO:12428
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
, pedig itt nekem sok kellemes napom volt, már a körülményekhez képest. Különben tudok alkalmazkodni!
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
1904. június 20-i levelében ír.
 
 

Útmutató:

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

 
image
image
image
image