Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( ):

  Őnagysága
Holics Janka
Holics Janka
urleánynak  
 
Vashegy
Vashegy
 
 
u. p.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
utolsó posta
Nagyrőcze
Nagyrőce
 
 
Gömör m
Gömör vármegye
.  
  Édes jó
Jankám
Holics Janka
!  
  Olvastam a
nagymamának
Szklenár Jozefin
irott levelét, – bár magának az a rendes parancsa, hogy kiki csak a maga levelét olvassa. És igy hirt vettem a kérvény sorsáról.
n
Jegyzet A többi levélből , sem derül ki, pontosan milyen kérvényről van szó.
Lássa ilyen az a bizonyos "kiábrándulás"
Szászból
Szász Károly
már rég kiábrándulhattam volna. Ez a nagyságos ur igazán vigjátékba illő alak. Nagy pátrónusom, örököltem a jóakaratát, – s az egész familia ugy néz rá, hogy: Ő megtesz, ő betesz! És ő (a hogy maga irja ezt a szót édes) "apszolute" nem tett még soha egyikünkért sem, de semmit. De egyáltalán semmit azon kivül, hogy engem valamikor betett a minisztériumba dijnoknak.
n
Jegyzet
Móricz Zsigmondot
Móricz Zsigmond
Szász Károly
Szász Károly
ismertette össze sógorával,
Vargha Gyulával
Vargha Gyula
, aki 1902 késő őszén a Statisztkai Hivatalnál helyezte el díjnoknak. Itt dolgozottt 1903 júniusáig. Ezután a Kisfaludy Társaság népköltési gyűjtőmunkájába kapcsolta be." Móricz Zsigmond, Levelei, szerk., jegyz. F. Csanak Dóra, 2 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1963), 1: 324–325.
Ez pedig olyan nagy dolog, hogy a
Pista
Móricz István
már hét embert tett be. Én felőlem nyugodt lehet ezentul, én ugyan nem kérek tőle egyebet az Uránia hasábjainál.
n
Jegyzet
Szász Károly
Szász Károly
ebben az időszakban az Uránia c. folyóirat társszerkesztője volt. Forrás: Kenyeres Ágnes, főszerk., Magyar Életrajzi Lexikon, 4 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1967–1994), 2:711.
No de ez elég róla.  
  Most dél van, egy óra
épen
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
éppen
. Várom az ebédet. Itt ülök a papagály és a kanári kompániában.
n
Jegyzet A
Lehr
Lehr Albert
család távollétében
Móricz
Móricz Zsigmond
a házukban lakott.
Három jó madár lévén, – megférünk.  
  Ludas Matyin  
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
1904 júliusában kezdett dolgozni tanulmányán, melyet az Uránia szeptemberi vagy októberi szám szeretett volna megjelentetni. Lásd
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
Szász Károlynak
Szász Károly
írt levelét. A tanulmány vázlatát
Szatmár megyei
Szatmár vármegye
útján is magával viszi, mint az
Holics Jankának
Holics Janka
írott 1904. augusztus 14-i leveléből kiderül. Az elemzés csak a következő évben jelenik meg: Móricz Zsigmond, "Lúdas Matyi", Uránia 6 (1905): 126–135.. Ebben a témában már az előző évben is publikált egy cikket Az Ujságban: Móricz Zsigmond, "Ludas Matyi", Az Ujság, 1904. jun. 26., 19–20.
dolgozom ma félelőtt. A héten szeretném befejezni. nehéz nagyon, mert nem
épen
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
éppen
közönséges czikk akar lenni. Ugy – művészibb műformára törekszem benne. Az pedig megviseli az embert.  
  Hát maga is sokat dolgozik, drága kis okos édes! Hogy ő neki nincs ideje semmire… Nem is merem kérni rá, mert hát, – jó hogy nincs ideje.  
  Látja én is mindig olyankor irok magának mikor a foszforom javát elsistergettem egyéb dologra, – dologra! Nem is tudom hogy éri be maga édes ilyen simpla kis irkákkal. A napokban a
George Sand
George Sand
és
Musset
Alfred de Musset
szerelmes leveleiről olvastam egy tárczát. Ezeket a leveleket most kötetben adták ki s bárki belekandikálhat a két nagy sziv rejtelmeibe, a ki – egyebek közt franciául is ért. Talán már beszéltünk róluk, a két hóbolygósról. Most csak az jutott eszembe, hogy annak idején, ha ezek a levelek értő kézbe kerülnek, – milyen szánalmas mosollyal fogja végig lapozni a – czudar. No, kivánom hogy pukkadjon meg – aki nem irigyel.  
  Milyen figyelmes ez a
Károly
Móricz Károly
. Még most se hozza az ebédet, – és nyugodt lélekkel (de háborgó belsővel) irhatok magának – szerelmes sorokat.  
  Nyilik itt egy érdekes virág előttem, cserépben, – ide teszek magának egyet, virágot, botanikai megismerés czéljából. Igaz ugyan, hogy ahhoz nem elég egy virágcsa, – kék levél is, sőt töve is. De ez utóbbit ha küldenék, a
házigazda
Lehr Albert
kivájná aczéllal a szemem. –  
  Odahaza pedig nagy dolgok folynak. Paradicsom befőzés. Emlékszik rá, hogy mikor azt mondtam
Vashegyen
Vashegy
(– csengetnek –
Károly
Móricz Károly
hozta az ebédet, melyet meg is ettem.) Folytassam, de
n
Jegyzet Valószínűleg az eredeti levélkéziratban de helyett ne szerepel.
folytassam a
Zsani
Szklenár Johanna Emília
néni ügyét? – Mikor a cseresznye harc folyt, azt mondtam, hogy ott főzzenek be s küldjék el ide
Pestre
Budapest
postán.
Zsani
Szklenár Johanna Emília
néni rám förmedt:  
  – Hogy lehetne azt postán küldeni.  
  S képzelje! Ő most
Endréden
Barsendréd
van.
Petrenkáéknak
Petrenka Pál
szüksége van befőttre. Helyben van minden, ringlot, czukor – s ő azt tette, hogy egy óriási kosár ringlot szilvát felküldött
Nagymamának
Szklenár Jozefin
, hogy főzze be, s küldjön azért vett is 28 kg.-ot
Nagymama
Szklenár Jozefin
és dolgozik rettentő,
Burónéval
Buróné
kettősben.  
  Hát
Zs
Szklenár Johanna Emília
néni ne is próbálja előttem többet emliteni az ő gyöngédtelenségét. No de erről is elég volt ennyi, még sok is. Szombaton és Vasárnap itt volt
Petrenka
Petrenka Pál
ur, Vasárnap
Anna
Tomasovszky Anna
is itt volt velük,
Pista
Móricz István
is kisérgette őket, – s "szokás szerint" roppant rosszul sikerült délutánt töltöttek. Jártak volna kávéházak után, de – tudja isten – nem kaptak
Pestre
Budapest
kávéházra valót.  
  Tovább!
Miklós
Móricz Miklós
ma hazaérkezett, mint magának is megirta állitólag egy képeslapon:
n
Jegyzet A levelet nem ismerjük.
gyalog jött és jó
contitioban
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
conditioban
érkezett meg. 80 kilométer utat tett.  
  A kis egér   ,
n
Jegyzet Móricz Zsigmond, "A kis egér", Az Ujság, 1904. aug. 28., 38.
– látta, –
Kozmának
Kozma Andor
igen tetszett. Mások is szóltak róla. Fáj egy fogam: felső sor, jobb, – a szemfogtól 4-ik. Két napja fáj. Koronája nincs.  
  Fáj a szivem, a 8– és 9 borda közt bent. Három éve lesz, hogy fáj. Mire megérti a 3-at meggyógyul. Ugye meg. Elnyeri koronáját! És most – mivel két óra van, – s a gőzmalom fütyöl, menni kell munkába.  
  isten veled egyetlen boldogságom. Áldjon meg az isten, áldjon meg a jó isten.  
  Csókollak számtalanszor  
  sirig szerető  
 
Zsigád
Móricz Zsigmond
Aláírás
 
 

Útmutató:

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.