Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
 
Vashegy
Vashegy
, 1904. jun. 27.  
  Édes, drága
Zsigám
Móricz Zsigmond
!  
  Tegnap, vasárnap
Bisztrón
Ratkósebes
voltam és képzelje! lakodalomban, az elsőben életemben. A parasztlegények úgy messziről intettek, mikor táncolni óhajtottak velem (és sokszor óhajtottak!) és én kénytelen voltam menni, mert ment a
papné
Bartholomeidesz Lászlóné
is meg a
jegyzőné
jegyzőné
is. Én ugyan nem soká voltam, ott hagytam a többieket és mentem "álmodni felőled." És nem álmodtam felőled, nem szoktam; nagy ritkán. – A mult hét olyan változatos volt és roppant gyorsan telt el. Elején a mi fényes
csetneki
Csetnek
majálisunk, vizsgánk, a végén a
bistrói
Ratkósebes
szereplés – véletlenűl, a más (a Jiri
 [?]
[unclear1]
anyja) kedvéért.  
  Ma kaptam csak meg tehát a maga levelét,
n
Jegyzet A levelet nem ismerjük.
benne a boldogságot, a maga biztos eljövetele hirét. – Édes, jóm, de nagyon várom, de nehezen! – 3
 [?]
[unclear1]
nap még! – Hála Istennek, hogy ennyire vagyunk.  
 
Zs
Szklenár Johanna Emília
. néninek is megirtam, hogy ő is akkor jöjjön, vasárnap a reggeli vonattal. Együtt fognak tehát lemenni eléjük, én várom majd a vonatnál. Jaj de nehezen várom! Csak irja meg még édes a biztosat. Nem gondolkozom, nem gondolok most semmi kedvetlenitőre, semmi sötétre, most csak örülök, örülök a boldogságnak, örülök neked te édes jó, örülök, hogy látlak nemsokára te én drágám.  
  Nem is tudok mit írni, mindent akkorra tartogatok, mikor élőszóval mondhatom majd el – és akkor meg tudom nem fogok mindent elmondani. –  
 
Jenő
Holics Jenő
, hogy lematurázott;
sürgönyözte
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
holnap, kedden este jön haza.  
  De hogy magok úgy elszélednek?
Pista
Móricz István
is,
Dezső
Móricz Dezső
is,
Zsiga
Móricz Zsigmond
is. Ki marad otthon? Elég az, aki otthon marad
Törölt
« t »
még így is úgy-e? Legalább megpihen egykicsit az
édes anyja
Pallagi Erzsébet
. Jól esett a sok jó hírt olvasnom a gyerekekről.
Iduskát
Móricz Ida
csókolom.
Miklósnak
Móricz Miklós
gratulálok. – Hát
Juliska
Szilágyi Julianna
mért nem vitte a ? Vagy nem azokkal ment
Dezső
Móricz Dezső
? –  
  Igaz
Dezső
Dezső József
! Érti már kicsoda és minden az a
Dezső
Dezső József
? A Nemzeti
Dezsője
Dezső József
,
Szontagh Magda
Szontagh Magda
ideálja.  
  Ha ezt tudta volna
Dezső
Dezső József
! - Mielőtt
Ligeti Juliskát
Ligeti Júlia
vette el! Különben - ha ezt most olvasná
Magda
Szontagh Magda
rögtön átváltoznék a demokratikus hölgy a legaristokratikusabb dámává.  
  Az a kérdés egy kis hecc-féle volt, de azért komoly. Ők várják
Dezsőt
Dezső József
képen
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
mint azt nekem irták is már. –  
  Na, és maga utcai párokat küld! meg karikaturát, meg
Ráthonyit
Ráthonyi Ákos
! – Ez is jó vicc! Ez is hecc! – "Majd megirom neked, megjött-e
Dezső
Dezső József
ezzel váltam el
Magdától
Szontagh Magda
. – "Magam is kíváncsi vagyok rá" – mondtam én. Tudja ez a
Magda
Szontagh Magda
igen szeret és tud is uralkodni és jól
is
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
áll neki, ő arra termett, nagy asszonyságnak. Hozzá van szokva, hogy
Törölt
« körülötte »
felé forduljon minden kis virágszál abban a koszorúban, a melyikben ő az istennő, a nap. Tetszik neki többek között az nagyon, ha kiszerkesztik. És ő tényleg jó alak. – Kis kedves, szeszélyes, szellemes, művelt elkényeztetett uri lány. – Született: 1883. aug. nem tudom hányadikán. Ezt az anyakönyvből néztem ki, a hová az én idei gyerekeimet jegyeztem be. – Már nagyon mélyre, túl, – azaz indiskréten mélyre hatolok a
Sz. Magda
Szontagh Magda
életrajzában úgy-e, – de most már magának is érdekében áll róla ennyi adatot ismerni. – És ha még egy "fess, elegáns stb.
Dezsőt
Dezső József
" küld neki "utcai toilettben" – akkor tökéletesen befejezettnek nyilváníthatjuk majd a
Janka
Holics Janka
-
Magda
Szontagh Magda
ügyet, – mert nem szeretnék nagy urakhoz tolakodónak tünni fel. – Ha ő forszírozza az ismeretséget továbbra is, – mint eddig, – az nekem csak kellemes, mert olyan művelt, előkelő emberekkel lenni élvezet. Különben, – én nem vágyom
Csetnekre
Csetnek
többé; ha még olyan jó is volt ott.  
  Még egyet édes! – Holnapután 25-ik születésnapját ünnepeljük.
n
Jegyzet
Móricz
Móricz Zsigmond
"vállalt és hangsúlyozott születési dátuma, a június 29-e, kizárólag a családi emlékezetben őrződött meg, az iratokban és az anyakönyvekben nem. Hivatalosan az író a jelentésessé nem tehető július másodikán született, legalábbis minden papírjában ez vagy keresztelésének dátuma, július 5-e szerepel." Az idézet forrása és a születés napjával kapcsolatos mítoszteremtésről bővebben: Szilágyi Zsófia, Móricz Zsigmond, (Pozsony: Kalligram, 2013), 17–24.
Nem tudom úgy sem leírni azt, amit más szokott ilyen alkalommal írni, kivánni. – Én nem tudok kivánni semmit, úgy is teljesül minden vágyam, maga 2 napra rá itt lesz velem. Akkor megcsókolom, megsimogatom és elmondom, hogy szeretem – és megért ebből mindent. – Csak azt az egyet kérem az Istentől, hogy a következő Péter Pált ne így egymástól külön – ünnepeljük. Áldja meg az Isten édesem, mindennel, amitől a boldogsága függ. – Mire ide ér, tán kinyílnak a violák, – amiket elküldtem volna, – jobban csomagolva, mint vannak
 [?]
[unclear1]
, – születésnapi ajándékul. Egy kis kézimunka is van kezdve, de nem készíthettem el, apsolute nem jutottam hozzá. – De majd befejezem, jó lesz az iróasztalára; fényképráma. – Pá édes! 5 nap mulva viszontlátjuk egymást! Addig is csókolja irásba
Jankája
Holics Janka
Aláírás
 
 
Édes szüleinekKOHA_AUTH:313736 KOHA_AUTH:313747 , NagyanyjánakKOHA_AUTH:313743 kezét csókolom. KárolytKOHA_AUTH:313738 , SándortKOHA_AUTH:313739 és IdátKOHA_AUTH:128179 csókolom.
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
 
 

Útmutató:

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

 
image
image
image
image