Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Boríték ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  Őnagysága  
 
Holics Janka
Holics Janka
 
  úrhölgynek  
 
u. p.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
utolsó posta
Nagyrőcze
Nagyrőce
Vashegy
Vashegy
 
 
Gömör m
Gömör vármegye
.  
 
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
 
Bpest
Budapest
. 1904. szept 15.  
  Édes, édes
Jankám
Holics Janka
!  
  Olyan boldogan nyugodtan, derülten jártam
Gyöngyösön
Gyöngyös
n
Jegyzet Lásd a jegyzetét.
. S mind e nyugalom alapja ez volt: Azt hittem, hogy maga az én hosszu leveleim,
n
Jegyzet Időben legközelebb álló hosszú, ismert Móricz-levelek:
után siet válaszolni. De jó, – gondoltam, – a mult héten nincs ideje rá, – hát válaszol vasárnap. Pláne levelet
n
Jegyzet A levelet nem ismerjük.
küldtem
Szerényi
Szerényi Sándor
n
Jegyzet
Szerényi Sándor
Szerényi Sándor
(1858 k.–1927) evangélikus lelkész Antunovácon;
Szerényi Lajos
Szerényi Lajos
fia.
urral, – hogy hamarabb odaérjen. Ezt vasárnap délelött olvasta, hetfün reggel postára adja a választ. Az itt lesz kedden reggel, legkésöbb este.  
  Kedden reggel indulni akartam. Jön a postás s levelet hoz
édes apámtól
Móricz Bálint
, ki azt irja hogy nincs semmi baja. Most már szó volt arról is hogy ne menjek,
Törölt
« mert »
csak azért akartam menni, mert öt hete nem irt már. Én friss és jókedvü valék, – bár a maga levele nem jött, – gondoltam, még nem késő, estére itt lesz s mire hazajövök itt vár!  
  Elmentem. Szerdán délután jöttem haza. Villanyoson jöttem, ujjongva örömömben: itt a levél, a drága kis levél! Szinte vágtatva jöttem fel a lépcsön. Bejövök. Itt volt
Zsani
Szklenár Johanna Emília
néni, nagy vig diskurzusba kezdünk – én restellem szivem titkát elárulni, csak vártam mikor mondják, hogy – Leveled van! – Beszélünk csak beszélünk, kaczag mindenki.
Nagymama
Szklenár Jozefin
is bejött, ö is mulatott. – Egyszer aztán megkérdem: – Nem jött levelem?  
  – Nem. – Szólnak rá egyszerüen.
n
Jegyzet
Holics Janka
Holics Janka
levelét augusztus 14-én kezdi írni , de mint a szövegéből kiderül, csak másnap, augusztus 15-én fejezi be.
 
  – Nem?!  
  – Vagy igen, valami szabó küldött árjegyzéket.  
  Rögtön elment a kedvem az egész világtól s bánatosan néztem meg a szabó rekmlámot, melynek egyik oldalán lista van: Mikor milyen ruhában kell megjelenni. Rögtön arra a sorra esett a pillantásom: Menyegző  
  Elolvastam a tervet s mindjobban lehangolva, elszótlanodtam. Kinos szorongás váltotta fel az elöbbi jókedvet.  
  – Hát miért nem ir? Baja van? vagy azt hiszi nincs szükségem rá, vagy neki nincs szüksége arra, hogy nekem irjon? Hogy lehet, hogy nem ir? Én már 3 levélre és 6 képeslapra várok választ… s ö egyszer sem vágyik ennyi idö alatt arra, hogy irjon?  
  Mondom ettöl kezdve egy szót se szóltam, komor és nyugtalan lettem.
Zs
Szklenár Johanna Emília
. néni rögtön felpattant és elment, vitte a
nagymamát
Szklenár Jozefin
is, pedig ö még akart maradni.  
  Én pedig az
édes apám
Móricz Bálint
állapotáról, – a mit ott se láttam rosznak, azóta se mondtam róla semmi roszat, – hamarosan anyi kellemetlent mondottam, hogy mindenkinek elromlott a kedve.  
  Azután mentem a szerkesztöségbe.
Pista
Móricz István
elkisért, néha megteszi és igen jól eldiskurálunk. Most egy pár szót szólottam hozzá, ezt is olyat:  
  – Nem is lesz belöled semmi. Minden tetted oktalanság. Mért kellett ugy köttetni ezt a könyvet? Kaptam ingyen nem ér egy hajitófát, de azért 10-
kros
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
krajcáros
iskolakötést rászántam volna. Te aztán elviszed a legelegánsabb könyvkötöhöz, bekötteted egy koronás kötésbe, – váltsd ki ha van pénzed. Egy hónapja ott van már, de ott is maradhat örökre. Nem lehet érteni; a leghaszontalanabb könyelmüség a mit csinálsz…  
  Effélét. Azután egy szót se.  
  A szerk-ben nem szóltam senkihez, csak egy kis parán
 [?]
[unclear1]
vitát csináltam valami irodalmi kérdésröl, leszidván a svindler kiadóczégeket egy olyan ur elött s olyan ügyben, a ki, s a miért aznap agyon dícsérte öket.  
  Este hazajöttem.
Pistát
Móricz István
ujra agyon szidtam, hogy nem tesz meg semmit, – több fiu nem volt itthon szerencsejükre. Akkor lefeküdtem s egész éjjel nyugatanul aludtam.  
  Reggel
Dezső
Móricz Dezső
egy kicsit kizavart a hangulattalanságból, eldicsekedvén ö t. i. az egyetemi ügyeivel. Megválasztották féléves létére a segélyegylet disztagjává…
óriási korteskedés után!
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
Nincs tehetségem róla irni, – ha magának van kedve édes, pár sort irni neki, majd leirja ö alaposan.  
  Erre felrázva egy kicsit leültem az asztalhoz. Biztosra vettem, hogy a postás hoz levelet! És befejeztem a huszadik állatmesét: (A fehér ló   .)
n
Jegyzet
Móricznak
Móricz Zsigmond
Az Ujságban több állatmeséje is megjelent, például Móricz Zsigmond, "Disznó, kutya, macska, egér", Az Ujság, 1904. ápr. 24., 114. sz. 38..
Holics Janka
Holics Janka
1904. augusztus 14-én kelt leveléből értesülünk arról, hogy Az Ujság nem közölte
Móricz
Móricz Zsigmond
meséjét. Ugyanakkor elképzelhető, hogy a mese el sem jutott a szerkesztőségbe, lásd a levél további részét.
Akkor uj dologba akartam fogni, de eszembe jutott, hogy  
  – Hát a postás nem jött. kimegyek, megkérdem. Nem.  
  Erre aztán minden elkedvetlenitett. Széttéptem egy rakás művemnek kéziratát, a többiek éretlensége fölött lehangolódva behánytam a papirzsákba, megettem a konyhában két fött krumolit s egy fél
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
almát.  
  És bejöttem, és leírtam mindezt a sok izetlenséget, a legédesebb emlékü papirra…  
  Látja édes, ilyen eredménye van annak, hogy én – várok, és hiába várok. Most nem tudok semmit sem csinálni, mig maga nem ir.  
  Most várok tiz
frtot
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
forintot
a Franklintól, ha ezt megkapom s ha odáig maga megnyugtató levelet nem ir, holnap, pénteken este vonatra ülök s el megyek egy napra, hogy személyesen csókoljon
meg
Gyorsírás
téged
Zsigád
Móricz Zsigmond
Aláírás
.  
 

Útmutató:

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

 
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image