Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
 
Vashegy
Vashegy
, 1904. jun. 24.  
  Édes, drága
Zsigám
Móricz Zsigmond
!  
  Nem tudom, mit írjak előbb, hogy kezdjem, min kezdjem. Jó lesz, ha azt irom le mindenekelőtt, hogy itt irom e levelet a kertben a rózsafa alatt; apáék:
apa
Holics Zsigmond
,
Ilon
Gallo Ilona
n
Jegyzet
Gallo Ilona
Gallo Ilona
,
Gallo János
Gallo János
és
Szerényi Irma
Szerényi Irma
lánya.
Szerényi Irma
Szerényi Irma
Holics Janka
Holics Janka
édesanyjának,
Szklenár Teréznek
Szklenár Teréz
unokatestvére.
és
Pali
Holics Pál
zavarnak a kacagásukkal; a cseresznyefán van mindhárom és nevet, kacag. Tegnapelőtt ilyenkor még
Csetneken
Csetnek
,
Szontaghéknál
Szontagh Andor
voltam, tán
ép
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
épp
a maga lapját irtuk hasonló jó kedv, kellemes és szellemes társaságtól környezve. Ott is, akkor is jó volt, ma is, itt is jó, szóval én mindenütt feltalálom magam, mindenütt kiaknázom (de hogy kacag
apa
Holics Zsigmond
!) az előnyös, kellemes helyzetet. Itt
épen
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
éppen
úgy nincs maga, mint ott nem volt és én tán Piripócsban
n
Jegyzet "Képzelt helység, az elmaradottság, kisszerűség megtestesítése." Lásd: Révay Mór János, szerk., Révai Nagy Lexikona, (Budapest: Révai Testvérek Irodalmi Intézet Részvénytársaság, 1922), 15: 475.
is
épen
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
éppen
olyan alkalmazkodó tudnék lenni, mint
Csetneken
Csetnek
, otthon, mindenütt. És igyekszem is vignak lenni és (néha) kényszerítem is magamra és érdeklődést minden iránt, mert ha mindég oda gondolnék, hogy hogy és mikor leszek már én is nyugodt, boldog, akkor nagyon izetlen és kellemetlen lennék másokkal szemben. Hisz mikor magamban vagyok mindig, mindig tépelődöm. Ostobánál ostobább, idétlen, rossz okoskodások
Törölt
« at »
kerengenek a fejemben a mik aztán elkedvetlenítenek. Ez mind azért van, hogy magát már olyan nagyon régen láttam, vele oly régen beszéltem. – Jaj nem folytatom, tovább nem tetszenék! –  
  Megkapta irott levelemet? Erre én várok feleletet. Irjak magának
Csetnek
Csetnek
édes? Majd beszélek róla, mert ezt igen sok lenne leírni. És tudja, nem visz rá a lelkismeret, hogy dicsekedjem pláne így írásban, mert onnét csak dicsekvő irásokat küldhetnék. Mondhatom, nagyon felkaroltak, megszerettek és kitüntettek a vizsga előtt, a vizsgán, utána, a majálison és ezután, ha visszamennék. A részleteket itthon beszélem el magának, remélem örömmel és türelmesen fogja hallgatni. De mégis a legutolsó lapomhoz magyarázattal tartozom:
Dezső
Dezső József
a
szinész
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
képét kértem magától. Hogy miért, minek és kinek – elmondom itthon részletesen. Most csak arra kérem, hogy tegyen amint tetszik, de szeretném, ha igazán elküldené.
Zsani
Szklenár Johanna Emília
néni különben elmondja magának, ha tudni akarja, – hogy kicsoda az a
Szontagh Magda
Szontagh Magda
. Mondja csak azt neki, hogy a
Sz. Andor
Szontagh Andor
lánya. Itthon meg én fogom leírni őt; egy alaknak, regényalaknak is beillik édes kis epizódba, – vagy akár központnak is. –  
  Szóval, majd beszélünk, ha fog akarni, – itt, most nem irok róla. –  
  Itthon – jól vagyunk.
Palit
Holics Pál
is hazahoztam –
Rozsnyón
Rozsnyó
vettem gyűrűt, – de mást gondoltam vele, nem küldtem el, magam fogom az ujjára húzni jó? Vagy elküldjem? – Nem, nem küldöm, dacára, hogy én itthon is viselem, nem is teszem le többé soha. – Jaj csak jönne már maga! De nem merek nyilatkozni, nem merem hívni.
Törölt
« még nem »
. Belenyugszom abba, amit maga határoz. De úgy-e, úgy-e látom juliusban? Hisz már nagyon szükséges hogy együtt legyünk, én most olyan érthetetlen vagyok magam előtt is.  
  Nem tudok mit írni, pedig annyi sok apróságot akartam, azt hittem, hogy itthonról többet, kedvesebbet irok majd, de megint meglepett az a nyomasztó nagyon fájó, maga előtt sentimentális érzés, – most már amit írnék is, kellemetlen lenne magának. Talán bántaná, – úgyis mindig attól tartok, hogy én magának csak fájdalmat (vagy bosszúságot) okozok.
Zsigám
Móricz Zsigmond
lelkem, édes egyetlenem, ha a szivembe látna, nem bosszankodnék rajtam most is. – De nem
Törölt
« tudok »
,
Törölt
« nem »
akarok úgy írni,
Törölt
« ahogy »
hogy érzelgős legyen, inkább legyen kritikán aluli.–  
  Most ha képes lennék még egy másik levelet megírni ezt megint nem küldeném el, de küldöm, hogy ne várjon hiába. Nem, nem tudnék egy mondatot sem írni már valamiről a sok közül a mi a szivemet nyomja. –––  
  Kisírtam magamat. Az is bánt, hogy maga nem érzi jól magát köztünk, maga 2 hét alatt tökéletesen kiábrándulna az egész . – Hisz én sem ilyen életre vágyom, pedig most
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
nálunk olyan nyugodt elég sima élet folyik. –
Jenő
Holics Jenő
megint sürgönyileg kért még 20
K.-át.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
koronát.
Több mint 200, tán 220-25
K.át
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
koronát
adtak neki májustól. Ez kétségbeejető, és az a jó még, hogy csak engem ejt kétségbe. Vagy csak a külszin csal? Mindenikünk csak gondol és nem beszél? – Mindenikünknek más tervei, gondolatai vannak. – Az a nyugalom és simaság csak látszólagos
Törölt
« talán »
mert
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
ha mindenkinek olyan
Törölt
« szív »
viharok dúlnak a szivében, mint az enyémben, akkor itt nálunk forradalom van.  
  De én már képzelődöm úgy-e édes? Ugy-e csapong az én kedély hangulatom? Mihelyst a vihar kimerült a szivemben, én rögtön kedves, minden apróság iránt érdeklődővé leszek. –  
  Ha magával leszek már, mikor már csak egymáséi leszünk, akkor nyugodtabb, nem ilyen ideges leszek, akkor boldognak fogom érezni magam, akkor is csak – ha maga boldog lesz, ha szeretni fog, ha megbocsát nekem minduntalan, mert én sokszor fogok magának titkos bánatot okozni!  
  Nem fél tőlem édes
Zsigám
Móricz Zsigmond
? Nem leszek én a maga életének keserűsége
Törölt
« , »
? Nem gondolkozik rajta
soha
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
, hogy nélkülem könnyebben boldogulna? Édes
Zsigám
Móricz Zsigmond
, – de én – meghalnék akkor. Nem frázis ez, higyje el nekem. Felelhet erre úgy is, ha nem felel.  
  Fogalmam sincs róla mit irtam a levél elején, úgy csapong a gondolatom, a kedélyem, olyan türelmetlen, nyugtalan vagyok. Úgy fojtogatok egy minduntalan kitörni akaró vágyat magamban. Csak azért uralkodom felette, mert félek a lemosolygás
kudarczától. Isten vele. N. anyjaKOHA_AUTH:313743 , édes anyjaKOHA_AUTH:313747 kezét csókolom. JuliskátPIM:1365728 , IdátKOHA_AUTH:128179 csókolom, ha elfogadja, magát csókolja szerető JankájaKOHA_AUTH:313721 .
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
 
 
Mamáék
Szklenár Teréz
kéretik
Zsani
Szklenár Johanna Emília
nénit, hogy irja meg, mikor érkezik pontosan. Tán hétfőn?
Marczitól
Hrencsik Márton ifj.
ma kaptam az első lapot nem is tudom honnét, a magáéval jött egyszerre.
Apa
Holics Zsigmond
,
mama
Szklenár Teréz
biztosan számítanak arra, hogy maga rövid idő alatt közöttünk lesz, örömmel várják, és ne tartsa magát vissza a jöveteltől. Csak kényelmetlen lesz itt magának, én nem igérek semmi kellemest. - Igaz! Vajjon tudja-e
Zs
Szklenár Johanna Emília
. néni, (meghagytam
Matildnak
Matildék
, hogy irja meg), hogy a Lacit kisérője is kedvezményesen utazik? Ha nem tudná, járjon utána. Vissza is úgy fog azt hiszem menni.  
  Irjon
Zsigám
Móricz Zsigmond
, írjon. De régen írt már! – Magoknál volt
Juliska
Szilágyi Julianna
? – Köszönöm mindannyioknak a küldött lapot. –  
 
Fükő
Fükő János
nősül már?
Boriskáról
Fükő Boriska
is irjon valamit kérem. Én nem tudok most írni.  
 
Pá! - JankaKOHA_AUTH:313721 .
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
 
 

Útmutató:

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

 
image
image
image
image
image
image
image
image
image