Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Boríték ( ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  Őnagysága  
 
Holics Janka
Holics Janka
 
  urhölgynek  
  u. p.
Vashegy
Vashegy
Nagyrőcze
Nagyrőce
 
 
Gömör m.
Gömör vármegye
 
 
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  aug 20.
Bpest
Budapest
. 1904. aug 22.  
 
Édesem
Holics Janka
Móricz
Móricz Zsigmond
!  
 
  Kedves öcsém
Pista
Móricz István
lepett meg e lappal.
  Hazafelé jővén egy pápista pappal,
  Mutatni akarta, hogy micsoda hős ő,
  Papirt vett és jelzé, hogy szó vagyon nőről.
  A papocska irult, de
Pesta
Móricz István
is pirult
Törölt
« , »
:
  Hogy láttam, elötte rózsa levél virult…
  A szolidabb szinüt kiválasztám tőle,
  (Ugye sületlenül fecsegek előre.)
 
 
 
Pista
Móricz István
öcsém fent járt, ősi
Buda
Buda (vár)
várban,
  S izzadott mint fagylalt e kánikulában.
  Ámde levén máma névnapja
Istvánnak
Móricz István
,
  Ment fel udvarolni a drusza diváinak.
  S lám most jut eszembe
hogy
Gyorsírás
névnapja vagyon,
  – Megtépem a fülét hát rugdalóz nagyon.
  Mert ő nem pápista hanem kálomista
  (Nem)
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
Kánikulás
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
István: Karácsonyi
Pista
Móricz István
.
 
 
  Szünet vala közben és sok minden esett,
  E miatt vártam volt mostan egy keveset.
  – E miatt lám vártam vagy két napot édes,
  Ugye egyetlenem, nem vagy érte mérges.
  Rajzoltam a játszi Bárány fellegeket,
  Vártam a te édes válaszleveledet.
  De jaj tán az olló jókedved elnyirta.
n
Jegyzet
  Hogy azóta nem jött egy szelet papirka.
 
 
  Imé mellékelvén egy ujságot küldök,
 
Zsiga
Móricz Zsigmond
bácsit édes ismertd ki belülök;…
  Óh édes szép emlék,óh isteni reggel,
  Mikor Muzsám megszállt gondolatsereggel.
  Ültem a kertasztal nagy kényelmü padján,
  S édes Muzsám diktált kinézvén ablakján.
  Emlékem ugy rajzik gondolva e perczet,
  Boldog vagyok s büszke, mint egy tündér herczeg.
 
 
  Eleje.
  Mikor látlak ujra, egyetlen virágom!
  Vagyok árván élő kis madár az ágon.
  Anyai fészkéből a ki már elvágyva,
  Nem tud még szert tenni uj boldog tanyára.
  Amott már ugy nézik, mint a ki menendő.
  Itt még nem kezdődik a boldog jövendő!
  Szegény kis madárka néz leveles ágat,
  S ottan - ábrándozik, dalolok utánad.
 
 
  Életem virága, üdvösségem üdve,
  Vágyaimnak vágya, óh szivemnek szíve.
  Én puszta szántóföld, kietlen és gazos,
  Boldogság vetését ki dusan termi most.
  Szived vetette be szerelem magvával,
  Szemed tüze növelt, mint nap sugarával,
  Ajkad csókja volt az eső,
s gazdag
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
áldás,
  Te arasd le édes - itt nem arat már más!
 
 
  Hát te én gyönyörüm, óh én csodált szépem,
  Hogy élsz és hogy mulatsz, ugye vigan s szépen.
  Mit dolgozol gyöngyöm, óh boldog e munka
  Derüt és örömet ez hoz a házunkba.
  S hányszor hozzá fogsz, s huzol tübe czérnát,
  A hány öltést öltesz, – annyit érzek én rád.
  Mert nem csak gondolat, hanem szivdobbanás,
  Nincsen szó jelezni, – nem lehet erre más.
 
 
  Dolgozom most én
is
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
bohó fura mesét,
  Szerelmes hogy leli fel az ő szerelmét.
  Három szívpár sorsa hogy fonódik, sorba,
  Kötöm valamennyit egy szines bokorba.
  Az első pár naiv, oly gyermeteg, édes, –
  Kellemes lesz náluk a mi nevetséges.
  A másik pár sorsa már magasabb stilü,
  És a harmadiké, – még meg nem ért szív ügy.
 
 
  Elrepül az óra, eltelik a hónap,
  Eljön már Karácsony boldogság hozának.
  S megyek édes érted! Megyek érted! Érted?
  Óh ne öltsd fel többet a halasztás vértet.
  Mért kell ilyen erős árát adni annak,
  Hogy én téged lelkem, hogy bírni akarlak.
  Nincs odáig nékem éjjelem és napom
  Mig én feleségem,
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
a mig meg
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
nem
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
kapom.
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
 
 
  Hol lelünk majd tanyát e rém rengetegben,
  A hol észrevétlen megfészkel
Törölt
« j »
ünk ketten.
  Óh akármék ágon elfér egy kis fészek,
  Óh csak ott legyünk már – elégedett lészek.
  Ugye te is az lész, áldott szivü szentem,
  Ugye nem kell egyéb, csak mi legzünk ketten.
  Nem
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
vágyunk mint mások
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
sok hiu örömbe,
  Én a te öledbe, te az én ölembe…
  Vége.
 
 
  De ha ez nem elég, nem baj kedves szivem!
  Mindent előhordok, csak rendelkezz vélem.
  Az égnek csillagit a kötödbe rakom,
  Világ millióit könyvbe kötve adom,
  Szem nem látta kincset özönnel teremtek,
  Mindent a mi tetszk szájnak, fülnek, szemnek,
  És nem csak elmondom, hanem le is irom,
  Olyan élethíven, – nem lesz szükség birnom.
 
 
  (Jaj de rettenetes, izetlenedek már,
  Szerencse a papír legutolján van már.
  Ugye édes, – mert ha még sokáig kéne,
  Nagyon fakó vón
márjaz
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
már az
tréfának széne
  És im befejezem ez rigmusos irást.
  Kedvem vón kezdeni bünömbánó sirást,
  Hogy ily tartalmatlan csere-csara szókkal,
  Untattalak édes, – hej, – lehetne csak csókkal!
 
  rajz  
  ennyiszer! Nem tudom kimondani hányszor egy emberéleten át mindennap százszor csókol a te sirig szerető, hűséges szerelmes
Zsigád
Móricz Zsigmond
Aláírás
! –  
  1904.
Bp
Budapest
. aug 22  
  Édes
Jankám
Holics Janka
!  
  Ugye megkapta a kis ollót s odát nem ir róla, mert nem jó. De hiába,
nem
Gyorsírás
tehetek róla. Ha nem jó, küldje vissza s kicserélem.  
  Sok apróság van a mit meg akartam irni. Pl hogy csakugyan számonkér
édes anyám
Pallagi Erzsébet
sok
min
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
dent tölem, a mi nincs. Egy uj inget, egy csomó zsebkendőt, harisnyát, tudom is én még mit.–
Szatmárban
Szatmár vármegye
a vászonruhában jártam, nem lett lyukas, még szagos
 [?]
[unclear1]
se nagyon. Pénz még 30 korona kellett. Jöttem, mentem 100
kor.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
korona
. A nóta ugyan 555. De ha fele megmarad, elég lesz. –  
  Ha valamit tud velem végeztetni, csak minden körülirás nélkül rendelje el s én rögtön teljesitem.  
  A kelengyére nézve egy konok kérésem van, – az hogy Karácsonyra legyen kész. Minél tovább annál jobban látom, hogy nem lehet tovább várnom. Látja most is reggel 6 óra óta magánál vagyok s most fél tiz. Mi lesz igy belölünk, ha olyan messze van maga éde, – s a Bárányfelhökhöz közelebb jutni, mint magához!  
  A
jánki
Jánk
levél bizony elveszett.
n
Jegyzet
Móricz
Móricz Zsigmond
1904. július 31-én
Jánkon
Jánk
tartózkodott, a július 27-én kelt levelében írja, hogy ide vár levelet
Holics Jankától
Holics Janka
. A levelet
Móricz
Móricz Zsigmond
nem kapta meg, visszakerült
Holics Jankához
Holics Janka
.
Pista
Móricz István
is irt ugyanakkor, ugyanoda, de a
pap
pap
épen
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
éppen
báli zavarban s hangulatban volt s elhagyta. Különben pedig szó sem volt arról, hogy magának is lett volna ott levele. Egy levélről beszéltek csak, a melyiknek a hátára rá volt irva hogy feladó
Móricz István
Móricz István
.  
 
Édes apám
Móricz Bálint
Parád
Parád
mellett dolgozik a azért van ott
Miklós
Móricz Miklós
. Már jönnek haza.
Édes apám
Móricz Bálint
alighanem beteg.
Édes anyám
Pallagi Erzsébet
is gyenge, mint sokszor.
Pista
Móricz István
is betege – katonaságnak!  
  Ugye sok apró kellemetlenségröl adok számot ezen a kis lapon. Hiába, az élet olyan hogy – busulunk és kaczagunk.  
  Tegnap s tegnapelött itt volt
Anna
Tomasovszky Anna
a
nagymamánál
Szklenár Jozefin
.
Pista
Móricz István
Istókéknál
Istók József
n
Jegyzet
Istók József
Istók József
, a Szklenár-család ismerőse. Forrás: Móricz Virág, Anyám regénye (Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1988), 204.. Az 1905-ös év folyamán
Móricz Bálint
Móricz Bálint
építette a házukat Az 1905. január 22-én kelt levél alapján feltételezhetjük, hogy bankban dolgozott, talán a Magyar Földhitelintézet Központi Osztályának egyik osztályfőnöke "Magyar Földhitelintézet", Nagy Magyar Compass 62, 1. rész, (1914/15): 138.
volt velük. Jól telt az idejük. Én itt tanyázom a
Lehr
Lehr Albert
házában,
n
Jegyzet Mint az 1904. július 16-án kelt levél is tanusítja, a Móricz-fiúk mindennapos vendég voltak
Lehr Albert
Lehr Albert
házában. A
Lehr
Lehr Albert
család távollétében
Móricz
Móricz Zsigmond
a házukban lakott.
itt csend van és jó levegö, lehet-ne dolgozni.  
  És most csókollak számtanaszor édes egyetlen drága jó
Jankám
Holics Janka
 
  a te sirig szerető, epedő  
 
Zsigád
Móricz Zsigmond
Aláírás
.  
 

Útmutató:

Móricz
Móricz Zsigmond
1904. augusztus 20-án kezdte írni a levelet, 22-én folytatta és a kék levelezőlap végére érve sima levélpapíron fejezte be.
 
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image