Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  Édes
Zsigám
Móricz Zsigmond
!  
  Ne csudáld, hogy nem írt még eddig, – bár lett volna mit, – hiszen nem tudhattuk,
Szatmár
Szatmár vármegye
vármegyének melyik dallos falujába indítsuk levelünket.
n
Jegyzet
Móricz Miklós
Móricz Miklós
téved,
bátjya
Móricz Zsigmond
a levél küldésének idején még
Vashegyen
Vashegy
tartózkodik, lásd a június 9-én kelt levél jegyzetét.
 
  Pedig, – mondom, – van mit írni, bőven.  
  Hogy semmit el ne vétsek és senkit el ne hagyjak, a személyeket és dolgokat szoros chronologiai sorrendben szedem papirra és tollhegyre.  
  Első tehát
Édes nagy anyám
Nyilas Katalin
, a ki utóbbi időben mindig betegeskedik, gyenge, bár legutóbbi időben meg kicsinyég javult.
Laczi
Pallagi László
bátyámnak irt, hogy jöjjön és vigye el őtet innen jó levegőre, hegyre. Csak azt mondogatja: akkor volt legegészségesebb, a
Törölt
« l »
mikor a kutpadkán
 [?]
[unclear1]
volt, ott mennyit dolgozott, mennyit járta a hegyet.
Laczi
Pallagi László
bátyám irta is már, hogy beadta a féljegyért való kérvényt; jön, mihelyt jöhet. Igy hát alighanem elmegy tőlünk
Édes nagyanyám
Nyilas Katalin
. De bár használna legalább a levegőváltozás!  
  Második stáczió:
Édesapám
Móricz Bálint
Bodonyba
Bodony
ment, a hol az a nagy tüz volt. Vagy ennek még eleje is van? Hát igen.
Méreynek
Mérey
akadt embere, aki igérte, hogy ugyanazt a dolgot, ugyanugy, amit és ahogy
Édesapám
Móricz Bálint
heti 50
K-ért
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
koronáért
végzett, elvégzi heti 18
K-ért
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
koronáért
Mérey
Mérey
osztán nem fizetve meg a befektetett pénzből megigért részt sem, elbocsátotta
Édes apámat
Móricz Bálint
. Ki is elméne jóreménységgelt telten
Bodonyba
Bodony
. Hátha hátha mégis sikerülne valami vállalata. Na igen,
Károlyt
Móricz Károly
egyenesen pakoljuk a vonatra, s küldjük utánna. (Bár hisz ezt nem írják
épen
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
éppen
2 n-nel.) Ennyit róla; vagy még többet is? De várd el sorát annak is.  
  Azután:
Édes anyám
Pallagi Erzsébet
, hála Istennek elég jól van. Nem beteg, nem is gyenge
épen
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
éppen
, csak a… az az éjjeli vadászatok! Alig alszik. Nem tud mit csinálni velök! Nincs szer, nincs hatalom, a mi azokkal felérne.
n
Jegyzet A Móricz család 1904. május elején költözött a Márton utca 35. szám alá , ami "szörnyű poloskafészek volt".
Különben, – mondom, – jól van, járja a piaczot, főz, (ma például csirket almával, illetve almát csirkével, meg derelyét, lekvárost), busulgat, aggságoskodik, mi lesz, hogy lesz, hol van
édes apám
Móricz Bálint
, hol vagy te, mért nem ir egyik se. Hiába adott
Édes apámnak
Móricz Bálint
3 drb. levelező lapot, csak nem ir, (péntek este ment el.)  
  Igaz, ide vág (!) legjobban a cseresznye ügy! Itt is te vagy a hibás. Mért nem irtad elébb, hogy
Zsani
Szklenár Johanna Emília
néninek miattunk nem lesz cseresznéyje. De
Édes anyám
Pallagi Erzsébet
azt hitte, hogy az a valaki, akit íratott veled
Zsani
Szklenár Johanna Emília
néni, már régen befőzte, és régen őrizgeti a befőtt cseresznyét. Igy aztán ma kiment a piaczra, de nem lelt már jó, szép cseresznyét, azért még is vett, ugy hogy lesz egy pár üvegre való. Na elébb irtál volna, több is volna, szebb is volna.  
  (Az elküldött cseresznye
Törölt
« ére »
pedig igazán ugy járt, hogy megettük biz annak nagyobb részét
Domahidyak
Domahidy Zsigmondné
nélkül is, de az is igaz, hogy a megmaradt rész befőzhetetlenné romlott a levél megérkeztére.  
  Most
Törölt
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
»
következel te:  
  Hát elment – mondom –
Édes apám
Móricz Bálint
arra
Eger
Eger
mellé valahová, nem a nélkül azonban, hogy
Szászhoz
Szász Károly
is be ne nézett volna, kinek is említett téged és terveidet (egyebet), ki azt mondá, hogy küldjétek el az okmányokat, azt az állást meg tudja, körül belől meg tudja szerezni. Hát csak rajta. (Én ugyan nem tudom, micsoda állásról van szó. Mintha tanitónői állást hallottam volna.)
De siessetek az oklevéllel.
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
n
Jegyzet Vö. az 1904 június 10-én kelt levéllel: "(
Édes apám
Móricz Bálint
azon spekulált, hogy magát kinevezteti
itt
Budapest
tanítónőnek, s ö a mibe belefog meg tudja csinálni, de én a leghatározottabban tiltakoztam ellene.)"
 
  A pipát már veszik , a szép asszonyért rohanok,
n
Jegyzet Valószínűleg utalás
Móricz
Móricz Zsigmond
ismeretlen levelére.
csak révbe jussak evvel a levéllel, – azóta csak meglelték talán már, mert hogy aznap nem találták, pedig 2 óra hosszát vártam. –
Idának
Móricz Ida
íván, – pedig
Ida
Móricz Ida
akkor nem is irt, – ilyesmit emlegetett: "mint a kámfor," stb, különben üdvözöl. Akkor a leveleket és a küldeményt szerencsésen kezeihez juttatám, – beküldtem neki, magam elillanván.  
  Igy te.  
  No megérkeztünk
Pistához
Móricz István
: kire és kiről is azt monda ugyancsak
Szász
Szász Károly
, hogy nem lehet érte tenni semmit. A ki előtte van, mind hozzá hasonló módu szegény fiu, s azokat nem lehet átugrani.  
  Ő, – márminthogy
Pista
Móricz István
– ebbe belenyugodván éldegél tovább a maga módja szerint, (vasárnap különben délután is bent vol a hivatalba, hétfőn pénztárátadás lévén, vagy inkább: valván), egyedüli szórakozása: a két Szabó lánynyal fonja-fonogatja az önzetlen barátság erős kötelét.  
  Ez sik vidék volt (a
Pista
Móricz István
vidéke), olyan mint az
Alföld
Alföld
, egyhangu, most megérkeztünk az én vidékemre, az erdős-völgyes, válzozatos… stb  
 
Dezső
Móricz Dezső
(sok percz, mert sok az irni való… az m-betü beleszakadt tollam hegyibe, eszembe jutván, hogy hiszen
Dezső
Móricz Dezső
tegnapelőtt inditott egy 100 oldalas levelet oda - találomra –
Törölt
« illetve »
,
Törölt
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
»
de azért:
Vashegy
Vashegy
-re. Robogjunk hát tovább, ha erre már ismerős vagy.)  
  (A következő állomás messze lévén, van idő körül nézned magában az alkotmányban, a mely tova repit,: nem omnibusz, nem is villamos, de még nem is automobil, amit láthat az, valóságos
Törölt
« é »
Én-fajta, kormányozható repülőgép). Szóval: Én.  
  Voltam a minap
Lehrnél
Lehr Albert
. Most már nem igen tudok róla irni, akkor, hogy haza jöttem, bizony irtam volna, ha tudom, hol fogod el levelem. De az a levél elmaradt, igy hát csak annyit irok, hogy kölcsönösen megtetszettünk egymásnak. (Ennek felét
Dezsőtől
Móricz Dezső
tudom.) Megmutogatta a képeit, meg köszönte a látogatást, meghijt, hogy menjek el máskor
Törölt
« , »
is, bemutatott a
fiának
Dr. Lehr József
, a
feleségének
Kiss Emma
, – aki különben a mint rám nézett, azt mondja: egy uj Moricz.
Törölt
« , »
Igy. Se kérdő, se felkiáltójellel. Az olyan természetes dolog.
Lehrnél
Lehr Albert
így mutatott be:
M. M.
Móricz Miklós
VII. o-t végzett a Lónyai utczai gimnáziumban. (Te, ha mi olyan helyre megyünk, ahol már valamelyikőnk járt, csak így mutatkozzunkk be:
Miklós
Móricz Miklós
vagyok. Ez elég. Nem?)
Az igért chronologiai sorrend!
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
 
  Azóta már volt nála
Pista
Móricz István
is, a minister bátyám,
Ida
Móricz Ida
is,
Iduska
Móricz Ida
hugom. Csak az nem még  
  (Hogy bemutatkozom, azt kérdik:  
  – Maga a minister?  
  – Nem, – mondom, –
annál
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
lejjebb.  
  – Hát az ?  
  – Nem – mondom ujra,
azoknál meg
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
feljebb.  
  No igy ismert meg.)  
  Vakácziómnak eddig ez az egyetlen dombja, –
Törölt
« mert »
A többi - hegy. Sváb-, János-, Kakuk-, Szemlő-, stb. hegy, mind hegy, meg erdő, mert hogy
Budát
Buda
járom mostanábaʼ. Nyaralok szörnyen.  
  Pedig volt még egy domb. Hatását tekint
Törölt
« f »
v
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
e, csak futóhomokból ugyan, de azért domb volt, és ne legyünk hálátlanok.  
  Voltam a klinikán. Eredmény: napjábaʼ megiszom 1
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
2 pohár tejet, 1 doboz 91
kr.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
krajcár
által reczeptből porrá vált orvosság, meg nagy foku pihenés, – a mit jó, hogy ráfoghatok az orvosra, meg egy kicsit az is, hogy
Budát
Buda
, (nem a bolondj-át) járom.  
  Mert hogy sok tejet, levegőváltozást, pihenést és port rendelt az orvos.  
  Lám ni, észre se vetted, hogy megérkeztünk
Károly-Sándor
állomásához!  
 
Sándor
Móricz Sándor
– hogy hátrul kezdjem,
Sándor
Móricz Sándor
mondom tanul. Eredmény: 1 drb magyar nyelvtan, – mert hogy a magukét elvesztették, hát másikat kellett szerezni, Kölcsön kaptak egyet. Más eredmény még nincs.  
  No ők, szegények, megjárták a pénzkereséssel. Nem fizetett nekik
Mérey
Mérey
egy krajczárt sem. Fürdenek majdcsak naponta. A Duna fürdőben.
Édes anyám
Pallagi Erzsébet
, – nagy boldogságukra, – uszónadrágokat varrt nekik.  
 
Ida
Móricz Ida
. Volt
Lehrnél
Lehr Albert
, honnan setét este hatalmasvirágbokrétával megrakodva tért haza.
n
Jegyzet
Móricz
Móricz Zsigmond
1903-tól 1909-ig Az Ujság munkatársa volt. Forrás: Móricz Zsigmond, Levelei, szerk., jegyz. F. Csanak Dóra, 2 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1963), 1: 327.. Leginkább verses meséi jelennek meg és
Pariss Pál
Pariss Pál
mellett Nagyapóként levelezik a gyermekrovat olvasóival. "Bár ez kényszermegoldás, kissé száműzetés volt, hiszen Az Újság nevű orgánumnál eredetileg a tudományos és irodalmi társaságok üléseiről kellett volna tudósítania." Szilágyi Zsófia, Móricz Zsigmond (Pozsony: Kalligram, 2013), 118.
örvendezteti meg néha-napján egy-egy levéllel, különben főz, mosogat, – elébb ugyan terit is, – takarít, ir németül, játszik és köt, szindarabban angyal szerepet és párnabetétet.
Ez is sorrend!
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
Szóval telik az ideje, elég változatosan és mindenesetre igen jól.  
  Igaz.
Lehr
Lehr Albert
azt mondja, ugy 25. 28 tájáig ide irj neki Tudod te mit kell neki gyüjtened.  
  Na látod, ha az ablakon kinéztél volna, hát most nem kellene írnom
Csepel
Csepel-sziget
szigetének
Tököl
Tököl
váro
sában
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
hemzsegő
Fükő
Fükő János
-család nyaralásáról. Gyuszi kivételével, – ki még most is Kirtenbergben
 [?]
[unclear1]
van
ott hemzseg
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
– mindenki. Nagyon jó, hogy avval a lev. lappal
Törölt
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
»
megvigasztaltátok, illetve – ta
Janka
Holics Janka
k.a.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
kisasszony
Boriska
Fükő Boriska
szintén
k.a.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
kisasszony
-t, mert ma
Törölt
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: char.
»
bánatában megin agyonöldöste volna a – pattanásait. Már ez neki szokása.
n
Jegyzet Vö.
Különben nagyobbrészt ma mente
Törölt
« j »
k
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
el, és hétfőn jönnek vissza.  
  De
Ida
Móricz Ida
nagyon sürget, fejezzük be azt a (nekem) kellemes utazást, mert hogy még ő is akar beszélni. Azért hát most megülepedünk pompás léghajónkkal az üdvözletek, testvéri ölelések és csókok csendes (?) kikötőjében (ha már egyszer hajó,.), és én maradok továbbra is a te  
  szerető konduktorod
 [?]
[unclear1]
 
 
Miklós
Móricz Miklós
Aláírás
 
 
Bpest
Budapest
. 1904 VII 19  
 
Hopp! Ne küldjünk köncsféle10 kr-os krajcáros
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
füzeteket? Nem fogyott még el amit vittél?  
 

Útmutató:

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

 
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image