Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Boríték ( ):


Facsimile Image Placeholder
  Nagyságos  
 
Holics Janka
Holics Janka
 
  urleánynak  
 
u. p.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
utolsó posta
Nagyrőcze
Nagyrőce
Vashegy
Vashegy
 
 
Gömör m.
Gömör vármegye
 
 
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
 
Bpest
Budapest
. 1904. aug 29.  
  Édes egyetlen
Jankám
Holics Janka
!  
 
  Várok, várok,
  Levelet várok.
  De hiába, hasztalan, éjjelem és nappalam,
  Eltelik csak elszalad, az irásom csak marad.
  Spekulálok ma, ma, ma
  Hogyha más nem a
mama
Szklenár Teréz
  Irat nékem te veled levelet:
  Hogy szerelmes kis
Zsigádat
Móricz Zsigmond
ne feledd –
  Bánod is te édesem,
  Hogy gyötrödöm rémesen,
  Jujujujj
  Jajajajj
  Majd meghalok
  Majmajmaj!
  Nem irsz levélt ez a baj.
  Mióta egy ősz inte:
  Fiam legyél őszinte.
  Ha kivánod: őszinte
  Legyen hozzád Ő szinte!
  Az ótátul az vagyok
  Lelkem mint gyémánt ragyog,
  Átlátszóan, s vakitón
  Nem az utczán csak itthón.
  Ezért mostan bevallom,
  Bevallni nem átallom.
  Nem átallom
Törölt
« , »
bevallani
  Ha akarod meghallani, –
  Akarod-é drága Jóm,?
  S nem mosolyogsz ez untatón
  Ez untató fecsegőn,
  Kinek
Zsiga
Móricz Zsigmond
neve lőn:
  Azért csere-csarálok,
  Hátha akkor találok
  Édes nálad ott: Bűnbocsánatot.
Mert egy hétig nem irtam – A dologról nem birtam.
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
  Édes Egyem, ne haragudj én rám,
  Soha, soha,
  Ha
a
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
sorsom
Törölt
« , »
a mely ily bajt mért rám, –
  Oly mostoha:
  Irót, költöt, irka-firka gyártót,
  Én belőlem ilyen mestert gyártott:
  Hisz tudod,
  Jól tudod:
  A csizmadiának rongyos a csizmája,
  A kertésznek gyomos az ő háza tája,
  A kovácsnak nincsen patkó a csizmáján,
  A doktornak
pedig
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
baj lakozik máján,
  A szegény irónak,
  Rongyos firkálónak
  Soha sincs ideje sirni hogy ha fáj ám!
  Soha nincs ideje hosszan gyönyörködni
  A babája báján…
  Mostan jön ime s lásd
  A leghidegebb,
  A legridegebb
  Üzlettudositást.
  Mult héten hej kelt számos tárcza,
  S egy elbeszélés lapja sok.
  A Bárányfelhök lapja százra,
  S igy végig! megszaporodott.
  De mindegész nagy s szép regényben,
  Egy lapocskát nem irtam szépen, –
  Egy sorocskád is többet ér:
  "Karácsonkor megyünk papér!"
n
Jegyzet Utalás az 1904. augusztus 22-én kelt levélre és közelgő esküvőjükre, melyre 1905. január 5-én került sor. Móricz Virág, Apám regénye, (Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1979), 85.
  A gárda, a gárda!
  Villámsebesen tör az ellenen át
  A gárda, a gárda
  Elhoz, de nem enged ott lenni tovább.
 
 
  Suhog a szél
  A lomb között,
  Nagy ut van
Pest
Budapest
  S
Vashegy
Vashegy
között!
  S egy pillanat
  Alatt százszor,
  Meg járom én
  Meg én másszor.
 
 
  S lám most perczek,
  Órák tünnek,
  S nincs utazni
  Kedve szümnek.
 
 
  S lám most édes
  Ott maradtam,
  Ott a szívem
  Mikor jövök
  Hova onnan?
  Látlak!
  Neveden kiáltlak!
  Szived
  Megdobban-é, megérzed-é hived?
  Csitt-csatt
  Csattog olló kis kezedben,
  Zirr-zörr,
  Zörög a gép, hej sebesen.
  Tralla!
  Ajkadon vig nóta csendül.
  Haj, haj…
  Itt van szived mindenestül!!!
  És ott vagyok, átölellek forrón,
  Megérzed-e ajkam csókját óh Jóm!
  Öntudatlan, akaratlan türöd,
  Vagy tán érzel mondhatatlan büvöt,
  És egy perczre szemlehunyva érzed,
  Azt a nagy szép a mit abb a perczben
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
  Az én szivem itten ugy megérzett!?
  Csókollak százszor, ezerszer, milliószor,
Zsigászor
Móricz Zsigmond
Aláírás
 
 
Bpest
Budapest
. 1904. aug 29.  
  Édes
Jankám
Holics Janka
!  
  Ha már telefirkáltam ezt a szép kék papirt, hadd menjen utjára, bár biztosan értelmetlen elsősorban s iz nélküli főleg.  
  Igaz! (most a legteljesebb összevisszaságban fogok összeirkálni minden ördögöt) ugye jár még magának Az Ujság? Ugy vettem ki a leveléből. Azért nem küldtem el a mult vasárnapi számot se, a mostanit se. Ugy tetszik, hogy maga tökéletesen értesülve van a lap tartalma felől.
n
Jegyzet
Móricz
Móricz Zsigmond
talán A kis egér   c. verses meséjére gondol Móricz Zsigmond, "A kis egér", Az Ujság, 1904. aug. 28., 38.
 
  Egy papagály az őslakó itt a
Lehr
Lehr Albert
tornáczán
n
Jegyzet A
Lehr
Lehr Albert
család távollétében
Móricz
Móricz Zsigmond
a házukban lakott.
s ez most folyton lármázik.  
  - Lóra! Lórika! Loreika! Frötty, Junó
 [?]
[unclear1]
, s pár ismeretlen szó az összes szókincse – Egy csomó fura hang, a kis kanári szomszédjától eltanult pár fütty. Kaczagás s pár ösi papagály népdal a tudománya. Most azt mondta  
  – Frau! – ez aligha ösi sz
Törölt
« á »
ava.  
  Most ugy kaczag, hogy ha legelább is mosolyogni volna kedvem, megpukkadnék a kaczagástól.  
  A kis kanári egyebet se tesz, csak esz.  
  Szemtelen Lóra! Ma
édesanyám
Pallagi Erzsébet
egész délelőtt leste, szól-e. Dehogy is szóllott egy árva szót mig itt volt. Most hogy a gyerekek elmentek, hát itt zsinyeg a fülembe.  
  Külömben nagy dolgozótársam. Nélküle tán nem is tudnék meglenni itt egyedül. Szeretem a csöndet a magánosságot, de nem az öserdö embertelen vadságot, hanem az olyan egyedüllétet ha a közelben van valaki, a kit szeretek.  
  Igaz! ugye tartunk majd papagályt? Nagyon kedves kis csacsogó igazán gyönyörüség vele lenni. Kivált igy, mint én most. S mindössze 150
frt
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
forint
az ára ennek a kis okos bolondságnak.  
 
Sándor
Móricz Sándor
holnap javítózik.  
  Ma és tegnap vártuk haza
Miklóst
Móricz Miklós
, de nem jött meg.
Édesapám
Móricz Bálint
most
Gyöngyösön
Gyöngyös
dolgozik. Nem sokat tudunk szegénynek az életéről most.  
  A tárczám hogy "Angol leány magyar legény   "
n
Jegyzet Móricz Zsigmond, "Magyar legény angol leány", Temesvári Hírlap. 1904. júl. 7., 1–2.
megjelent
fiumei
Fiume
és
amerikai
Amerika
meg vidéki lapokban is, a Magyar Szóból vették át – tárczaként
névvel
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
.  
  Most hallottam a
Magyarkrónál
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
Magyar Krónikánál
, mikor fent voltam. De nem tudtak egy példányt sem adni belölök. –  
  A
Mszónál
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
Magyar Szónál
pedig azért voltam, mert – a miröl már anyit példálóztam, a mult héten irtam egy elbeszélést, a témát a helyzetet
szatmárban
Szatmár vármegye
találtam, olyan féle mint a
Vashegyen
Vashegy
befejezett pap háromága.
n
Jegyzet
Móricz
Móricz Zsigmond
ismeretlen műve.
Talán jó is, érdekes is. Tárgyánál fogva is a
Mszóba
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
Magyar Szóba
való, a közönségnek is az a része élvezi legjobban, azért odaszántam. De azt nem tudom fog-e érte fizetni. Hanem nagy szükségem van rá, hogy egy ilyen nagyobb dolgom is napvilágot lásson
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
. El is fogadták s rögtön közlik, mihelyt a mostani regény lejár.  
  De sajnos, ez még tán egy hónapig is eltart náluk s akkor az én Bárányfelhöm   csak októberben jön. Eltart tán egy hónapig is náluk, mert keveset közölnek ök egyszerre. Majd önálló kötetben is kiadatom valahol.  
  Irtam egy csomó tárczát is. Tán jó némelyik. Egy igen jó: A szerelem iskolája.
n
Jegyzet
Móricz
Móricz Zsigmond
1907 után írt tárcáiról lásd: Szilágyi Zsófia, Móricz Zsigmond (Pozsony: Kalligram, 2013), 128.
 
  Jegyességi névjegyeket még nem csináltattam. Még pedig két okból I. Nem akarom, hogy olyan vadidegen neve légyen a maga jegyesének lelkem s ezért várni akarok októberig, mikor Az Ujságban s a Magyar Szóban jön majd egy-egy "pompás" hosszu czikkem. E
Törölt
« b »
zen
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
ben fogom majd közzététetni a Himen
 [?]
[unclear1]
hirt, a mi ha eddig nem késett, ezután se késsék addig, – s arra a napra küldöm szét a lapokat. Addig maga is megküldi a névsort ugye szivem?  
  Hogy menyire megörültem a maga hirének: a karácsonynak, azt talán nem is kell színezni. Ugy, ugy édes. Dolgozom én is, gyüjtök is, (ha lesz mit.)  
  Elsején beiratkozom a Baptista
 [?]
[unclear1]
iskolába és németül fogok tanulni. Ez muszály, mert így nem boldogulok a lapnál.
n
Jegyzet
Móricz
Móricz Zsigmond
fontosnak tartotta a német nyelv ismeretét, lásd a ide vonatkozó jegyzetét.
 
  És én nem tudok kevés levéllel megelégedni. De éjfélkor irott levélre meg nem vágyom!  
  Nem csak nem vágyom, hanem rimánkodik magának, hogy nappal irjon! Nappal. Reggel 8-tól esti 8-ig való idöben. És ne maradjon fenn 11-óráig. Nagyon sok az. Én is a maga tanácsa szerint élek mostanában. Este 12-felé már alszom s reggel 6-kor dologhoz fogok. Ugye nagy rend
 [?]
[unclear1]
! De csak a héten lehet még, akkor haza jön a
Lehrek
Lehr Albert
egy része és én kiszorulok a palotából. Addig igyekszem használni at időt. Azután pedig kénytelen leszek lakás után nézni.  
  Igaz.
Nagymama
Szklenár Jozefin
a mult hét végén mondta, hogy maga a tanfelügyelötöl levelet kapott s ö azt
Vashegyre
Vashegy
továbbitotta. Mi volt a levélben? Azóta megjobban várom, hogy maga ir-e? Nem kell elmennem a
tfelügy-höz
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
tanfelügyelőhöz
?  
  És én egészséges vagyok. Mindnyájan azok vagyunk.
Édes anyám
Pallagi Erzsébet
változó egészségü. Mikor alkalom van – sokat beszélünk rólad. Ma én rólam is szó eshetett
Vashegyen
Vashegy
, még pedig ugyan éles szó, mert kétszer ugy odacsaptam a könyököm valamihez,
n
Jegyzet A babona szerint ha valaki beüti a könyökét, az anyósa emlegeti. Harsányi Gréte, "Én nem vagyok babonás", Uj Idők, 1939. okt. 1., 455. Vö. "Ha valaki beüti a könyökét, akkor kedves vendég jön." Szendrey Zsigmond, "Babonák Szatmár megyéből", Ethnographia 38, 1. sz., (1927): 210.
– a mi nálam szokatlan, – hogy csakugy csattant.  
  És édes, mit jelent ez? "Szivvel is örül vagy csak szóval?"
n
Jegyzet A levelet, melyből az idézet származik, nem ismerjük.
 
 
Boriskánál
Fükő Borbála
még most se voltam;  
  A nótákhoz – maga kellenék Édes  
  És egyébekhez is kellenék, – ahhoz a százezer millió csókhoz, a mit most rögtön szeretnék végre hajtani. És kellenél te, te, te – én hozzám már. –
Zsigádhoz
Móricz Zsigmond
Aláírás
, a sirig szeretőhöz.  
 

Útmutató:

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

 
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image