Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  Tekintetes  
 
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
 
  joghallgató urnak  
  V. Nádor u. 15. III. em. 30. ajtó.
Budapest
Budapest
 
  Az akad. igazgatósághoz intézett levele
n
Jegyzet
Móricz Zsigmondnak
Móricz Zsigmond
a Debreceni Református Kollégium akadémiai igazgatóságának küldött levelét nem ismerjük.
folytán tisztelettel értesitem, hogy az ön indexe, azon idő óta, mikor innen eltávozásakor azt magával vitte, ide soha vissza nem küldetett; ennélfogva azt nem is küldhetjük. –  
  Hogy hova küldte ön, nem tudom, az igazgatósághoz és hozzám nem. –
n
Jegyzet
Pallagi Gyula
Pallagi Gyula
1900. október 6-án
Szász Károlynak
Szász Károly
írt levelében úgy fogalmaz, hogy az index a debreceni dékáni hivatalban kallódott el (idézi: Móricz Miklós, Móricz Zsigmond indulása (Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1959), 270.).
Móricz Miklós
Móricz Miklós
szerint a pesti egyetemre való beiratkozás október 6-án megtörtént (tehát az index előkerülhetett), de információja forrását nem jelöli meg, és külön felhívja rá a figyelmet, hogy az egyetemi származási lapok között nem találták
bátyja
Móricz Zsigmond
beiratkozásának nyomát ( Móricz Miklós, Móricz Zsigmond indulása (Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1959), 479–480.).
 
  Teljes tisztelettel  
 
Debreczen
Debrecen
. 1900. okt. 6.  
 
Soós Lajos
Soós Lajos
Aláírás
n
Jegyzet
Soós Lajos
Soós Lajos
(1857?–1908) a Debreceni Református Kollégium főiskolai háznagya, református lelkész. Forrás: Soós Lajos gyászjelentése, Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtára.
 
  főisk. háznagy.  
 

Útmutató:

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

 
image
image