Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
 
Vashegy
Vashegy
, 1904. aug. 14.  
  Édes
Zsigám
Móricz Zsigmond
!  
  Ma 3 hete, hogy elment,
n
Jegyzet
Móricz
Móricz Zsigmond
1904. július 3. és 24 között
Vashegyen
Vashegy
tartózkodik
Holics Janka
Holics Janka
és családja körében. Július 24-től augusztus 20-ig
Szatmár
Szatmár vármegye
megyében járt a Kisfaludy Társaság megbízásából, népdalokat gyűjtött; lásd még az 1904. június 9-én írott levél jegyzetét.
és milyen nagyon hosszú volt ez az idő. Bezzeg repült magának, ugy-e édes? – De hála Istennek, holnap ilyenkor közel lesz már
Pesthez
Budapest
. Olyan rosszúl esett nekem ez a maga szörnyű kéjutazása. Csakhogy ennyire vagyunk már. Bár hozhatná most ide az 530 nótát! Ha most jönne az a 3 hét, ami már olyan nagyon régen mult el! – Annál az időnél boldogabb én többé nem leszek soha! Csak akkor lennék az, ha még most, e nyáron még egyszer együtt lehetnénk, de csakis itthon. Ha esetleg felmennék tán
Pestre
Budapest
vagy 1-2 hétre, nem is nagyon örülnék neki. De ne is beszéljünk róla. – Elrontanám a kedvét, még most is, mikor pedig már régen nem mukkantam. Az első moccanásom is kedvetlenítő ugy-e?  
  Hát mit írjak? Azzal dicsekedjem el, hogy mi azóta nagyon vigan és itthon eddig nyugodtan, jókedvűen éltünk? Hogy azóta sok visittet
n
Jegyzet látogatást
tettem s nálunk is gyakran voltak? Irtam tán
Jánkra
Jánk
(megkapta?)
n
Jegyzet A levelet
Móricz
Móricz Zsigmond
nem kapta meg, visszakerült
Holics Jankához
Holics Janka
.
hogy aznap, mikor maga elment akkor jöttek a
gondnokék
Eisele Gusztáv
, a gondnok magának jött a visittét visszaadni.
Csókné
Csók Györgyné
volt a minap délután és annyit beszélt, hogy volt mit hallgatni, de kellemes asszony, és szép, hát nem esik terhére az ember lányának őt hallgatni.  
  A mult vasárnap a
gondnokéknál
Eisele Gusztáv
zsiványoztunk, ma meg a kuglizóba megyünk; összebeszéltünk tegnap mi (!) asszonyok. A minap fürödni voltunk lent a völgyben s míg mi fürödtünk azalatt az emberek,
Halász
Halász
,
Mánczos
Mánczos József
és
Zoli
Mánczos Zoltán
tüzet raktak (majd felgyujtották az erdőt) és feredőzés után szalonnát sütöttünk.  
  Holnap, hétfőn a
murányi
Murány (vár)
várba megyünk. Nekem egy csepp kedvem sincs ugyan, de nagyon hivnak, hát tán megyek, majd megjön ott a kedvem.  
  A minap
Sz. Magda
Szontagh Magda
küldött egy lapot s rajta csókokat a
murányi
Murány (vár)
várból. Úgy-e szép tőle?  
  Csak egy szomorú hírt írhatok. T. i.
Lajos
Szerényi Lajos
bácsi a mult csütörtökön olyan rosszúl lett, hogy azt hittük vége lesz. A végrendeletét is megírta. Ott voltunk, reggel egy ember jött értünk már 1/4 9-kor
Bisztrón
Ratkósebes
voltunk. Hála Istennek jobban lett, megszünt a fuldoklása; azóta nem tudunk róluk semmit. Akkor is nagy betegen hagytuk ott. Minden órában meghalni készült. Még a multkor (tán 2 hete) mondta
Mamának
Szklenár Teréz
, hogy
Margitkát
Szerényi Margit
a jövő szeptembertől hozzánk adja
Pestre
Budapest
. Jó is volna úgy-e? De jövő szeptemberig még az Isten tudja csak mi lesz velünk. Maga is vigyázzon magára édes lelkem, hisz úgy-e szeret? Jaj csakhogy
Szatmáron
Szatmár vármegye
túl estünk már! Különben ma még ugyancsak szatmári. – Ugyan melyik szép asszonynál csapja a szelet?  
 
Jenő
Holics Jenő
azt írja, hogy jól érzi magát. A katonásdiról, irja, van még időnk beszélni. – Az lenne neki a legjobb, ha azt lerázná az idén.  
  Itt hosszú pauza, közbe vendéget
is
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
kaptunk, én meg haza
is
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
jöttem, most este folytatom. Lefujtuk az én örömömre a
murányi
Murány (vár)
kirándulást, pedig
Mánczoséknál
Mánczos József
már a kalács is megsült. (Meg is ettük már.) A jövő hétre van tervezve, de most már én semmi szin alatt nem megyek. (Éjszakai a vendégünk, itt hál; minden percben hazajöhetnek . Egy régi
likéri
Likér
ismerősünk
n
Jegyzet A Móricz-levelezésből ismerünk egy likéri árvaház-igazgatót,
Rőder Alfrédot
Rőder Alfréd
, aki azonban csak 1912-ben tűnik fel: levélben kér segítséget a már sikeres írónak számító
Móricztól
Móricz Zsigmond
.
Holics Jankával
Holics Janka
való ismeretségét azonban nem említi, így valószínűleg az 1904-es vashegyi vendég és az 1912-ben leveler író személy nem ugyanaz.
.) Nagyon sietek ezzel a levéllel, azért ki is hagyom az írnivaló egy részét biztosan.  
  Hát nem szemtelen Az Ujság. Mai napig nem közli a meséjét, pedig hogy vártam!
n
Jegyzet
Móricznak
Móricz Zsigmond
az Ujságban több állatmeséje is megjelent, például Móricz Zsigmond, "Disznó, kutya, macska, egér", Az Ujság, 1904. ápr. 24., 114. sz. 38.
 
  Hát maga édes, hogy van? Nagyon kimerült? Édesem, édesem, hogy elfáradt. Jaj, de szeretném megcirógatni, egy kicsit kényeztetni, becézgetni, lerázni róla
Szatmár
Szatmár vármegye
porát. Hogy fogadták oda haza?
Miklós
Móricz Miklós
küldött nekem egy lapot
n
Jegyzet A levelet nem ismerjük.
. Hogy van
édes nagy anyja
Nyilas Katalin
? Hát
Édes apja
Móricz Bálint
, meddig lesz oda?
Pista
Móricz István
készül katonának? (Jaj, mit csinál most az én édesem. Készül talán, pakkol? Vasárnap este 14 9.)  
  Én azóta dolgoztam. Megsúgom, hogy a staffierungon, vagy hogy kiderüljön az arca, a melyik ezen a szón elborult, a kelengyén. Kedden fogok egy ágykészlethez fogni. Jaj de jó lesz mikor már el is felejtem, hogy készült. –  
  Igaz, hogy el ne felejtsem. Bocsásson meg kedves édes, hogy a legelső levélben mindjárt komissióval terhelem, mikor magának annyi dolga lesz most. De hallgasson meg édes.
Boriskát
Fükő Boriska
mindjárt a legelső napon, mikor maga elment nagyon megkértem, hogy küldjön nekem egy finom kis himző ollót. És olyan nagyon szükséges, annyira kértem, hogy rögtön küldje és most, a napokban jutott eszébe megkérdezni, hogy milyen árú legyen körül-belül. Most már nem alkalmatlankodom többé neki ezzel, ha már eddig vártam, megvárom a míg maga küld. Úgy-e megteszi édes, de minél előbb, ha lehet rögtön. Ha nem volna olyan szükséges, nem zaklatnám magokat vele. Azt maga is megtudja venni, valami vaskereskedésbe. Finom, vékony, éles és
főkép
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
főképp
hegyes
kis olló legyen, a mivel a legfinomabb vászon szálat is ki tudjam vágni, úgy, hogy a mellette levő szálat el ne nyirjam. De be ne csapassa magát. Legfeljebb 60
kr.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
krajcár
az ára. Irja meg, mennyi, én majd bélyegalakban küldöm meg magának édes, jó? Tudja, egy kicsit geniroz ez, de nem tudok máshoz fordulni. Ha
Zs
Szklenár Johanna Emília
. néniék ott is lennének, ők nem tudnák nekem megvenni.
Zsani
Szklenár Johanna Emília
néni
Marcinál
Hrencsik Márton ifj.
van. Irja meg, mikor ér haza,
nagymama
Szklenár Jozefin
ott van-e már?
Annával
Tomasovszky Anna
, ha teheti, beszéljen telefonon.  
  Tegnap is, ma is kaptam
Majthényinétól
Szombatfalvy Klára
lapot, kéri tőlem többek közt a
Boriska
Fükő Boriska
cimét. Irok neki tán. – Nem is tudom, mit kérdezzek magától. Úgy-e már nagyon elszokott tőlem? Lassacskán elszoknánk szépecskén egymástól (!?) – Haj, az idő sokat elintéz. –  
  Megkapta-e a levelemet,
n
Jegyzet
Móricz
Móricz Zsigmond
nem kapta meg a levelet, a posta visszaküldte a címzetthez
amit
Jánkra
Jánk
küldtem. Nem szeretném, ha más kapta volna meg.  
 
Ilon
Gallo Ilona
itt nevet a konyhában. Sorra bosszant mindenkit. Czigányul beszél és képzelje, mivel jön be
Mina
Szklenár Vilhelmina
néni a multkor: Halljátok-e mit mond
Ilona
Gallo Ilona
? Hogy innen a cigányokhoz fog menni egy hónapra nevelésbe. – Hát erre kitört a nevetés, mert ez csakugyan féktelen, eredeti, szilaj, pajkos ötlet. Mikor kedve kerekedik
Mina
Szklenár Vilhelmina
nénit vérig bosszantani elkezdi, hogy "Sokere more…" stb. és úgy nevet, hogy "szinte reng belé az ablak."  
  Ha kérdi tőle
apa
Holics Zsigmond
, hogy milyen vallású és nemzetiségű, – rákiáltja, hogy: cigány. (Olvastam Scherbuliernek
 [?]
[unclear1]
ilyen alakját. Emlékszik rá?)  
  A multkor beszélik itt az ebédnél, hogy veszekedtek itt a cigányok –
Mina
Szklenár Vilhelmina
néni később: "No de ha a cigányok veszekedtek – és te nem voltál jelen! Látod! Hogy lehet az, te kimaradtál! –"  
  Hát így viccelnek itt tovább, csak én vagyok szótalan hallgató. A multkor azt mondta
Mina
Szklenár Vilhelmina
néni, hogy tán nem tetszik nekem az ő témájuk, hogy én mindig magam vagyok kint a sötétben.  
  Igazán nem tudok többet írni, az ollóért nem haragszik, hogy terhelem? Ha nagyon alkalmatlan, ne küldje, veszek itt valahol, ha hozzá tudnék jutni. Igaz! Édesem, menjen el
Szászhoz
Szász Károly
, tudjon meg valami biztosat, lehet-e csak körül-belül is számítani arra – Hogy itthon is tudjuk magunkat mihez tartani.
n
Jegyzet
Móricz Miklós
Móricz Miklós
ír egy tanári állásról, melyet
édesapja
Móricz Bálint
intéz
Holics Jankának
Holics Janka
Szász Károlynál
Szász Károly
. Az 1904 június 10-én kelt levélben ez szerepel: "(
Édes apám
Móricz Bálint
azon spekulált, hogy magát kinevezteti
itt
Budapest
tanítónőnek, s ö a mibe belefog meg tudja csinálni, de én a leghatározottabban tiltakoztam ellene.)"
Úgy-e, sok baja van velem, de hát, hiába, aki nyűgöt vesz a nyakára, az hordja is azt.  
  Úgy-e
Szatmárba
Szatmár vármegye
hiába vitte Ludas Matyit
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
az 1904. július 3-án kelt levélben írja: "Az Uránia számára is volna egy nagyon érdekes és fontos dolgom, Ludas Matyi aesthetikai elemzése. A szeptemberi vagy októberi számba ajánlja, tehát ekkor még nincs készen, talán ennek a vázlatát viszi magával
Szatmárba
Szatmár vármegye
. Az elemzés csak a következő évben jelenik meg: Móricz Zsigmond, "Lúdas Matyi", Uránia 6 (1905): 126–135.. Ebben a témában már az előző évben is megjelent
Móricztól
Móricz Zsigmond
egy cikk Az Ujságban Móricz Zsigmond, "Ludas Matyi", Az Ujság, 1904. jun. 26., 19–20.
? Hanem az 530 nótát nagyon sokallom, szinte nem tudom elhinni, hogy ne ismétlődjenek egy párszor ugyanazok. Ugy-e ír nekem most hosszú levelet? Mindenről írjon. Míg maga nem ír, még pedig sokat, addig én nem irok egy betűt sem.  
  Most pedig még csak azt a sok lapot köszönöm magának, amit
onnét
Szatmár vármegye
küldött. Szépek azok a hortobágyoi lapok.
n
Jegyzet , ,
165 lapom
n
Jegyzet Az első ismert képeslap
Móricztól
Móricz Zsigmond
Holics Jankának
Holics Janka
1902. március 11-én íródott. Jelen levél keletkezésének idejéig nyolcvan képeslapot ismerünk, ide számítva a
Móricz
Móricz Zsigmond
testvéreivel közösen küldött lapokat is: ,
van magától már. Mióta elment, 27-et küldött
n
Jegyzet
Holics Janka
Holics Janka
Móricz
Móricz Zsigmond
való távozását érti, vagyis 1904. július 24-ét. Az említett huszonhét képeslapból tizenötöt ismerünk, lásd az 1904. június 9-én kelt levél jegyzetét.
Törölt
« már »
. Ne költsön rá annyit. Pá édes! Úgy sietek, hogy kritikán aluli ez a levél, de azért el tudja olvasni? Én butulok és hülyülök és kedvetlenedem napról-napra. Ha annyit gondol rám és annyi szerelemmel mint én magára, akkor meg vagyok elégedve. Csók
Jankája
Holics Janka
Aláírás
.  
 
Most kezdem AranytKOHA_AUTH:96679 élvezettel olvasni és – szeretni. ZsigaKOHA_AUTH:120256 ! „Az esküdött hűség örök!” Örök, örök, örök szerelemmel szeret
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
n
Jegyzet Idézet
Arany János
Arany János
Katalin   c. művéből. Lásd: Arany János, "Katalin: Költői beszély", in Arany János Összes művei, kiad. (I–VI) Voinovich Géza, szerk. (VII–XVI) Keresztury Dezső, (XVII–) Korompay H. János (Budapest: Akadémiai–Universitas, 1951–), 3:103–132, 114.
Jankád
Holics Janka
Aláírás
 
 

Útmutató:

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

 
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image