Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( ):

  Őnagysága
Holics Janka
Holics Janka
úrhölgynek  
 
Csetnek
Csetnek
 
 
Gömör m
Gömör vármegye
.  
 
Bp
Budapest
. 1904. jun. 3.  
  Édes drága jó
Jankám
Holics Janka
!  
  Engedje meg, hogy ha levelem néha elmarad, hogy egyáltalán nem tudok időt nyerni az irásra. Azt gondoltam, hogy talán részletes utirajz kitelik tőlem, de most látom, hogy még rövid lapocskákat is alig tudok kisütni.  
  Fél tizkor értem
Milotára
Milota
; a ház csendes volt és sötét. Már
Józsi
Sipos József
bácsiék lefeküdtek. A szomszédba kaláka bál volt s onnan véletlenül haza jött
Tera
Tera
, a szolgáló, aki rettentő sivalkodást csapott láttomra:  
  – Jaj
Zsiga
Móricz Zsigmond
urfi itt van!  
  Ő aztán bement hiradni, ilyenformán:  
  Mit akarsz? – ébrednek fel.  
  – Pszt! (sugja, mert hisz alvókhoz beszél) Ne tessék megijedni… (Erre persze kimegy az álom a szeméből mindenkinek, azt hitték a bálba esett valami szerencsétlenség.)  
  – Mi baj?  
  – Semmi, csak
Zsiga
Móricz Zsigmond
urfi van itt.  
  Persze lett kaczagás.  
 
Józsi
Sipos József
b. rögtön kijött, összecsókolóztunk, aztán a
felesége
Szeles Erzsébet
is felkelt s egész egy óráig fenn mulattunk, csevegvén sok mindenről, – persze Magáról is édes én menyasszonyom.  
  Tudja hogy mindenki összecsapja a kezét s nem győz eleget csodálkozni rajta, hogy már Husvét óta jegyben vagyunk és még Karácsonyig várni akarunk. Nem tudják megérteni hogy lehet ilyen rettentő hosszu terminus. Bizony én már szinte restellem bevallani, hogy igy áll a dolog. De aztán vegye is tudomásul édes, hogy Karácson az utolsó, a legutolsó nap, a mig elvárok egyedül.
Józsi
Sipos József
bácsi szeretne esketni, nem ő, hanem a
felesége
Szeles Erzsébet
jelentette ki, – kiméletesen.  
  Másnap hetfün menni akartam, de rábeszéltek, hogy ezen a héten maradjak ezen a vidéken. Vasárnap lesz a
jánki
Jánk
bál, ott lesz az egész megye, oda én is el kell hogy menjek. Szivesen is megyek, mert érdekes lesz. Hasznát is veszem majd ennek a bálnak. Sok érdekes dolgot lát ott az ember. Hétfüt
Milotán
Milota
töltöttem. Legnevezetesebb esemény volt, hogy fürödtünk a Tiszában, a mely roppant leapadt ebben az esőtlen időben. Át lehet gázolni sok helyen, ma meg is tettük, – majdnem, de a közepén meggondoltuk a dolgot, nem volt miért t.i. átmenni, s igy is felért az isten tudja hány Muránykával az a viz, a min átmentünk. Olyan nincs a Tisza, mint a Duna, de mikor kiönt, csónakon egy félóráig, néhol egy óráig is mehet mig átér.  
  Kedden átmentem
Csécsére
Tiszacsécse
, hol az atyafiak
Nyilas Kálmán
Nyilas Kálmán
, meg
felesége
Kozák Antónia
Nyilas Guszti
Nyilas Gusztáv
, meg a felesége
Kiss Lizi
Kiss Lizi
persze nagyon szivesen fogadtak.
Illyésék
Illyés Károly
is örültek a viszontlátásnak, a többi is, a kivel csak találkoztam. Itt az a becsület, hogy szeretnék agyonetetni az embert. Az igaz is hogy van kedve is ehhez az embernek. Délben tyuk volt becsinált lével, este remek szilvásétel s felséges turós galuska! Cz! Ezeket meg fogja tanulni Édes, – ez ám a jó! Még az ozsonnára előkerült száraz sódar is más izü itt, mint másutt. Enni, igazán, nem lehet másutt, csak
Csécsén
Tiszacsécse
.  
  Haj, Magáról bizony kérdezősködtek, de mennyit! Hanem hát ismersz engem lelkem, – én ugyan nem sokat pletykálkodtam, lehangolván a csöndességgel az érdeklődést. Estére a
milotai
Milota
papék
Sipos József
átjöttek az özvegy papnéékhoz, látogatóba. Velük én is visszajöttem
Milotára
Milota
. Egész este esőre állott az idő, de aztán még sem lett belőle veszedelem, vagy inkább haszon. Mert itt is ugy várják az esőt, mint az isten áldását.  
  Lám
Csécse
Tiszacsécse
még most is kedveltje az Istennek. Ebben az országos szárazságban olyan termés van, hogy a legöregebb emberek sem emlékeznek ilyen jóra. A repcze igy termett: visszajöttem
Milotán
Milota
, a hol most igen jónak tartják pedig a termést, hat holdnyi földön termett 16 köböl, vagy mázsa repcze. Ugyancsak hat köblös földön
Csécsén
Tiszacsécse
termett 63 mázsa. A repcze ára most 9
frt.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
forint
máskor 6-7
frt.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
forint
 
  A buza olyan volt, hogy
Nyilas Kálmánnak
Nyilas Kálmán
most két asztagja van olyan nagy, mint tavaly egy. Tavaly egy kereszt leffeljebb két vékát adott, most négy vékát ad, vagyis egy mázsát s gyönyörü minöségüt, tehát négyszer annyi termés, mint tavaly. S tavaly aratáskor a buza 6
frt.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
forint
50
kr
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
krajcár
, – legfeljebb 7
frt.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
forint
volt, most 8.50
frt.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
forint
– 9.50-ig van már.  
  Széna is volt első kaszálás, a kukoricza is elég szép, gyümölcs is van, dió temérdek. Szóval valami csodálatosan áldott esztendejük van a csécsieknek ebben a szük világban. S a többi falunk nincs ilyen jó dolga.  
  Látja, annyira érdekel engem az én
Csécsém
Tiszacsécse
, hogy szeretném ha maga
épen
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
éppen
ugy örülne a jó sorsának, mint én.  
  De nóta nem sok van. 15-öt kaptam tegnap, a többit már a régieket mondták. Holnap megyek
Kis
Kishódos
és
Nagy Hodosra
Nagyhódos
, pénteken onnan
Tisza Berekre
Tiszaberek
, szombaton
Gacsályba
Gacsály
, vasárnap
Jánkra
Jánk
, a hol a bál lesz.
Nagy Hodosra
Nagyhódos
ide messze van, 5-6 óra szekéren, oda
Gábor
Gábor
visz el, a ki roppant meghatódva fogadta a pipát.  
  Onnan majd irok mihelyt lehet, ugye édes, én édes jó szivem, nem haragszik, hogy ha várnia kell egy-két napig. Mindig, mindig rád gondolok édes angyalom. Nagy, nagyon szeretném ha irnál. Vasárnap
Jánkon
Jánk
leszek, a czim ez: –
M. Zs.
Móricz Zsigmond
hirlapiro,
Jánk
Jánk
éde! A papnál leszek, a czim ez: –
M. Zs
Móricz Zsigmond
hirlapiró,
Jánk
Jánk
(/
Szatmár
Szatmár vármegye
megyében)
Ev. ref.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
Evangélikus református
lelkész ur leveleivel.
n
Jegyzet
Móricz
Móricz Zsigmond
nem kapta meg a levelet, a posta visszaküldte a címzetthez
– Mit csinálsz szivem? Mit dolgozol, mit varrsz? Min gondolkozol? Irj. Most már biztosan alszol, egyetlenem! Hajh, nem alkalmatlankodik most ott a te imádó, s téged számtalanszor csókoló  
 
Zsigád
Móricz Zsigmond
 
 

Útmutató:

A levél eredetijét nem ismerjük, csak
Móricz Virág
Móricz Virág
gépírásos másolatát. A leírás szerint képeslap, de terjedelméből arra következtethetünk, hogy levél. A keltezés nem helyes:
Móricz
Móricz Zsigmond
1904 július 3. és 24 között
Vashegyen
Vashegy
tartózkodott és július 24-én indult
szatmár megyei
Szatmár vármegye
népdalgyűjtő útjára (lásd a jegyzetét). Jelen levél szerint július 24-én, vasárnap este érkezett
Milotára
Milota
és egy hétig maradt, részt vett a július 31-én tartott
jánki
Jánk
mulatságon. "Mulatságok", Szamos, 1904. aug. 11., 4.. A levél szövege alapján 1904. július 27, szerdán keletkezett.