Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
 
header
  Az Ujság  
  Édes
Zsigám
Móricz Zsigmond
!  
  Azon gondolkozom, hol is kezdjem csak el ezt a levelet, annyi mondani valóm van.  
  Most ébredtem fel délutáni álmomból. Rekkenő hőség van. Nem tudom az utirajzomat nyélbe űtni.  
 
Édes anyám
Pallagi Erzsébet
jobban van, a föfájását mintha ketté vágták volna, elmult.  
 
András
András
valami tajték pipa affairet
n
Jegyzet Itt: ügy, esemény (francia).
emleget, de nem értem az űgyet. Nagyon tiszteli és jó egészséget kiván az otthoniaknak,
küldjnek
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
küldjenek
Berger
Berger
úrnak egy cselédet, mert még az anyjánál sem volt jobb dolga mint ott lesz.  
  A
Zsani
Szklenár Johanna Emília
néni ablaka elé olyan oriási házat építenek, hogy ember legyen a ki csak egy fát is lát
Törölt
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
»
onnan.
n
Jegyzet Lásd még
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
Holics Jankának
Holics Janka
küldött 1904. június 24-ei levelét. a vonatkozó jegyzettel.
Most már kilátás tekintetében külömb a mi ablakunk mert innen legalább látni a népliget
tetetét
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
tetejét
. A
Zsani
Szklenár Johanna Emília
néni betört ajtajának ablakán, inkább az ajtó betört ablakan két kisasszony kukucskált be, nem tudom jó szándékkal é? – talán a befőttes űvegeket szerették volna cseresznyével tele rakni mert a nálunk érkezett cseresznye
Törölt
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
»
egy szempillantás alatt megevődött.  
  Már tudniillik úgy esett a dolog, hogy a cseresznye szépen kirakódott egy tálba, s
édesanyám
Pallagi Erzsébet
nem volt itthon a gyerekek pedig itthon voltak, meg még a
Domahidy három gyerek
n
Jegyzet Domahidy Zsigmondné
Szilágyi Erzsébet
Domahidy Zsigmondné
gyermekei.
is és ők úgy neki áltak tisztitani a tálat, hogy mire
édesanyám
Pallagi Erzsébet
hazajött már csak a zöldje meg a feneke látszott de még az se maradt vóna meg ha
édesnagyanyam
Nyilas Katalin
ki nem jön a kis szobából és el nem űzi a legyeket az ő szokott tempójával. Most pedig félre tevődött a zöldje a sifonra, hogy lássa meg
Zsani
Szklenár Johanna Emília
néni mi sorsra jutott a cseresznye, de az olyan bosszantó erjedésnek indult volt magaban, hogy mire meg jött volna
Zsani
Szklenár Johanna Emília
néni már csak pálinkát, cseresznyóriumot talált volna helyette, hát én a még megmenthető ép szemeket pártfogásom alá vettem és és kiszedegettem a tálból, hogy megtudjam jó e még az íze, hát eredményűl azt a tapasztalatot tárom fel
Zsani
Szklenár Johanna Emília
néninek, hogy még izlelhető volt, de már nem jó befőttnek, hát te édes
Zsigám
Móricz Zsigmond
végy azonnal egy ferslóg
n
Jegyzet Láda (német).
cseresznyét és küldd el, hogy mi megfelelő helyre juttassuk.  
  Kérd meg
Zsani
Szklenár Johanna Emília
nénit, hogy ne haragudjon szegény ártatlan hét gyerekre, hogy a cseresznyét nem tudták megőrizni, mert még soha nem tapasztalhatták, hogy valaki ide hozott volna cseresznyét azért hogy az meg ne evödjék hanem félre tevődjék el.  
  Különben ne nyugtalankodjék
Zsani
Szklenár Johanna Emília
néni, mert a magját nem nyelték le és kenyeret is vágtak hozzá, hát nem lesz szegényeknek semmi baja.  
  Csak
Édesanyám
Pallagi Erzsébet
fájlalja, hogy
Zsani
Szklenár Johanna Emília
néni talán megharagszik érte, de én sokkal nemesebb szivünek ismerem
Zsani
Szklenár Johanna Emília
nénit, mintsem hogy ilyesmit komolyan venne.  
  És
Miklósnak
Móricz Miklós
teljesen igaza volt hogy a cseresznyét befőzni nem lehetett, mert
borzasztó képen
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
borzasztó képpen
elromlott
Pesten
Budapest
. Ennyit a cseresznye affairéról  
 
Juliska
Szilágyi Julianna
azt üzeni, hogy megczibálja a fűledet
Szász
Szász Károly
miatt,
Szász
Szász Károly
meg maga miatt ha egy hét alatt el nem küldöd azt az irást
n
Jegyzet
Móricz
Móricz Zsigmond
legifj.
Szász Károly
Szász Károly
felkérésére bibliográfiai adatokat gyűjtött a Magyar Tudományos Akadémiai Almanach c. kiadványa számára. Lásd a március 14-én kelt levél jegyzetét. A bibliográfia 1905-ben jelent meg név nélkül az Akadémiai Almanach "A tagok munkálatai" rovatában Szász Károly r[endes]. t[ag]. 1854–1904.   cím alatt. Lásd: [Móricz Zsigmond], "Szász Károly r[endes]. t[ag]. 1854–1904.", in Szily Kálmán, szerk., Magyar Tudományos Akadémiai Almanach polgári és csillagászati naptárral MCMV-re (Budapest: Magyar Tudományos Akadémia, 1905), 215–231.
neki,
Szilágyi
Szilágyi
is ilyesmiről beszélt, csak hogy nem a te hanem az én fűlem tárgyában a pukkanó jószág miatt.  
  Azután még valaki kérdezősködött rólad igen élénken, de nem tudom már hogy ki.
T.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
tiszetlt
Soóky
Soóky István
ur is áld és nagyon tisztel. Azt mondja, hogy ha jól átdolgozza a költeményeit, kiadjátok é, mert az eszme tökéletes. En a te utólagos
jóváha gyásod
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
jóváhagyásod
mellett azt mondtam neki, hogy ha "jól" átdolgozza, hát biztosan kiadjátok, de
Párishoz
Pariss Pál
n
Jegyzet
Móricz
Móricz Zsigmond
szerkesztőtársa Az Ujságnál.
nem mert elmenni, mert ő kenyér irigynek találja s csak tetőled remél valamit.  
  A havasi gyopár így préselődött le, tiszteletem szívből jövő kifejezése mellett légyszives
Janka
Holics Janka
nagysámnak átadni, s kérlek eszkuzálj ha nagyon nemszép, – (mer azt én se hiszem azért, hogy nagyon csúnya.) Édes
nagyanyám
Nyilas Katalin
mondott valamit, hogy menjek fel a szerkesztőségbe, de nem tudom miért, írd meg kérlek. Igaz, a gyopárt talán még jó volna, ha valami súlyos targygyal lepréselnéd, mert tudom az úton felberzenkedett.  
  Édes
nagyanyám
Nyilas Katalin
le ment
Idával
Móricz Ida
gyepet keresni. De már ez is egészségűgyi siker, hogy le tudott menni.  
  A czikked
n
Jegyzet Móricz Zsigmond, "A mese vakácziója", Az Ujság, 1904. július 3., 38.
nagy ovátióval fogadtatott
Ida
Móricz Ida
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
által.  
  Utánad küldjem é a lapot?  
  Még most sem jut eszembe ki keresett téget, pedig már fentebb is gondolkoztam rajta. Hahó!…igaz.
Édesapám
Móricz Bálint
igen jó kedvű. Most ment el itthonról. Megjegyzem vasárnap d. u esti 5 óra Egész nap itthon volt.
Kövér
Kövér
urja irt egy szerelmes levelet. Ma bent voltam a hivatalban délelött
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
.
Sipos
Sipos János
úr örült neki. A ruhát haza hoztam annak meg
Édesapám
Móricz Bálint
örült.  
  Az urak a „Ludas Matyi" czikkedet tárgyalták,
n
Jegyzet Móricz Zsigmond, "Ludas Matyi", Az Ujság, 1904. jun. 26., 19–20.
nem akarlak elhitetni
 [?]
[unclear1]
magadat, de jól beszéltek róla. Azt mondták, hogy valami furcsa népies, magyaros s nem mostani egyforma száraz stylusod van, szóval végig lehetett olvasni az értekezésedet, az pedig már maga eredmény a számvevőségnél.  
  De most már nem irok többet.Válaszod várom. Jó mulatást kivánunk mindannyian, mindenkinek.  
  Add át üdvözletem s kézcsókjaimat
Zsani
Szklenár Johanna Emília
néniéknek, te pedig fogadd hazai kézszorításomat.
Majthényi
Majthényi Miklós
úgy mondja: férfiúi bájmosolyomat  
 
Bpest
Budapest
1904 VII/3. csókol:
Pista
Móricz István
Aláírás
 
 

Útmutató:

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

 
image
image
image
image
image
image
image
image