Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  Édes, drága
Zsigám
Móricz Zsigmond
!  
  Mielőtt a tárgyra térnék, nem haragszik meg ugy-e, ha leirom amit az elébb bent
Pali
Holics Pál
beszélt, még most is könnyezik a szemem a nevetéstől. Maga még mosolyogni sem fog rajta, mert én nem tudom azt az ő gestusaival és hanglejtésével produkálni és nem tudom hozzá azt a jóizű nagy kacagást bemutatni a mivel
Pali
Holics Pál
az előadást kisérte.  
  T. i. mi ülünk bent mindnyájan nagy komolyan,
este van, 9 óra
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
csak
Ilona
Gallo Ilona
bökött ki néha egy nevetést. Csak beszalad
Pali
Holics Pál
, majd ledűl a kacagástól. – Jaj, jaj már elszaladtam, hogy nevethessek, mert itt nem mertem. – Juj,
Janka
Holics Janka
, ha te azt hallottad volna, megpukkadtál volna. – Megjegyzem, hogy ma itt nagy zápor és vihar volt, villámlott, dörgött, a mitől
Pali
Holics Pál
roppantul fél. Azon törte a fejét dél
után
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
t. i., mikot esett, hogy hogy kéne egy villámhárítót szerezni, de nem értette jól, hogy mire való az és velem magyaráztatta (!) meg magának. Szóval jó ideig beszélgettünk a villámról és
Pali
Holics Pál
egészen tudós lett e téren és még több respektusa lett a villám
Törölt
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
»
előtt. Mikor már így megtelt a tudománynyal, akkor került össze most este egy parasztféle
emberrel
Kozsár
, aki magyarázatokat tartott neki (meg a bakternek) a villámról. És beszélt nekik félelmes eseteket, amelyeket
Pali
Holics Pál
úgy hallgatott, hogy majd megfult nevettében, pedig nem mert nevetni, mert az előadó rossz néven vette és meg is jegyezte, hogy, úgy látszik
Rozsnyón
Rozsnyó
igen sokat nevetnek. De már a legutolsó elbeszéléstől fel kellett szaladnia, hogy kinevethesse magát. Leirom magának szórul-szóra, kár, hogy nem tudom hűségesen illusztrálni is a
Pali
Holics Pál
előadási modorában.  
  Hát tudod, beszélte az a
Kozsár
Kozsár
, – hogy a villámról volt szó – hogy egyszer, mikor nekik a kapitány magyarázott
épen
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
éppen
, borzasztóan villámlott. Ott álltunk mindnyájan és hallgattuk,
beszéli KozsárLOK:00679
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
egyszer csak beszaladt az ablakon egy nagy villám és
épen
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
éppen
a kapitány előtt (és levette a kalapját t. i.
Kozsár
Kozsár
) megállott és így libegett ni! – így lebegett, ni! – (mutatta, hogy.) Nohát én akkor (mondja
Pali
Holics Pál
ezalatt folyton kacag
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
) elkezdtem kacagni, nem birtam megállni. Majd megpukkadtam, és megint csak mutatta, hogy "így libegett ni!" –
Kozsár
Kozsár
folytatja: Akkor a kapitány kivette a zsenkendőjét és kihajolt az ablakon. – A villám
Törölt
« utána »
körül futotta a szobát és utána: – Eltünt! –  
 
Pali
Holics Pál
: Hát én csak ennyit birtam mondani: (és ez a legjobb, ezen nevettem én.) Nohisz az a kapitány kitett a villámmal! Kidobta az ablakon a zsebkendőjében. – (Neki beszél valaki ilyeneket, aki telitve van tudománynyal – és még csak nevetnie sem szabad, meg kell komolyan hallgatni)  
  Meg tudod
Janka
Holics Janka
, megszólalt itt a kuvik, hogy: kuvik! kvik! Ráböki
Kozsár
Kozsár
, hogy: Ahá, meffogta mán a kutya a nyúlat! – Hát akkor is pukkadoztam. Stb. – Azért nem világosította fel. –  
  Jaj, a multkor este is jó volt.
Apa
Holics Zsigmond
az ágyban volt,
Pali
Holics Pál
elmerült valami könyvbe én meg dolgoztam. Más nem volt a szobában; – nagy csend.  
 
Apa
Holics Zsigmond
:
Pali
Holics Pál
, nyisd ki az ablakot! Megfúlok!
Pali
Holics Pál
nem mozdul, nem is hallja, olvas.  
 
Apa
Holics Zsigmond
:
Pali
Holics Pál
! nyisd ki az ablakot!  
 
Pali
Holics Pál
: (Indul) – ki van!  
  Az ajtót is! –  
  Az is! – Hát még mit? a falat ne dűtsem ki? És olvas tovább. – Megjegyzem, ez nem gorombán vagy indulattal, hanem flegmával ment. – Elég ebből édes? Sok is?  
  Annyi írnivalóm van, hogy nem tudom, hol kezdjem és nem tudok rendet csinálni a koponyámban. A felét elhagyom.  
  Hát az olló. Csókolom érte, édes, jó? Csak az árát nem irta meg, pedig ezt nem fogadom el magától édesem mert – "nem vagyok babonás, nem is tudok stb. – "mégis, mi jut most eszembe"
n
Jegyzet Talán idézet egy ismeretlen levélből.
stb. Szóval ollót nem veszek magától ajándékba.  
  És magácska úgy látom, nagyon el van foglalva, mert különben már írt volna. Lelkem, ezután kevés levéllel kell megelégednie, mert nekem igen sok a dolgom és igazán, olyan fáradt vagyok este, hogy 11 órakor nem bírok levélhez fogni. De maga irjon! Hisz a sok irka-firka – pardon! – között egy levélke már ide oda! Ha maga nem ír, én még sokkal kevesebbet fogok.  
  Lám, Nenyuljhozzám  
n
Jegyzet Utalás
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
verses meséjére. Móricz Zsigmond, "Nenyúlhozzám", Az Ujság, 1904. aug. 20., 38–39.
már napvilágot látott! Szemtelenség, hogy az ember háta mögött milyenek az emberek. Mit csinál most, mit dolgozik? Irja meg édes okvetlenűl ki az a "Homok."  
  Képzelje! Visszakaptam a levelemet amit
Jánkra
Jánk
küldtem; ha valakinek a kezébe került volna! Na de nem hiába világhírű a magyar postaintézmény! – Örülök neki, hogy itthon van!  
 
Édes nagy anyjok
Nyilas Katalin
hogy van?
Laczi
Pallagi László
bácsi, milyen eredményt ért? Maga miket remél? Mit csinál?
Lajos
Szerényi Lajos
bácsi, hál Istennek egyelőre tul van minden veszélyen, fel van már, nem is fekszik.  
 
Jenő
Holics Jenő
nem ír semmit megint.
Nagymamától
Szklenár Jozefin
ma kaptunk levelet, mondja meg, hogy irunk neki tán holnap. Jól vagyunk, csak nagyon el vagyunk foglalva.
Ilona
Gallo Ilona
itt van. Hogy
Zsani
Szklenár Johanna Emília
néni
Marcinál
Hrencsik Márton ifj.
volt, azt
Törék Miklóstól
Törék Miklós
tudjuk.
Szabóék
Szabóék
elmentek
szombatba
Rimaszombat
, azóta az asszonyt már halottaiból élesztették fel egyszer.  
  Az
Ágnes
Ágnes néni
néni
törulközöjét
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
törölközőjét
köszönöm, csak tegye el, el kell a háztartásba. – Csak sok volna már!  
  Tudja-e, hogy már félig-meddig karácsonyról
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
és
Holics Janka
Holics Janka
esküvőjére 1905. január 5-én került sor.
beszél
mama
Szklenár Teréz
is. Nagyon rajta leszünk, ha
Pali
Holics Pál
elmegy, már én következem aztán.  
  Elárulok egy titkot: október vége felé készülünk
mamával
Szklenár Teréz
Pestre
Budapest
vagy 1-2 hétre, még nem biztos, de nagyon valószinű. Jaj, de jó lenne, úgy-e jó?  
 
Lehrnél
Lehr Albert
lakik már?
n
Jegyzet A
Lehr
Lehr Albert
család távollétében
Móricz
Móricz Zsigmond
a házukban lakott.
Jó ott? A
Dezső
Móricz Dezső
levelét megkaptam, mondja meg neki, hogy nagyon boldoggá tesz, ha gyakrabban ír olyan levelet. Ha volna időm több és kedvem hozzá, válaszolnék neki, de így – nem lehet. Irja
nagymama
Szklenár Jozefin
, hogy a Móricz fiúk nem hagyják szomorkodni, kivált
Pista
Móricz István
nagymester. – Hát csak biztassa őket édes, hogy minél kevesebbet hagyják szomorkodni szegényt. Nincs rá oka, ne busuljon, minek szerez maga magának aggodalmakat. Csak nézzenek be hozzá, édes.  
  Tegnap igazán magas élvezetben volt részünk. A kuglizóban voltunk az egész
Vashegy
Vashegy
a
mérnökék
Eisele Gusztáv
és
Törékék
Törék László
kivételével (
Margit
Törék Margit
nincs itt) Kitűnően telt el a mulatság és én hallatlan szerencsével ütöttem a bábukat!!!…  
  Azután pedig
Bender Ottó
Bender Ottó
,
n
Jegyzet Születési idejét nem ismerjük pontosan, csak az évet: 1876. Felesége Kuliffay Stefánia. Elhunyt 1940 júliusában, forrás: Feltehetően a
selmecbányai
Selmecbánya
Evangélikus főgimnázium tanulója volt. A Selmecbányai Ágost. Hitv. Ev. Kér. Lyceum Értesitője az 1890–1891. tanévről, közzéteszi Breznyik János igazgató-tanár, (Selmecbánya: Joerges Ágost özv. és fiánál, 1891), 38.
a
gondnokné
Bender Margit
fivére, aki zenemüvész, szabad óraiban nevelő évek óta az
Odescalky
Odeschalky herceg
n
Jegyzet Leggyakrabban Odeschalkyként szerepel a nyilvántartásokban, Illak vagy
Újlak
Újlak
hercegi családja. Forrás: Magyar országnak, ’s a’ hozzá kapcsolt tartományok mostani állapotja statistikai és geographiai tekintetben, kiad. Fényes Elek, 6 köt. (Pest: Trattner-Károlyi tulajdona, Uri utcza 612. szám, 1839), 5: 59.
vagy hogy írják herceg fiuknál, hát ez muzsikált nekünk vagy 3/4 óra hosszat. Gyönyörű, gyönyörű volt, még én ennél szebbet nem hallottam. Csupa népdalt huzott, bizonyosan azért, mert a publikumából egyéb műértést nem nézett ki. Pedig mondják, hogy klasszikusok
k
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
a
Törölt
« t »
l
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
i művészebb. Különben igen finom, jellemes modorú fiatal ember. -  
  Holnap mennek
Murányba
Murány (vár)
,
MánczosékKOHA_AUTH:313733
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
én már nem megyek, ha dróttal huznak se.  
  Igaz! Mik azok a Bárányfelhők   ? És hogy érzi magát édes? Jutnak-e még eszébe néha a
vashegyi
Vashegy
napok és esték. Most is azaz akkor is oly csendes, méla éjszaka volt, akkor is oly tisztán ragyogott le a hold, mint most azaz most homályos, de olyan nagy, olyan telt, mint akkor… mikor még ketten járkáltunk a kertben boldogan, nagyon boldogan. – Azóta alig voltam a kertben. De nem irok erről a témáról, mert rögvest szentimentális leszek, pedig ezt maga nem tűrheti! Hej! sokat fog még maga tűrni, amit most nem tűrhet, csak a nyakán legyen a kereszt! –  
  És gyüjtsön édes, – mert októberben még tán fészek után is szaglálódzunk. – Ej, no, még bele is pirultam! pedig, nincs rá okom, ugy-e?  
  Hát a nótákkal mit csinál?
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
a szatmári gyűjtését éveken át bővítette, rendezte. Feltehetően 1906-ra tehető levelében – melynek két fogalmazványát is ismerjük – segítséget kér
Kont Ignáctól
Kont Ignác
, a Sorbonne egyetemi tanárától, a francia népköltészet tanulmányozásához, hogy összehasonlító vizsgálatokat végezhessen. Ebben a levelében úgy fogalmaz, hogy a népköltési gyűjtemény már jövőre megjelenik a Kisfaludy Társaság gondozásában. 1907. március 20-án azt írja
Beöthy Zsoltnak
Beöthy Zsolt
, hogy őszre elkészül a kötet szerkesztésével és jegyzetekkel való ellátásával. Hasonlóan ír 1908. június 3-án
Vargha Gyulának
Vargha Gyula
. A kötet végül kéziratban maradt, s csak 1991-ben jelent meg a gyűjtés egy része
Katona Imre
Katona Imre
és
Voigt Vilmos
Voigt Vilmos
gondozásában ( Móricz Zsigmond, Szatmári gyűjtés, szerk., Katona Imre, 2 köt. Magyar Népköltési Gyűjtemény XVII–XVIII (Budapest: Magyar Néprajzi Társaság–Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Kutatóintézete, 1991).). Amint a kötet előszava fogalmaz, a teljes anyag közzététele indokolt volna mind
Móricz
Móricz Zsigmond
életművének kutatása, mind a folklorisztika szempontjából. Lásd erről: Hamar Péter, Ködösítés nélkül, (Budapest: Kairosz Kiadó, 2008), 55–76.; Szilágyi Zsófia, Móricz Zsigmond (Pozsony: Kalligram, 2013), 105–118.
A hét tárcza készül?
n
Jegyzet Vö.
Olyan kíváncsi vagyok és nem is tudom, mit kérdezzek.  
 
Boriskánál
Fükő Boriska
volt? mit beszélt? Mondja meg neki, hogy várom a levelét.
Pityó
Móricz István
küldött azóta egy lapot az Anna-bálról.  
  Irja, hogy "gyönyörű" kis csacsikám, ha látná, milyen rút vagyok, úgy lesültem, mint egy cigány. Most kiábrándulna, ha ugyan nem önhittség tőlem az ellenkezőjét képzelni. –  
  És hogy örül annak a jövőnek! Szivvel is örül, vagy csak szóval? – Ki tudja még mit rejt a jövő! –  
  Igaz, lelkem.
Mama
Szklenár Teréz
nagyon akarja, hogy eljegyzési lapot csináltasson. Azoknak a messziben lakó rokonoknak és ismerősöknek kéne elküldeni, akikkel úgy sem tudatjuk levélben és mégis tartozunk ezzel. És én is igazat adok
mamának
Szklenár Teréz
ebben, hát csináltasson édes, nem sokat, de nekem mégis szükségem van vagy 30-ra. A mostani dátumot nyomassa rá. Elköldöm a
Törölt
« névlajts »
cimlastromot, ahova expediálja majd. De ezzel ne késsen, édes. – Küldjön csukott levélben nekünk is egy mutatót. Majd pl. a
pozsonyi
Pozsony
ig. nőnek
Wollmann Elma
irni is fogok egyidejűleg, csak tudjam, mikor küldi maga. Remélem, nincs ez ellen semmi ellenvetése. Ne csináljon vele semmi luxust, de minél előbb, mert így is elég későn van. A dátumba legfeljebb hónapot tétessen, augusztust. Azoknak, akik úgyis tudják, hogy… azoknak nem küldünk.  
 
Édes apja
Móricz Bálint
mikor jön?
Ida
Móricz Ida
mit csinál? Hát
édes anyja
Pallagi Erzsébet
nem gyengélkedik? Csókolom őt. Emleget-e néha, mert én ugyancsak veregetem a könyököm.
n
Jegyzet A babona szerint ha valaki beüti a könyökét, az anyósa emlegeti Harsányi Gréte, "Én nem vagyok babonás", Uj Idők, 1939. okt. 1., 455. Vö. "Ha valaki beüti a könyökét, akkor kedves vendég jön." Szendrey Zsigmond, "Babonák Szatmár megyéből", Ethnographia 38, 1. sz., (1927): 210.
Nagymama
Szklenár Jozefin
sokat van maguknál??? Alkalmatlan??? Jaj mit is irjak még? Tudom, hogy kihagyok valamit, de nem írok már. Most már csak ábrándozni tudnék, de maga ezt nem szenvedheti, hát majd csak az ágyban "ébren álmodom". Szokott-e maga nekem jó éjszakát kivánni a kis gyűrű közvetítésével? Mit szóltak a gyűrűhöz, no irja meg! Mosolyoghatok?  
  Igaz! Hát a kérvénynyel mi lesz? Semmi kilátás? Pedig higyje meg, nagyon jó volna, hisz nem kéne soká, csak egy pár évig legalább. –  
  És maga édesem, ne éjszakázzon és ne tegye magát tönkre, hisz csak meg leszünk. Mit ér nekem aztán minden, ha maga kimerül. Az erőszakosság mindig erőszakos bosszút áll később. No, ne tegye magát beteggé édes drága mindenem. –  
  Irjon, irjon, irjon, irjon! Mit csinálnak? mit csinál? mit tervez? Stb. stb. mindenről, mindenkiről mindent. Pá édes egyetlenem, csókolja a maga nagyon szerető  
 
Jankája
Holics Janka
Aláírás
 
 
Vashegy
Vashegy
, 1904. aug. 22. éjfél.  
  A mult hónapban egy
Balzac
Balzac, Honoré de
cikk
n
Jegyzet A Balzac és a nők   c. mű. "Balzac és a nők", Az Ujság, 1904. júl. 28., 17.. Név nélkül jelent meg.
ugyanaz
Törölt
« az »
volt, amit maga beszélt egyszer nekem. Szinte azt hittem, maga küldte be.  
 

Útmutató:

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

 
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image