Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  Édes, drága
Zsigám
Móricz Zsigmond
!  
  Most jöttem
Rőczéről
Nagyrőce
, a
gondnoknéval
Bender Margit
voltam lent; kellemes délután volt. Már régen halogatom ezt a levelet, nem is tudom már mi mindent gyűjtöttem össze, hogy leírva elküldöm magának édes, (volt közte pletyka is) de egyrészt a fáradtság, vagy micsoda, és
főkép
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
főképp
a kedvetlenség miatt maradt el mindig.
Törölt
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: char.
»
Én mindig kedvetlenítőt irok csak és utána megbánom, mikor az jut eszembe, hogy vagy magát is elkedvetlenítem vele, vagy maga kimosolyog érte. Mind a kettő fáj nekem – és így aztén lefekszem aludni. De ma ki vagyok kelve magamból. Nagy nehezen olyast sillabizáltam ki a bélyeg alatt,
n
Jegyzet
Móricz
Móricz Zsigmond
többször üzen ilyen módon
Holics Jankának
Holics Janka
, például az 1904. március 18-án kel levél esetében. Nem tudjuk, melyik levélről van szó, a , , a bélyeg sértetlen.
hogy maga vasárnap ide jön. Vagy mi volt oda írva? Jaj édes, ha jól olvastam, hát arra kérem, hogy ne bolygassson fel ilyenekkel. Mert ha tréfál, nagyon rosszul teszi (képzelje magát fordított helyzetbe) mert ez a tréfa most nem hagy nekem nyugtot, míg csak meg nem nyugtat maga.  
  Ha pedig komolyan írja (amit ugyan nem tudok elképzelni) hát akkor meg nem tehetek mást, minthogy lebeszélem erről a tervéről. Igazán betege vagyok ennek a hírnek, én, akinek nem volna nagyobb boldogságom mint magával lenni csak 1 óráig is, én mondom, hogy maradjon, ne jöjjön. Nem is értem, hogy akar jönni. Ingyen jeggyel vagy hogy?  
  Nem tudom el képzelni azt, hogy 10
frt.-ot
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
forintot
feláldozzon valaki egy kis vágyért. Úgy-e smuczig, fösvény vagyok? De ha tudná mennyi pénz előttem 10
frt!
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
forint!
Nem irok róla, mert rögtön kiábrándul, ha eddig még nem tette és maga helyett a gyűrűt küldi örömhordónak.  
  Úgy-e rossz tréfát űz velem? Vagy nem is azt írta, én nem tudom elolvasni, nem jött le a bélyeg. Úgy-e nem jöhet? Hisz ha komolyan gondolná, akkor most jött volna
Gyöngyösről
Gyöngyös
,
n
Jegyzet Lásd a jegyzetét.
hisz onnét már nem is olyan sok! Jaj, nem tudok szabadulni ettől a gondolattól. –  
  Ha
akármiképen
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
akármiképpen
jönne mégis (ugy-e nevet, hogy felültetett?) ne bolondozzon, irja meg, lemegy elébe a kocsi legalább. De mit is irkálok ennyit ilyen zavarosan, vegyük úgy, mintha semmi sem jött volna közbe, irom a sok összegyüjtött írnivalót. Ha tudnám, hol kezdjem, mit írjak. Maga nem tudja megérteni, átérezni az én mostani kedélyemet. Nem tudok, nem tudok írni semmiről. Irjon rögtön, írja meg rögtön hogy elbolondított, vagy hogy egyáltalában nem is írt semmit oda, hogy én nekem káprázott a szemem.  
  No ne bolondozzon ilyesmivel. És minek is jönne? Egy napra? 10
frt.-ért?
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
forintért?
És ki tudja, hol és hogy és kitől veszi el ezt a pénzt. És ne jöjjön ki a sodrából ilyen tulzott impertinens zsugoriságért édes, de mikor én látom, milyen nyomorúságos ez az élet. Nem enged meg nekünk ilyen luxusokat! Csak hétfő lenne már! Mert most már hiába ír bármit, ha megesküszik rá, hogy nem látom vasárnap, akkor is várni fogom! Pedig biztos vagyok benne hogy nem látom, én magam akarom, hogy ne jöjjön, ilyen könnyelműséget nem teszek fel magáról és elvárom, hogy nem lesz az. Hogy is jutott magának az eszébe? Minek volt az édes apjánál
édes apjánál
Móricz Bálint
?  
  Valami baj van? Irjon, édes irjon, ne csak vasárnaponként, hisz az nagyon kevés. Én akkor csak havonkint írok majd, ha maga így kötelességszerűen fog csak utnak ereszteni egy-egy levelet. És én nem tudok írni már.  
  Ujra és ujra eszébe juttatom a
Pali
Holics Pál
jóakaratú figyelmeztetését: Várjon csak
Móricz
Móricz Zsigmond
úr, megbánja! – Én olyan szürke vagyok, mint ezek az unalmas, nehéz, szürke napok, a melyek olyan nyomasztón ülnek rajtunk mostanában. Nem azért irom, hogy kiprovokáljam a maga erősködő ellenvéleményét, csak azért, hogy, – ha már most is meg nem retivál
 [?]
[unclear1]
, hát legalább legyen rá elkészülve a jövőbe. Most veszem észre, hogy a la
Dezső
Móricz Dezső
irok most magamról, csakhogy én őszintén, szivből, tiszta meggyőződésből. Mert ahogy most neki indultam, komolyan mondom, én a helyett, hogy magát felelevenítsem, boldogítsam, azt hiszem, hogy magának is elveszem a kedvét az élettől. Vagy maga fog feleleveníteni engem?  
  Nem tudom, mért vagyok ilyen. És én mindenknek hazugságokat beszélek és irok, én senkihez sem vagyok őszinte a körmönfont kedveskedésemmel és vígságommal, csak magához a kellemetlen, bántó, esztelen világfájdalmammal. Úgy-e ez bántja magát? Hát irjak olyat, amilyet mindenki másnak szoktam?  
  Látja most egy 20 perczig ültem itt azon gondolkodva, hogy mit fog felőlem gondolni, ha ezt a levelet elolvassa. Komolyan veszi-e, vagy lemosolyogja. Hogy fájdalmat okozok-e magának azzal, ha ilyen ostobának mutatom be magam erőszakkal. Dehogy – az lesz rá a megjegyzése, amit egyszer itt a kertben tett, arra a levélre, amit
Marcinak
Hrencsik Márton ifj.
írtam. T. i: Kellemetlenűl hat az ilyen kibúvó álszentség. –  
  De hát legalább megtudja micsoda hangulatba hozta a maga levele
Törölt
« t »
 
 
Vashegyen
Vashegy
, 1904. szept. 14.  
 
Jankája
Holics Janka
Aláírás
 
  Édes! Tegnap este elfelejtettem mindent, pedig reggel még vázlatot csináltam az írnivalókról. Most csak egy fontos és sürgős kérésem van. Ha csak teheti, küldjön rögtön valami önkéntesek utmutatóját.
Jenővel
Holics Jenő
van bajunk, nem tudunk biztos adatokat. Tán ma jön haza
Jenő
Holics Jenő
épen
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
éppen
e miatt. Ha lekésett volna már a katonaságtól, ránk csapás volna ez idő szerint.
Apa
Holics Zsigmond
azt állítja, hogy biztos, hogy az önként jelentkezőknek 20-áig kell feltétlenül jelentkezniök, azon túl már ál
lamköltségen fel nem veszik. Pá! édes. Irjon! Csókolja a maga JankájaKOHA_AUTH:313721
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
 
 
A lapokat megkaptam, /o:mzs-lev.tei.554, /o:mzs-lev.tei.553, /o:mzs-lev.tei.555 köszönöm. Nemcsak nekem tetszett, másoknak is. Kiváltkép Kiváltképp az utazás. Vasárnap itt nagy muri volt, a miről mi gyönyörűen lemaradtunk, pedig már a kalap is a fejemen volt. De nem bántuk meg, hogy nem mentünk.
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
 
 
Mért akar maga jönni Édes? Mert azt nem megy a fejembe, hogy csupán az én szép szemeim kedvéért. Valami baja van? Irjon rögtön. Ágyban irom ezt már, nem tudok aludni.
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
 
 
Vagy csak azért írja, hogy mit szólnék rá? Azt, hogy ne jöjjön. 10 frt. forint sok pénz, most mikor annyi a gondjuk PistávalKOHA_AUTH:313770 is.
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
 
 
Máskor irok tisztességes levelet.
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
 
 

Útmutató:

Utólag tett rájegyzés az első fólió rektóján:

1904. szept 14
[kézváltás] Móricz Zsigmond

Holics Janka
Holics Janka
levelét augusztus 14-én kezdi írni, de mint a szövegéből kiderül, csak másnap, augusztus 15-én fejezi be.

 
image
image
image
image
image