Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  Édes
Zsigám
Móricz Zsigmond
!  
  Itt küldjük a küldendőket.
n
Jegyzet A levél tartalma alapján megállapítható, hogy ruhadarabok, illetve "urna-darabok" voltak a mellékelt csomagban.
Hogy élsz? Ha írnál egy litániát, szívesen elolvasnánk. Van é olyan lakásod mint
Debrecenben
Debrecen
. Megtudsz é élni a fizetésedből, mert mi keveset küldhetünk, hol kosztolsz, vagy hogy?
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
1900 őszén
Budapesten
Budapest
, szerény körülmények között, az V. kerület Nádor utca 15-ös szám alatt, a III. emelet 30-ban lakott. "[A] Nádor-utcai poloskamelegágyban a Schachner pékműhely fölött két évet töltöttem – írja a Nyugat 1922-es évfolyamában megjelent visszaemlékezésében –, minden hónapban felmondva s minden elsején visszamaradva, mert nem volt energiám, hogy megmozduljak s lakást változtassak". Móricz Zsigmond, "Jókai: Jegyzetek a belső fejlődés történetéhez", Nyugat 15 (1922): 2:1425–1435, 1430.
Móricz Virág
Móricz Virág
az Apám regényében   , az előbbi cikken kívül, hosszan idézi
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
neki küldött 1930-as levelét, melyben az
író
Móricz Zsigmond
részletesen beszámol a pesti egyetemi időszak körülményeiről: "egyetlen hónapom se volt, hogy a lakásbér a legkínosabb szenvedéseket ne okozta volna. Nem reggeliztem, kenyeret, szalonnát vacsoráztam, s ebédre harminckrajcáros ebéd. Egyetlen furcsa büszkeségem az volt, hogy nem volt adósságom". Idézi: Móricz Virág, Apám regénye, (Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1979), 31–32, 32.
Inget nem küldhetünk most, mert nincs egy csepp sem, a mi van is igen rongyos. Hát ha veszünk, majd küldünk.
n
Jegyzet A levél első bekezdését
Móricz Virág
Móricz Virág
idézi és kommentálja az Apám regényében   : Móricz Virág, Apám regénye, (Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1979), 31.
 
  Hogy tetszik
Mekka
Budapest
?  
  Én is szeretnék felzándokolni, ha lesz 15 pengőm felmegyek. Mit néztél meg? Jársz é színházba. Hát czirkuszba?
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
Móricz Virágnak
Móricz Virág
küldött 1930-as levelében úgy emlékszik vissza erre az időszakra, hogy pénztelensége folytán csaknem teljesen meg volt fosztva a korabeli
főváros
Budapest
által kínált kulturális programoktól: "nem mehettem színházba, bálba soha, kávéházba soha, csak az utca volt az enyém, meg a szobám, meg az egyetemi könyvtár olvasója" Idézi: Móricz Virág, Apám regénye, (Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1979), 31–32, 32.
Pallagi Gyulának
Pallagi Gyula
szóló postázatlan leveleiből viszont az derül ki, hogy lehetőségeihez képest igyekezett művelődni: több képzőművészeti kiállítást is látott, a képeket alaposan tanulmányozta. 1900. október 26-án azt írja, hogy már másodszor járt a Walter Crane-kiállításon az Iparművészeti Múzeumban. 1900. november 18-án arról ad hírt, hogy aznap az Akadémiai Képtár első termét nézte meg, és "kitanulta könyvnélkül".
 
  Különben gondolom az igazit, de nem mondom ki.  
  A pakolózásnál nem voltam a ládád mellett és mindent össze hánytak, s így szedtük össze
Édes anyámmal
Pallagi Erzsébet
.  
  Jóvolna-é ha kűldenének neked egy pár czipőt, vagy van neked.  
  Irna
Édes anyám
Pallagi Erzsébet
, de nagyon fáj a keze.  
  Szervusz  
  Csókolunk mindnyájan különösen sírig szerető testvéred  
 
Pista
Móricz István
Aláírás
 
  1900
Törölt
« Szept »
Okt. 6.  
  Itt küldök egy pár urna darabot, van itt zsák számra a hegyen, érdemes volna ásatást rendezni. Lehet találni őskori kőbaltát, ivóedényt. Hátha lelnénk valami arany valamit.
n
Jegyzet A Móricz család ekkor
Imregen
Vajdácska
lakott, a településen talált régészeti leletek a bronz és a római korból származhattak (i.e. 5000 és 3000 között).
 
  Csókol testvéred  
 
Pista
Móricz István
Aláírás
.  
 

Útmutató:

Utólag tett rájegyzés:

1900 okt 6
[kézváltás] Móricz Zsigmond

 
image
image