Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Boríték (kézzel írott):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
 
Tek.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
Tekintetes
 
 
Holics Janka
Holics Janka
 
  urhölgy  
  u. p.
Nagyrőcze
Vashegy
 
 
Gömör
 
 
 

Levél (kézzel írott):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  . 1904. jun 22  
  Még tiz nap! huh! be sok!
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
MGY 0154 Szontagh Magda többek Janka Móricznak 1904 jún 22 a
tervezett
vashegyi
látogatásáról van szó.
Móricz
MGY 0154 Szontagh Magda többek Janka Móricznak 1904 jún 22 a
1904. július 3-án érkezett
Vashegyre
és július 24-ig tartózkodott
Holics Janka
Holics Janka
családjánál.
 
  Édes
Jankám
Holics Janka
!  
  Roppant sajnálom, hogy nem lehetek kedvére még ebben a kis kivánságában sem. Én a hónap elején megyek
Vashegyre
, mert félek hogy
Szatmárból
nem tudnék csak majd egy pár napra menekülni magához; s továbbá, most annyira vágyom már utánad édesem, hogy egy órát is csak eröfeszitéssel birok ki itt
Pesten
is, hát mem még odajárva; aztán van olyan dolgom is, a mit
Vashegyen
Törölt
« akarok »
szeretnék
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
megcsinálni. Szóval nem lehet mennem csak ekkor. Azt hiszem, innen 2-án indulok s 3 án leszek ott. Lehet hogy
Zsani
Szklenár Johanna Emília
nénivel egyszerre érek oda, mikor is egy kocsi kell majd kettőnknek.  
  Nagyobb baj ennél, hogy nincs ruhám, most nem tudom, miben fogok flanczolni a
gömöri
és
szatmári
eleganczia közt. Akartam, vagy inkább szándékoztam csináltatni, de, ördög vigye, nagyon tönkre megy a
szatmári
porban.  
  No de erról csak nem tárgyalunk irásban. –  
   
   
   
   
   
  Édes! Ne irjon többször olyan mondatot. Én igazán nem értem, hogy juthat eszébe olyan szó. Hát én akkor mit mondhatnék magamról, én, én, a semmi, a nulla. A kinek a legkétségbeesettebb gondolatok juthatnak eszébe, ha kedve van a szomoru filozófiára. Hát én ne féljek attól a naptól, hogy maga vesse szememre, a mit a minap
Zsani
Szklenár Johanna Emília
néni vágott a szeme közé a
szüleim
Pallagi Erzsébet
és
Móricz Bálint
, hogy "ki vagyok, mi vagyok én? Egy semmi..."  
  No hisz nem volt ez "sértés", csak meggyözödés nála.  
  Hiszünk egymásba, ugye?  
 
Törölt
« Hogy »
Mindenikünk megteszi a másiknak, a mi az erejéből telik, hogy az életünk boldogabb és megelégedettebb legyen!?  
  És ne vádoljuk egymást és magunkat. Legalább annyi szilárd alapja legyen az életünknek, hogy "mi csakugyan egyek vagyunk."  
  És ez az alap meg van ugye?  
  –––  
  Mit irjak még! Most semmit. Ha valami lesz, megirom. Csak anyit mondhatok, hogy képtelenül türelmetlenül várom az idő telését.  
  A gyerekek már mind levizsgáztak,
Károlyék
Móricz Károly
és
Móricz Sándor
még nem kapták ki a bizonyitványt remélem nem buknak meg.
Ida
Móricz Ida
brillirozott a vizsgán, a kálkulusa is szép.
Miklósnak
Móricz Miklós
4 jelese van a többi jó. Kapott 97
kor
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
korona
. 20 fillér ösztöndijat.
Pistának
Móricz István
megigértek egy uj kinevezést.
Dezső
Móricz Dezső
odavan
Szilágyba
elment nyaralni két hétre, a kis
fiukat
Pallagi Kálmán
és
Pallagi József
vitte haza.
Pista
Móricz István
talán felmegy a napokba a
Kárpátokba
. Kiküldetésbe egy hétre.  
  Csókolom számtalanszor édesem
Zs
Móricz Zsigmond
Aláírás
 
  Kérem szépen, azért is szépen! – milyen az a fess, elegáns és a mi legismeretlenebbitő jelző:
Dezső
Dezső József
szép, "lehetőleg utcai toiletteben"…???
n
Jegyzet
Holics Janka
Holics Janka
Dezső József
Dezső József
színészről kér képet
Szontagh Magda
LOK:00633
számára,
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
félreérti: azt hiszi öccséről,
Móricz Dezsőről
Móricz Dezső
van szó.
Holics Janka
Holics Janka
a június 24-én kelt levelében tisztázza a helyzetet.
 
  El vagyok hülve és le vagyok sülve, de nem kapiskálom. Hallatlan, hogy még csak ne is sejtsem, mit kiván tölem az én kis szivem! És most igy vagyok…!!!  
  Hát én küldök, de elöre is jelzem, hogy "én leszek utczai toiletteben" csak, mert a levelet nem tudom ugy – decolletálni. Azt is jelzem, hogy
Dezsőhöz
Móricz Dezső
(már irt
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
Desider?) csak anyiban lesz köze,
Törölt
« hogy »
a menyiben lehet ilyen körülmények közt ő. t. i. most
Szilágy
megyében hüsöl, vagy hasal, gondolom a füben s élvezi az arany vacátiót. Ha ugyan jól konyitok a
Dezsöhöz
Móricz Dezső
?  
  Menyi gond!  
  És menyi gyötrelem!  
  Tudja én imádom a maga
kis
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
demokrata szomszédnöjé-nek a
szomszédnöjét
LOK:00633
, de akkor is azt tenném, ha élőszóval mondhatnám már el ezt neki… nektek… nekem.  
  Jaj de alig is várom!  
  Már
Pista
Móricz István
is kirepült s azóta a jégvölgyi csucson csuklik, mert emlegetjük.  
  Még
Miklós
Móricz Miklós
is szárnyára kelt a
budai hegyek
közt csavarog, csavarog.  
  Csak én ülök és körmölök Ludas Matyiról valami tárczát
n
Jegyzet Móricz Zsigmond, "Ludas Matyi", Az Ujság, 1904. jun. 26., 19–20.
vasárnapra. Affélét mint a mult héten a Magyar Szóban Szemere Miklósról volt.
n
Jegyzet Móricz Zsigmond, "A táblabíró poéta. Emlékezés Szemere Miklósra", Magyar Szó, 1904. jún. 17., 2–3.
Látta? Azért adtam
ép
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
épp
a
MSznak
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
Magyar Szónak
, mert azt gondoltam, hogy látni fogja.
n
Jegyzet
Holics Janka
Holics Janka
1904. június 6-án írt levelében írja, hogy
Csetneken
ez az újság volt elérhető.
De talán elkerülte
papnéja
LOK:00634
figyelmét.  
  Most jövök a városból. Vettem 3 képes lapot s szerettem volna –
Jankicza
Holics Janka
Nagysámnak czimezni. Tudja édesem abból az idöböl mikor még a
KJN
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
Kedves
! megszólítás is vakmerö jelzése lett volna a rajongó imádatnak…  
  Hogy bebizonyitsam, hogy méltatlan vagyok a maga kegyeire, idemásolom a lapok szövegét:  
  " I. Az istennöknek sem teljesedik minden kivánságuk, – kivált ha MGY_0292_Holics_Janka_Moricznak_1904_jun_20_a földi halandóhoz ereszkednek le, – a kik végtelen sajnálatukra nem érzés mi kivántatik.  
  Ez a lap egy utczai pár  
  rajz  
  a mint látja!  
  2. "Külömben a régi Dezsök ilyen toalettben jelentek meg az utczán."  
  Ez
Ráthonyinak
Ráthonyi Ákos
a legszebb arczképe, a Hajduk hadnagyából.   Diszes magyar, festett.
n
Jegyzet A Hajduk hadnagya   operett bemutatójáról Az Ujság 1904. január 24-i száma ír "Szinház. Zene.", Az Ujság, 1904. jan. 24., 15.
 
  3. "A maiak pedig - ilyenben!  
  Ez remek torzkép, ugy hogy bele se fogok a lemásolásába  
 
Végül üdv és hála a kitüntetö bizalomért
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
magától
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
 [?]
[unclear1]
 
  Isten önnel
Nagysád
Holics Janka
.  
  Van valami kérdeznivalóm, de bár mióta jövök
edd
Gyorsírás
ig eszembe volt, még se tudom most, hogy micsoda.  
  De remélem, hogy ma végre feladom ezt a levelet.  
  És most a mielőbb személyes átadásig igy irásban vagyok bátor küldeni
mindenfele
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
mindenféle
jót. -  
  Kezeit csókolom  
  maradok  
  a magáé  
 
Zsiga
Móricz Zsigmond
Aláírás
 
  . 1904. jun. 24.  
  rajz  
  Találja ki a botanikai terminusát  
 
Zs
Szklenár Johanna Emília
. néni azt mondja "szép"
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
epitenek  
  Már nem látni az ablakból az utcára!
n
Jegyzet
Móricz
Móricz Zsigmond
1904. május 25-i levelében írja, hogy
Zsani
Szklenár Johanna Emília
néni ablaka alá házat építenek, ami akadályozza a kilátást.
 
 
Zsani
Szklenár Johanna Emília
néni vasárnap megy, hetfün
Csetneken
lesz. Majd ir, mikor kell kocsi, – ha lehet együtt fogunk kérni egyet. –  
 
Már én is divatba veszem ezt a széljegyzést
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
n
Jegyzet
Holics Janka
Holics Janka
gyakran ír széljegyzeteket leveleiben
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
és kezdő
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
leczkeképen
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
leckeképpen
küldök itt magának egy millió csókot. Azért nem többet, mert nem igérek többet, mint adni fogok. Az elsö leczkével meg volt elégedve édes?
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
Zsigád
Móricz Zsigmond
Aláírás
 
  A mult héten igen kedves levelet kaptam
mamájától
Szklenár Teréz
, az akkori búmban meg se köszöntem, adja át
Janka
Holics Janka
, kézcsókomat s üdvözletem.  
 

Útmutató

Utólag tett rájegyzés a boríték rektóján:

1904 jun. 24.
[kézváltás] Móricz Zsigmond

 
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image